Pomniki przyrody w Sycowie (pow. oleśnicki, dolnośląskie).

Syców to miasto położone na wschodnim krańcu woj. dolnośląskiego, w powiecie oleśnickim. Miejscowość posiada liczne zabytki, do najstarszych należą: gotycki kościół pw. śś. Piotra i Pawła, dzwonnica kościelna – dawna baszta w obrębie murów miejskich, kościół ewangelicko – augsburski na pl. Królowej Jadwigi. 

kościół parafialny w Sycowie

wnętrze kościoła parafialnego w Sycowie

płyta nagrobna na ścianie kościoła w Sycowie

dzwonnica - dawna brama miejska w Sycowie

kościół ewangelicki w Sycowie

Na dłuższy spacer zasługuje zrewitalizowany Park Miejski – to wyjątkowo uroczy i rozległy obszar zielony zajmujący południową część miasta. Z drzewostanu parkowego do ochrony pomnikowej wyróżniono 4 drzewa: buka pospolitego w odm. purpurowej, klona jawora, klona srebrzystego i lipę drobnolistną.

Park Miejski w Sycowie - pomnikowy buk w odm. purpurowejPark Miejski w Sycowie - pomnikowy klon jawor Park Miejski w Sycowie - pomnikowy klon srebrzysty latemPark Miejski w Sycowie - pomnikowa lipa drobnolistna

Park Miejski oraz pomnikowe drzewa na jego terenie zostały dokładnie opisane w poprzednim wpisie, zapraszam do lektury artykułu: „Park Miejski w Sycowie”. Spacerując alejką poprowadzoną po krawędzi parku od mauzoleum do południowego brzegu stawu, możemy wypatrzyć dwa z trzech pomnikowych dębów rosnących na posesji przy ul. Leśnej 1a.

Syców - pomnikowe dęby rosnące na posesji Leśna 1a latem

Najgrubszy okaz o obwodzie 485 cm i wysokości 22 metrów rośnie na tyłach wspomnianej wyżej posesji.

Syców - pomnikowy dąb rosnący na tyłach posesji Leśna 1a

Syców - pomnikowy dąb w jesiennych barwach

Syców - pień pomnikowego dębu

Drugi dąb o obwodzie 380 cm i wysokości 12 metrów rośnie tuż przy bramie wjazdowej, od strony ul. Leśnej. Świeże odrosty po ostrym cięciu sanitarnym zasłaniają praktycznie cały pień.

Syców - pomnikowy dąb przy bramie posesji Leśna 1apomnikowy dąb rosnący przy bramie posesji Leśna 1a w Sycowiepomnikowy dąb rosnący przy ogrodzeniu posesji Leśna 1a w Sycowie

Znacznie lepiej jest widoczny na mapie Googla w usłudze Street View, link tutaj. Poniżej zdjęcie z tego serwisu z 2013 r.

pomnikowy dąb na mapie Googla

Trzeci dąb o obwodzie 462 cm i wysokości 23 metry rośnie kilka metrów od ogrodzenia. Jeden z dwóch głównych przewodników objęty martwicą został odcięty, pień na połowie obwodu pozbawiony jest kory.

pomnikowy dąb rosnący w ogrodzie posesji Leśna 1a w Sycowiepień pomnikowego dębu rosnącego w ogrodzie posesji Leśna 1a w Sycowie

Ostatnie pomnikowe drzewo rosnące w granicach administracyjnych miasta Syców zlokalizowane jest na terenie SPZOZ „Przychodnia”, przy ul. Wrocławskiej 2. Okazały platan o obwodzie 498 cm i wysokości 28 metrów rośnie u podnóża podjazdu na tyłach placówki zdrowotnej.Syców - pomnikowy platan rosnący przed przychodniąSyców - pomnikowy platan jesieniąSyców - pomnikowy platan latempień platana rosnącego przed przychodnią w SycowieSyców - pomiar obwodu pomnikowego platanaSyców - pień pomnikowego platana

Niemniej interesujące pomniki przyrody znajdują się na terenie gminy miejsko – wiejskiej Syców. Zostaną one opisane w kolejnych artykułach.

