Pomniki przyrody w gminie Rudna (pow. lubiński).

Gmina wiejska Rudna położona jest w północnej części województwa dolnośląskiego, w powiecie lubińskim. Jest jedną z większych gmin w regionie (pow. 216,6 km²) której wschodnią granicę wyznacza rzeka Odra. Gmina posiada rolniczy charakter – 52% powierzchni gminy stanowią użytki rolne, lasy zajmują 34% jej obszaru. Cechą charakterystyczną tej części powiatu lubińskiego jest duża ilość założeń pałacowo – parkowych. Parki dworskie tworzono często z zachowaniem zastanego drzewostanu, więc niektóre egzemplarze drzew – głównie dębów – osiągnęły imponujące rozmiary, kwalifikujące je do ochrony pomnikowej. To właśnie w parkach wiejskich rośnie większość tutejszych pomników przyrody – 17 szt., a na terenach leśnych – 2 szt.

Ciekawą grupę pomnikowych drzew stanowią 4 dęby szypułkowe o obwodach 370 – 440 cm rosnące na terenie dawnego parku przypałacowego w Orsku. Obecnie obszar ten stanowi fragment rezerwatu przyrody „Skarpa Storczyków”.

Dwa z nich rosną nieco poniżej drogi, na wysokości tablicy oznaczającej wjazd na teren zabudowany.

GPS N 51°35′02″, E 16°20′57″

Trzeci rośnie przy leśnej drodze prowadzącej wzdłuż granicy rezerwatu.

Czwarty rośnie najbliżej zrujnowanego pałacu.

Grupę czterech pomnikowych dębów szypułkowych znajdziemy również w parku podworskim w Gawronkach. Okazy mierzą w obwodzie 420 – 510 cm. Niestety nie zostały oznakowane i ich identyfikacja jest utrudniona.

GPS N 51°32′46″, E 16°16′49″

Pomnikowy okaz buka pospolitego znajdziemy w parku położonym za zrujnowanym pałacem w Rynarcicach. Buk mierzy w obwodzie 425 cm, wysokość drzewa 29 metrów, wiek ok. 210 lat, brak tabliczki.

GPS N 51°28′30″, E 16°12′21″

Przy skrzyżowaniu dróg we wsi Mleczno, na skraju parku podworskiego, rośnie pomnikowy dąb szypułkowy. Drzewo posiada pień o obwodzie 464 cm.

GPS N 51°28′05″, E 16°16′21″

W listopadzie 2015 r. gmina Rudna przeprowadziła prace pielęgnacyjne i zabezpieczające na części pomnikowych drzew. Ponadto okazy uzyskały nowe tabliczki. Najpilniej tych prac wymagała lipa drobnolistna rosnąca na skraju parku w Kliszowie.

GPS N 51°29′59″, E 16°21′23″

Drzewo mierzy w pierśnicy 480 cm.

Zabiegów pielęgnacyjnych oraz oznakowania doczekały się dwa pomnikowe dęby we wsi Wysokie. Grubszy dąb mierzy w obwodzie 550 cm, wysokość drzewa 22 m, wiek ok. 300 lat.

GPS N 51°31′36″, E 16°19′42″

Drugi okaz rosnący po przeciwnej stronie cieku wodnego mierzy w pierśnicy 410 cm.

GPS N 51°31′34″, E 16°19′42″

Przy parkowym stawie w miejscowości Naroczyce rośnie pomnikowa daglezja zielona o obwodzie 228 cm. Po listopadowej pielęgnacji drzewo uzyskało m.in. nową tabliczkę.

GPS N 51°31′34″, E 16°25′46″

W parku, przed zamkiem w Chobieni, rośnie pomnikowy miłorząb dwuklapowy o obwodzie 240 cm. Drzewo to opisałem dokładnie w artykule „Pomnikowy miłorząb przy zamku w Chobieni„.

