Pomniki przyrody w Lubinie (podsumowanie).

Lubin to duże miasto (ponad 73 tys. mieszkańców) położone w północnej części województwa dolnośląskiego, siedziba władz miejskich, gminnych i powiatowych. To bardzo stara osada (prawa miejskie od 1295 r.) z kilkoma zabytkami o średniowiecznym rodowodzie w historycznym centrum. Jednak największy rozkwit miejscowości nastąpił w latach 60 – tych XX w., po odkryciu i eksploatacji bogatych złóż miedzi.

Choć w mieście dominuje działalność przemysłowa, nie odczuwa się tu braku terenów zielonych. Zieleń urządzoną stanowi 10 dobrze utrzymanych parków oraz liczne skwery. Do 2005 r. Lubin mógł się pochwalić tylko 2 pomnikowymi drzewami. Ten stan zmieniła Uchwała Nr LXXI/319/05 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 22 listopada 2005 r. powołująca do ochrony pomnikowej 35 obiektów (nie wszystkie dotrwały do chwili obecnej). Prawdopodobnie najstarszym pomnikowym drzewem w mieście jest dąb szypułkowy (obwód 350 cm), rosnący przy ul. Traugutta 1.

Pozostałe pomnikowe drzewa uświetniają lubińskie parki, większość z nich została już opisana w poprzednich artykułach. Największą ilość (16 szt.) pomnikowych okazów znajdziemy w Parku Wrocławskim – więcej informacji w artykule „Park Wrocławski w Lubinie„. Spacerując wokół starych murów obronnych znajdziemy kolejne pomnikowe okazy: lipę szerokolistną na skwerze J. Wyżykowskiego, jesion wyniosły i klon jawor w Parku Piłsudskiego, grab, platan i dwa klony jawory (w tym jeden w odm. purpurowej) w Parku Kopernika, aleję 11 kasztanowców poniżej Wzgórza Zamkowego – szczegóły w artykułach „Pomniki przyrody w centrum Lubina” oraz „Pomnikowa aleja kasztanowcowa w Lubinie„. Dwie robinie białe, sosna pospolita i dąb szypułkowy to pomnikowe drzewa rosnące w Parku Leśnym – terenie dawnej strzelnicy.

Trzy pomnikowe platany znajdują się w Parku Słowiańskim. Najgrubszy mierzy w obwodzie 410 cm.

Drugi platan mierzy w pierśnicy 300 cm.

Tuż obok, ale za ogrodzeniem posesji rośnie pomnikowa lipa szerokolistna o obwodzie 310 cm.

Trzeci platan mierzy w obwodzie 270 cm.

Po pomnikowej sośnie wejmutce pozostał tylko niewysoki kikut.

Grupowy pomnik przyrody znajduje się w Parku Osiedlowym (Aliantów) przy ul. Parkowej. To grupa 47 żywotników zachodnich o obwodach pni zawierających się w przedziale 40 – 108 cm.

Dodaj komentarz