Pomnikowe platany w gminie Wądroże Wielkie.

Platan klonolistny jest drzewem pochodzącym z Ameryki Północnej, do Europy sprowadzony w 1640 roku. Ma charakterystyczną, łuszczącą się dużymi płatami korę, rosnąc samotnie osiąga imponujące rozmiary. Z tych względów chętnie sadzony w parkach jako piękne, egzotyczne drzewo. Pomnikowe drzewa rosnące w gminie Wądroże  Wielkie reprezentują wyłącznie platany, rosnące w przypałacowych parkach w Mierczycach i Wądrożu Wielkim.

W parku o pow. 5.64 ha przylegającym do pałacu w Wądrożu Wielkim ochroną pomnikową objęto 3 platany klonolistne.

Obwód tych drzew w pierśnicy wynosi 480, 470, 440 cm, wysokość 25 metrów.

O ile park w Wądrożu sprawia wrażenie zadbanego, to nie można tego powiedzieć o terenie przyległym do pałacu w Mierczycach. Park o pow. 1.44 ha jest mocno zarośnięty, drzewostan słabo zachowany.

Pierwszy z platanów rośnie na ogrodzonym terenie ogródka, w pobliżu fosy.

Posiada pień o obwodzie 560 cm, wysokość 25 metrów. Dobrze rozwiniętą koronę można obserwować również z drogi biegnącej w pobliżu strumienia.

Znacznie gorzej wygląda drugi pomnikowy platan o obwodzie 418 cm. Korona jest słabo rozwinięta z częściowym posuszem.

Znanym pomnikiem przyrody nieożywionej w Wądrożu Wielkim jest Kamień Św. Jadwigi opisany w poprzednim artykule.

 

Kamień Św. Jadwigi w Wądrożu Wielkim.

Choć od kanonizacji Św. Jadwigi minęło już kilkaset lat, legenda i kult świętej jest nadal żywa, nie tylko na Śląsku. Istnieje wiele kościołów pw. Św. Jadwigi i tyle samo miejsc związanych legendą z postacią średniowiecznej ascetki. Do tej grupy zalicza się Kamień Św. Jadwigi, na którym wg. podań znajdują się odciski chodzącej boso świętej. Głaz znajduje na południowym krańcu wsi, przy drodze do Mierczyc.

GPS N 51°06′30.67″ , E 16°19′37.99″

Po zapoznaniu się z wiszącą na płocie tablicą, należy zagłębić się w niewielki lasek ( w zasadzie zdziczały sad ); na właściwym głazie leży drewniana tabliczka.

 

Mimo że w pobliżu porozrzucanych jest wiele podobnych głazów, ten jest szczególny, ze względu na zgłębienia przypominające różnej wielkości ludzkie stopy.

Dla tych co nie wierzą w legendy, Kamień Św. Jadwigi jest wychodnią kwarcu żyłowego, którego bogate złoża są udokumentowane na zachód od Wądroża Wielkiego. Opisywane miejsce jest jednym z kilku stanowisk w okolicy, odsłaniające kwarcowe skały podłoża.

Nawet nie będąc pewnym boskiego pochodzenia zagłębień na głazie, Kamień Św. Jadwigi  z pewnością podnosi atrakcyjność gminy Wądroże Wielkie. Szkoda że prywatny właściciel, na terenie którego leży omawiany pomnik przyrody, nie pozwala na lepsze przygotowanie turystyczne obiektu.

Pomniki przyrody ożywionej gminy, reprezentują platany przy pałacach w Mierczycach i Wądrożu Wielkim, o nich w następnym artykule.