GPS N 51°32′35″, E 16°26′50″

W niewielkim parku za pałacem w Nieszczycach rosną dwa pomnikowe dęby o obwodach 510 i 380 cm.

GPS N 51°33′12″, E 16°24′13″

Równie okazałe dęby rosną przy niewielkim stawie z wysepką położonym ok. 300 m na wschód od pałacu. Warto je również objąć ochroną pomnikową.

GPS N 51°33′12″, E 16°24′34″

W lesie k. Nieszczyc (oddz. 64f) rośnie pomnikowy żywotnik zachodni o obwodzie 210 cm.

GPS N 51°32′33″, E 16°22′54″

W lesie (oddz.216f) na wschód od wsi Koźlice rośnie pomnikowy buk pospolity. Okaz mierzy 510 cm w obwodzie, jego szacowany wiek to 330 lat. Duża ilość narośli i blizn po konarach nadaje mu wyjątkowo fantazyjny wygląd.

GPS N 51°27′07″, E 16°15′12″

Pomnikiem przyrody nieożywionej w gminie Rudna powinien zostać olbrzymi głaz narzutowy o nazwie Piotrek. Leży częściowo odkopany w leśnym oddz. 123a, w pobliżu niebieskiego szlaku Lubin – Rynarcice. Przy obwodzie 16 m byłby największym pod tym względem głazem narzutowym na Dolnym Śląsku.

GPS N 51°27′37″, E 16°11′38″

Pomnikowy miłorząb przy zamku w Chobieni (gm. Rudna).

Renesansowy zamek w Chobieni (gm. Rudna, pow. lubiński, dolnośląskie) postawiono na miejscu wcześniejszej budowli w 1583 r. Kolejne przebudowy i modernizacje odbyły sie w XVII i XVIII w. oraz w 1905 r. W czasie działań wojennych w 1945 został uszkodzony i od tego czasu popadał w coraz większą ruinę. Od niedawna zamek posiada prywatnego właściciela, który powoli sprząta i zabezpiecza budowlę.

W dniach 13 – 14 czerwca 2015 r. odbyły się Dni Otwarte na zamku w Chobieni, podczas których można było obejrzeć z przewodnikiem zamkowe wnętrza i piwnice. Wcześniej dokonano prac porządkowych: wykoszono zielsko wokół zamku, uprzątnięto most nad fosą, dziedziniec oraz część sal zamkowych (miałem w tych pracach skromny udział).

Zamek w Chobieni otacza zabytkowy park utworzony w latach 60 – tych XIX w. W drzewostanie dominują rodzime gatunki drzew liściastych, wyróżniają się tu okazałe jesiony, lipy i kasztanowce. Status pomnika przyrody posiada miłorząb dwuklapowy (Ginkgo biloba).

Miłorząb dwuklapowy (zwany też mylnie japońskim) jest jedynym żyjącym przedstawicielem rodziny miłorzębowatych, której szczyt rozwoju nastąpił w trzeciorzędzie i wcześniej. Darwin nazwał go „żywą skamieliną”.

Chociaż jego opadające na zimę liście przypominają liście drzew liściastych, to należy on do gromady nagozalążkowych. Jesienią przebarwiają się na jaskrawożółty kolor, nadając drzewu dekoracyjny wygląd.

Miłorząb dwuklapowy jest gatunkiem długowiecznym, dożywającym nawet 4000 lat. Do Europy został sprowadzony w I poł. XVIII w., obecnie jest dość często sadzony w parkach i ogrodach botanicznych. Wyciąg z miłorzębu stosowany jest do produkcji leków poprawiających pamięć i koncentrację.

Okaz w parku w Chobieni mierzy 240 cm, wysokość drzewa ok. 16 m, wiek ok. 130 lat; ochrona pomnikowa od 1977 r. Jest jedynym pomnikiem przyrody w tej miejscowości.

Warty uwagi jest również rosnący obok miłorzębu sędziwy cis pospolity oraz dwa platany klonolistne.