Nowe pomniki przyrody w gminie Międzybórz (pow. oleśnicki, dolnośląskie).

Pomnikowe obiekty w gminie Międzybórz były już opisywane na tym blogu w artykułach „Pomniki przyrody w gminie Międzybórz” oraz „Głazy narzutowe w gminie Międzybórz„. Narzekałem w jednym z nich na skąpą ilość pomnikowych drzew w konfrontacji  z wysoką lesistością gminy. Do niedawna jedynymi drzewami chronionymi ustawowo były lipy rosnące na terenie kościoła ewangelickiego w Międzyborzu.

pomnikowe lipy na tle kościoła w Międzyborzupomnikowe lipy przy kościele w MiędzyborzuMiędzybórz - pień pomnikowej lipy

Uchwałą nr XXXIV/202/2018 Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 21 lutego 2018 r. powołano do ochrony pomnikowej 3 dęby szypułkowe. Niestety, mimo upływu ponad dwóch lat od opublikowania uchwały, drzewa nie zostały w żaden sposób oznakowane.

Pierwszy okaz zlokalizowany jest na terenie leśnym (oddz. 4c Nadleśnictwa Syców), w najdalej wysuniętej na wschód części miasta. Najłatwiej dojechać do niego drogą gruntową ze wsi Niwki Kraszowskie, jadąc od strony Międzyborza należy za przystankiem autobusowym skręcić w lewo, potem jechać do granicy lasu i 50 m dalej szukać go po lewej stronie.

GPS  N 51°23′58.8″ , E 17°42′09.6″                 pomnikowy dąb rosnący k. wsi Niwki Kraszowskie

Międzybórz - pomnikowy dąbMiędzybórz - pień pomnikowego dębu

Drzewo mierzy w obwodzie 460 cm, wysokość okazu 28 metrów, szacunkowy wiek ok. 220 lat.

Międzybórz - pień pomnikowego dębu latem

Międzybórz - pień pomnikowego dębu zimą

Na skraju lasu (oddz. 5g Nadleśnictwa Syców) i pól uprawnych na południe od wsi Kraszów, ok. 250 m na wschód od drogi powiatowej 1495 z Kraszowa do Komorowa, rośnie drugi z nowo powołanych pomnikowych dębów.

GPS N 51°22′15.2″ , E 17°41′07.8″ 

pomnikowy dąb rosnący k. wsi KraszówKraszów - pomnikowy dąbpień pomnikowego dębu k. wsi Kraszów

Drzewo mierzy w obwodzie 510 cm, wysokość dębu 26 metrów, szacunkowy wiek ok. 320 lat.

Kraszów - pomnikowy dąb szypułkowy

las k. wsi Kraszów - pomiar pomnikowego dębu

Trzeci pomnikowy dąb znajduje się na terenie leśnym (oddz. 24j), ok. 400 m na południe od wschodniego krańca wsi Kamień.

GPS N 51°23′55.5″ , E 17°35′31.2″

pomnikowy dąb rosnący niedaleko wsi Kamień zimą

pomnikowy dąb rosnący niedaleko wsi Kamień wiosnąpomnikowy dąb rosnący w pobliżu wsi Kamieńpomnikowy dąb rosnący k. wsi Kamień latem

Drzewo mierzy w obwodzie 465 cm, wysokość okazu 30 metrów, szacunkowy wiek ok. 210 lat.

las k. wsi Kamień - pień pomnikowego dębu latemlas k. wsi Kamień - pień pomnikowego dębu wczesną wiosnąlas k. wsi Kamień - Paweł Lenart przy pomnikowym dębie

Według Pawła Lenarta – wrocławskiego treehuntera i miłośnika tych terenów, który od wielu lat przemierza Wzgórza Twardogórskie w poszukiwaniu okazałych drzew – na terenie gminy Międzybórz znajduje się jeszcze przynajmniej kilkanaście obiektów przyrody ożywionej godnych do objęcia ochroną pomnikową. Zgłoszony przez niego klon srebrzysty „Bukowianin”, rosnący na stacji kolejowej w Bukowinie Sycowskiej, znalazł się w finale konkursu Drzewo Roku 2018 r.

klon srebrzysty Bukowianin

pień klonu Bukowianin