Park Słowackiego we Wrocławiu.

Park im. Juliusza Słowackiego to jeden z większych kompleksów zieleni urządzonej znajdujący się w centrum Wrocławia. Jest ograniczony ulicami :  Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Jana Ewangelisty Purkyniego, Juliusza Słowackiego oraz Placem Powstańców Warszawy. Do parku przylegają budynki użyteczności publicznej : Muzeum Narodowe, Muzeum Architektury, budynek poczty z Muzeum Poczty i Telekomunikacji, otacza rotundę z Panoramą Racławicką.

Park obejmuje obszar o powierzchni 5,74 ha, charakteryzuje się względnie młodym drzewostanem, złożonym głównie z gatunków rodzimych. Główne ścieżki parkowe (m.in. fragment Promenady Staromiejskiej) ocieniają nasadzenia alejowe z lip i kasztanowców.

10 okazałych platanów klonolistnych rosnących w pobliżu Muzeum Narodowego objęto ochroną pomnikową. Obwód poszczególnych egzemplarzy wynosi 273, 302, 309, 355, 365, 388, 392, 397, 401, 405 cm; wysokość 20 – 30 metrów.

W rogu parku, bliżej Muzeum Architektury, rośnie pomnikowy miłorząb dwuklapowy. Okaz mierzy 255 cm w obwodzie, wysokość drzewa 20 metrów.

Z innych egzotycznych gatunków drzew występujących w parku należy wymienić grupę skrzydłorzechów kaukaskich oraz surmie.

W Parku Słowackiego ustawiono wiele rzeźb i pomników. Chyba największe wrażenie sprawia przejmujący Pomnik Ofiar Zbrodni Katyńskiej.

Pomnikowy miłorząb przy zamku w Chobieni (gm. Rudna).

Renesansowy zamek w Chobieni (gm. Rudna, pow. lubiński, dolnośląskie) postawiono na miejscu wcześniejszej budowli w 1583 r. Kolejne przebudowy i modernizacje odbyły sie w XVII i XVIII w. oraz w 1905 r. W czasie działań wojennych w 1945 został uszkodzony i od tego czasu popadał w coraz większą ruinę. Od niedawna zamek posiada prywatnego właściciela, który powoli sprząta i zabezpiecza budowlę.

W dniach 13 – 14 czerwca 2015 r. odbyły się Dni Otwarte na zamku w Chobieni, podczas których można było obejrzeć z przewodnikiem zamkowe wnętrza i piwnice. Wcześniej dokonano prac porządkowych: wykoszono zielsko wokół zamku, uprzątnięto most nad fosą, dziedziniec oraz część sal zamkowych (miałem w tych pracach skromny udział).

Zamek w Chobieni otacza zabytkowy park utworzony w latach 60 – tych XIX w. W drzewostanie dominują rodzime gatunki drzew liściastych, wyróżniają się tu okazałe jesiony, lipy i kasztanowce. Status pomnika przyrody posiada miłorząb dwuklapowy (Ginkgo biloba).

Miłorząb dwuklapowy (zwany też mylnie japońskim) jest jedynym żyjącym przedstawicielem rodziny miłorzębowatych, której szczyt rozwoju nastąpił w trzeciorzędzie i wcześniej. Darwin nazwał go „żywą skamieliną”.

Chociaż jego opadające na zimę liście przypominają liście drzew liściastych, to należy on do gromady nagozalążkowych. Jesienią przebarwiają się na jaskrawożółty kolor, nadając drzewu dekoracyjny wygląd.

Miłorząb dwuklapowy jest gatunkiem długowiecznym, dożywającym nawet 4000 lat. Do Europy został sprowadzony w I poł. XVIII w., obecnie jest dość często sadzony w parkach i ogrodach botanicznych. Wyciąg z miłorzębu stosowany jest do produkcji leków poprawiających pamięć i koncentrację.

Okaz w parku w Chobieni mierzy 240 cm, wysokość drzewa ok. 16 m, wiek ok. 130 lat; ochrona pomnikowa od 1977 r. Jest jedynym pomnikiem przyrody w tej miejscowości.

Warty uwagi jest również rosnący obok miłorzębu sędziwy cis pospolity oraz dwa platany klonolistne.