Pomniki przyrody w gminie Bojadła (pow. zielonogórski, lubuskie).

Gmina Bojadła (powiat zielonogórski) położona jest w środkowo – wschodniej części województwa lubuskiego, na prawym brzegu rzeki Odry, około 25 km na wschód od Zielonej Góry. We wschodniej części gminy przeważają użytki rolne, tereny leśne dominują w zachodniej części omawianego obszaru. Dwa wydzielone fragmenty lasów sosnowych o łącznej powierzchni prawie 6,5 ha chronione są w formie powierzchniowych pomników przyrody. Pierwszy z nich to wyjątkowo urokliwe i fotogeniczne miejsce o nazwie „Tańczące Sosny” – to 3 ha lasu z setkami fantazyjnie powykręcanych sosen, zlokalizowane przy leśnej drodze pomiędzy wsiami: Bełcze i Siadcza. Więcej informacji i zdjęć w artykule „Tańczące Sosny w gminie Bojadła„.

GPS N 51°59′30.7″ , E 15°51′01.5″

tablica przy Tańczących SosnachTańczące Sosnyposkręcane sosny w powierzchniowym pomniku przyrodyTańczące Sosny w gminie Bojadła

Drugi powierzchniowy pomnik przyrody w gminie Bojadła to „Wiekowa Sośnina” – fragment 140 – letniego lasu sosnowego, znajdującego się po lewej stronie drogi z Bojadła do Bełcza, ok. 200 za zjazdem do Sosnówki, Pólka.

GPS N 51°58′18.62″ , E 15°50′43.79″

Wiekowa SośninaWiekowa Sośnina w gminie Bojadła

Pozostałe pomniki przyrody w gminie to dęby szypułkowe, pojedynczy egzemplarz tego gatunku rośnie w parku przylegającym do pałacu w Bojadłach. Budowlę wzniesiono w 1731 r., odbudowano po pożarze w latach 1734-1735.

pałac w Bojadłach

Po drugiej stronie ul. Kościelnej znajduje się park ze stosunkowo młodym drzewostanem (poniżej 120 lat). Pomnikowy okaz dębu szypułkowego rośnie przy głównej alei parku, obok mostku na kanale.

pomnikowy dąb w Bojadłach

pomnikowy dąb na tle pałacu w Bojadłach

park w Bojadłach - pomnikowy dąb

 

Obwód dębu wynosi 434 cm, wysokość drzewa ok. 30 metrów.

pomiar obwodu pomnikowego dębu w Bojadłach

Na terenie administracyjnym wsi Bojadła rosną jeszcze dwa pomnikowe dęby (pierwotnie było sześć). Zlokalizowane są na skraju lasu (oddz. 236d Nadleśnictwa Sulechów), na lewo od drogi Bojadła – Bełcze.

GPS N 51°58′06″ , E 15°50′17″

pomnikowe dęby w Bojadłach

tablica przy pomnikowych dębach w Bojadłach

Grubszy okaz mierzy w obwodzie 547 cm, wysokość dębu 24 metry. Drzewo przechodziło zabiegi pielęgnacyjne polegające na usunięciu części konarów. W dolnej części pnia widoczny jest spory ubytek.

Bojadła - grupa pomnikowych dębówBojadła - pień dębu o obwodzie 547 cmBojadła - ubytek na pomnikowym dębie Drugi pomnikowy dąb mierzy w obwodzie 478 cm, wysokość okazu 24 metry.

Bojadła - pomnikowy dąb o obwodzie 478 cmBojadła - pień dębu o obwodzie 478 cm

W pobliżu przeprawy promowej Przewóz – Milsko znajduje się kilka sędziwych okazów dębów szypułkowych. Nie wiadomo czemu tylko jeden z nich posiada status pomnika przyrody. Dąb jest oznakowany stosowną tabliczką, posiada zdrowy pień o obwodzie 500 m

Przewóz - sędziwe dęby na wale Odry

Przewóz - pomnikowy dąbpomnikowy dąb w Przewozie

Przewóz - pień pomnikowego dębu

Pomnikowy głaz „Flins” ze wsi Długie (gm. Szprotawa, lubuskie).

Bogata w pomnikowe drzewa gmina miejsko – wiejska Szprotawa posiada jeden pomnik przyrody nieożywionej. Jest nim głaz narzutowy o nazwie „Flins” powołany do ochrony ustawowej na mocy Uchwały nr X/69/2019 Rady Miejskiej Szprotawy z dnia 27 czerwca 2019 r. Rzeczony eratyk leży ok.1300 m na północ od zachodniego krańca wsi Długie (pow. żagański, lubuskie), na skraju lasu (oddz. 108Ao Nadleśnictwa Szprotawa), kilkanaście metrów od drogi wojewódzkiej nr 297, po prawej (zachodniej) stronie szosy jadąc od Szprotawy do Kożuchowa.

GPS  N 51°40’11.6″ , E 15°35’57.8″

widoczny z drogi 297 głaz Flins

Obok głazu ustawiono tablicę informującą o ochronie pomnikowej obiektu oraz drewnianą ławkę.

pomnikowy głaz Flins

pomnikowy eratyk o nazwie Flins

tablica przy pomnikowym głazie Flins

Obwód pomnikowego eratyku wynosi 950 cm, długość i szerokość: 400×320 cm, wysokość – 75 cm. Nie wiadomo jaka część głazu skrywa się pod powierzchnią gruntu.

głaz Flins we wsi Długie

głaz Flins o obwodzie prawie 10 metrów

głaz Flins w gminie Szprotawa

pomnikowy głaz Flins latem

Materiałem budującym narzutniak jest szary granitognejs z gniazdami kwarcowymi.

tekstura gnejsowa na pomnikowym głazie Flinstekstura gnejsowa na głazie Flinsgniazdo kwarcowe w głazie Flins Flins już przed II wojną światową był znany i chroniony jako pomnik przyrody. Dostrzegł go 100 lat temu znany niemiecki przyrodnik profesor Theodor Schube. Przez lata zapomniany został przywrócony do ochrony pomnikowej.