Pomnikowe platany w gminie Wądroże Wielkie.

Platan klonolistny jest drzewem pochodzącym z Ameryki Północnej, do Europy sprowadzony w 1640 roku. Ma charakterystyczną, łuszczącą się dużymi płatami korę, rosnąc samotnie osiąga imponujące rozmiary. Z tych względów chętnie sadzony w parkach jako piękne, egzotyczne drzewo. Pomnikowe drzewa rosnące w gminie Wądroże  Wielkie reprezentują wyłącznie platany, rosnące w przypałacowych parkach w Mierczycach i Wądrożu Wielkim.

W parku o pow. 5.64 ha przylegającym do pałacu w Wądrożu Wielkim ochroną pomnikową objęto 3 platany klonolistne.

Obwód tych drzew w pierśnicy wynosi 480, 470, 440 cm, wysokość 25 metrów.

O ile park w Wądrożu sprawia wrażenie zadbanego, to nie można tego powiedzieć o terenie przyległym do pałacu w Mierczycach. Park o pow. 1.44 ha jest mocno zarośnięty, drzewostan słabo zachowany.

Pierwszy z platanów rośnie na ogrodzonym terenie ogródka, w pobliżu fosy.

Posiada pień o obwodzie 560 cm, wysokość 25 metrów. Dobrze rozwiniętą koronę można obserwować również z drogi biegnącej w pobliżu strumienia.

Znacznie gorzej wygląda drugi pomnikowy platan o obwodzie 418 cm. Korona jest słabo rozwinięta z częściowym posuszem.

Znanym pomnikiem przyrody nieożywionej w Wądrożu Wielkim jest Kamień Św. Jadwigi opisany w poprzednim artykule.