Pomniki przyrody w Trzebieniu (gm. Bolesławiec).

Trzebień to duża wieś położona 14 km na północ o Bolesławca, na prawym brzegu Bobru, przy drodze 297 Bolesławiec – Szprotawa. W czasach PRL -u znajdowała się tu duża baza wojsk radzieckich. W północno – zachodniej części wsi zlokalizowany jest duży park o powierzchni 6,2 ha, wpisany w 1988 r. do rejestru zabytków.

Park otaczał dawniej okazały zamek należący do rodziny Bibranów, a po 1740 r. do Hochbergów. Spalony w 1945 r. przez żołnierzy sowieckich, w kolejnych latach popadał w ruinę. Obecnie niewiele wystaje ponad fundamenty, jedynym czytelnym elementem jest kamienny mostek na wyschniętej dziś fosie.

Do założenia parkowego dostaniemy się zjeżdżając z szosy 297 w kierunku wsi Trzebień Mały (drogowskaz w Trzebieniu) i  dojeżdżając do krzyża u zbiegu ulic Parkowa i Mostowa. Ciekawy drzewostan został zinwentaryzowany przez Nadleśnictwo Chocianów i zobrazowany na tablicy przy ulicy Parkowej.

 

 

 

 

 

 

 

Ochroną pomnikową objęto dwa „Dęby Świętojańskie” oraz dąb szypułkowy „Wizun”.

Drzewa znajdują się na północnym skraju parku, naprzeciw posesji Mostowa 6a.

GPS N 51°23′13.99″ , E 15°35′39.80″

Obwód drzew wynosi 547 i 490 cm, wysokość ok. 20 m, wiek 370 lat. Obok rośnie trzeci okazały dąb, z którego po złamaniu zniesiono ochronę pomnikową.

 

 

 

 

 

 

 

Pomnikowy dąb „Wizun” rośnie w południowej części parku, na wale ziemnym.

GPS N 51°23′11.83″ , E 15°35′40.01″

Obwód pnia wynosi 425 cm, wysokość drzewa ok. 20 metrów, wiek 250 lat.

Sędziwy dąb „Lach” rośnie przy drodze do wsi Trzebień Mały Kolonia ( wygodny dojazd asfaltową drogą przez most na Bobrze poniżej elektrowni wodnej w Starej Olesznej ).

GPS N 51°24′56.51″ , E 15°35′22.13″

 

 

 

 

 

 

 

Obwód w pierśnicy tego sędziwego dębu wynosi 598 cm, wiek 400 lat.

Pomnikowe drzewa we wsi Stara Oleszna (gm. Bolesławiec).

Stara Oleszna to wieś położona 17 km na północ od Bolesławca, przy drodze nr 297 Bolesławiec – Szprotawa, Zielona Góra. Na południowym krańcu wioski znajdują się ukryte w zagajniku ruiny zamku z XVI w, niegdyś siedziba rodu von Bibran.

W pobliżu, w alei prowadzącej do ruin, rośnie pomnikowa lipa szerokolistna „Tekla”.

GPS N 51°24′34.19″ , E 15°35′54.97″

Obwód w pierśnicy wynosi 435 cm, wysokość drzewa ok. 20 metrów.

Nieco dalej, w alei prowadzącej w kierunku rzeki wyróżnia się 200 – letnia lipa Petronela.

GPS N 51°24′35.85″ , E 15°35′51.72″

Po drugiej stronie Bobru, na wyspie pomiędzy kanałem doprowadzającym wodę do elektrowni Olszna a starym korytem rzeki, rośnie wiele sędziwych drzew, trzy z nich objęto ochroną pomnikową.

Na wyspę dostajemy się przez teren elektrowni, mijamy budynki mieszkalne i dochodzimy do rosnącego po prawej stronie ścieżki pomnikowego dębu szypułkowego „Robinson”.

GPS N 51°24′37.58″ , E 15°35′42.62″

Okaz o wysokości 20 m posiada pień o obwodzie 440 cm, wiek drzewa 250 lat.

Idziemy dalej ścieżką w głąb wyspy, przechodzimy przez kamienny mostek i wchodzimy na teren zapuszczonego parku.

Po lewej stronie wypatrujemy oznaczonego tabliczką dębu szypułkowego „Piętaszek”.

GPS N 51°24′31.03″ , E 15°35′43.46″

Obwód w pierśnicy 383 cm, wysokość drzewa 20 metrów.

Idąc dalej ścieżką dotrzemy do zapory kierującej wodę do turbin elektrowni, po drodze wiele okazałych, choć nie objętych ochroną pomnikową drzew.

Teraz wracamy brzegiem kanału, po ok. 300 metrach, na polanie po lewej stronie rośnie wiąz szypułkowy „Wyspiarz”.

GPS N 51°24′32.90″ , E 15°35′45.87″

Okaz ma 20 m wysokości, obwód w pierśnicy 445 cm, wiek 200 lat.

400 metrów za mostem na Bobrze, przy drodze prowadzącej do koloni Trzebień Mały, rośnie 400 – letni dąb „Lach”, który opiszę w następnym artykule o pomnikowych drzewach w Trzebieniu.