Pomniki przyrody w Dębowcu (pow. cieszyński, śląskie)

Dębowiec to duża wieś (siedziba gminy) położona w południowej części województwa śląskiego, w powiecie cieszyńskim. Charakterystyczne w krajobrazie tej miejscowości są liczne stawy hodowlane ulokowane głównie wzdłuż potoku Knajka (dopływ Wisły), pierwsze z nich założono już w XVI w. Dębowiec nie posiada znaczących zabytków; skarbem ukrytym głęboko w ziemi są eksploatowane pokłady gazu ziemnego oraz leczniczej solanki. Mieszkańcy wsi oraz odwiedzający ją turyści, mogą skorzystać z dobroci bogatej w jod solanki, przebywając w pobliżu zlokalizowanej w centrum miejscowości tężni.

tężnia solankowa w Dębowcu

tężnia solankowa na tle Urzędu Gminy Dębowiec

fragment tężni solankowej w Dębowcu

Skład chemiczny rozpylanej na tężni solanki na zdjęciu poniżej:

skład chemiczny solanki w Dębowcu

Na terenie Dębowca rośnie wiele okazałych drzew, statusem pomnika przyrody uhonorowano tu 5 dębów szypułkowych o szacunkowym wieku ok. 250 – 300 lat. Zostały one powołane do ochrony pomnikowej w grudniu 1959 r. Dąb zlokalizowany najbliżej centrum rośnie na tyłach posesji przy ul. Rzecznej, jest świetnie widoczny z ul. Skoczowskiej.

GPS N 49°48’51″ , E 18°43’27″

pomnikowy dąb rosnący przy ul. Rzecznej w Dębowcu

Drzewo mierzy w obwodzie 618 cm, wysokość okazu 23 m.

pień pomnikowego dębu rosnącego przy ul. Rzecznej w Dębowcu

W niewielkim parku otaczającym Dwór Dębowiec rośnie drugi pomnikowy dąb o obwodzie 462 cm i wysokości 24 m.

GPS N 49°48’27″ , E 18°43’18″

Dwór Dębowiecpomnikowy dąb przy Dworze Dębowiecpień pomnikowego dębu rosnącego przy Dworze Dębowiecpark przy Dworze Dębowiec - pień pomnikowego dębu

W polu, na tzw. „Dolcach”, rośnie pomnikowy dąb (w towarzystwie drugiego, mniejszego) o obwodzie 422 cm i wysokości 19 m. Drzewo jest niestety w złym stanie zdrowotnym – w koronie widoczny jest posusz, pień posiada spore ubytki, widoczny jest grzyb.

GPS N 49°48’15″ , E 18°43’27″

pomnikowy dąb w okolicy Dębowcapień pomnikowego dębu rosnącego na tzw. Dolcach

Niedaleko Dworu Dębowiec, obok zabudowań gospodarczych przy ul. Rolniczej, rośnie pomnikowy dąb o obwodzie 555 cm i wysokości 26 m. Na pniu tego okazu znajdują się chyba wszystkie generacje tabliczek z napisem „Pomnik Przyrody”

GPS N 49°48’34″ , E 18°43’22″

pomnikowy dąb rosnący przy ul. Rolniczej w Dębowcupomnikowy dąb przy ul. Rolniczej w Dębowcupień pomnikowego dębu rosnącego przy ul. Rolniczej w Dębowcuul. Rolnicza w Dębowcu - pień pomnikowego dębutabliczki na pomnikowym dębie w Dębowcu

Ostatnie pomnikowe drzewo rośnie przy ul Szkolnej na północnym krańcu wsi, obok bramy dużego gospodarstwa zlokalizowanego obok leśniczówki. Dąb mierzy w obwodzie 426 cm.

GPS N 49°49’54″ , E 18°43’40″

pomnikowy dąb przy ul. Szkolnej w Dębowcuul. Szkolna w Dębowcu - pomnikowy dąbpień pomnikowego dębu przy ul. Szkolnej w Dębowcu

Pomnikowy dąb w Kłodzie Górowskiej (gm. Góra, dolnośląskie).

Jadąc szosą nr 324 z Góry do Rawicza naszą uwagę może przyciągnąć okazały dąb szypułkowy, rosnący po lewej (północnej) stronie drogi, w miejscowości Kłoda Górowska (ok. 1600 m za stacją paliw Orlen przy ul.Wrocławskiej w Górze). Próżno na jego pniu szukać stosownej tabliczki czy innego oznakowania, jednak od 1998 r. drzewo posiada status pomnika przyrody. Jak każdy dąb rosnący na otwartej przestrzeni, pomnikowy okaz posiada krótki pień i szeroką, rozłożystą koronę. Pomnikowy dąb rośnie w towarzystwie murowanej kapliczki.

Obwód dębu z Kłody Górowskiej wynosi 505 cm, wysokość drzewa 25 metrów.

W dolnej części korony widoczne są ślady (częściowo zabliźnione) po odciętych konarach.

W pobliżu dębu (ok. 150 m) znajduje się pałac z drugiej połowy XIX w. Od północy przylegają do niego zabudowania folwarczne, a od południa założenie parkowe.

W drzewostanie parku wyróżniają się pokaźne platany klonolistne tuż przy pałacu.

Pierwotna kompozycja parku, w którym istotne znaczenie miały stawy oraz łączące je cieki wodne została zatarta. Ważnym elementem zachowanym w dość dobrym stanie jest kaplica z 1892 r. z cmentarzykiem rodowym dawnych właścicieli.