Pomnikowe drzewa w gminie Łęczyca (łódzkie).

Gmina wiejska Łęczyca (pow. łęczycki) leży w centralnej Polsce, w północnej części województwa łódzkiego. To typowo rolnicza gmina – użytki rolne zajmują w niej aż 85% powierzchni, użytki leśne to zaledwie 6% (niewielkie lasy znajdują się jedynie w południowo – zachodniej części gminy). Wobec powyższych faktów można podejrzewać, że lista pomników przyrody będzie krótka. Ochroną pomnikową w gminie Łęczyca objęto 3 pojedyncze egzemplarze drzew oraz aleję złożoną ze 163 lip drobnolistnych.

Pierwsze pomnikowe drzewo – wiąz szypułkowy o obwodzie 464 cm i wysokości 30 m – rośnie przy ogrodzeniu kościoła pw. Marii Magdaleny w Leźnicy Małej.

GPS N 52°02′29″ , E 19°05′26″

Pomnikowa lipa drobnolistna w Topoli Królewskiej znajduje się również na terenie kościelnym. Rośnie przy ogrodzeniu świątyni pw. św. Bartłomieja i jest dobrze widoczna z drogi.

GPS N 52°04′43.7″ , E 19°11′52.5″

Drzewo posiada rozdwojony pień o obwodach 330 i 280 cm, wysokość okazu to 26 m.

W pobliskiej Topoli Szlacheckiej, obok bramy gospodarstwa nr 57, rośnie pomnikowy kasztanowiec zwyczajny o obwodzie 360 cm.

GPS N 52°05′26.6″ , E 19°12′10.7″

Niestety, kasztanowiec porażony jest inwazyjnym szkodnikiem – szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem. Larwy tego motyla żerując bardzo osłabiają drzewo, powodując nawet jego obumieranie. Zostawiają charakterystyczne plamy na liściach.

Pomnikowa aleja lipowa położona jest przy drodze gminnej nr 312309, na odcinku od DK 60 do przysiółka Gawrony – Majątek.

GPS N 52°06′31″ , E 19°14′25″ (początek)

Aleję tworzy ponad 160 drzew z gatunku lipa drobnolistna o obwodach pni mierzonych na wysokości pierśnicy : 147 – 283 cm.

Pomniki przyrody w mieście Łęczyca opisałem w poprzednim artykule.

Pomniki przyrody w gminie Rudna (pow. lubiński).

Gmina wiejska Rudna położona jest w północnej części województwa dolnośląskiego, w powiecie lubińskim. Jest jedną z większych gmin w regionie (pow. 216,6 km²) której wschodnią granicę wyznacza rzeka Odra. Gmina posiada rolniczy charakter – 52% powierzchni gminy stanowią użytki rolne, lasy zajmują 34% jej obszaru. Cechą charakterystyczną tej części powiatu lubińskiego jest duża ilość założeń pałacowo – parkowych. Parki dworskie tworzono często z zachowaniem zastanego drzewostanu, więc niektóre egzemplarze drzew – głównie dębów – osiągnęły imponujące rozmiary, kwalifikujące je do ochrony pomnikowej. To właśnie w parkach wiejskich rośnie większość tutejszych pomników przyrody – 17 szt., a na terenach leśnych – 2 szt.

Ciekawą grupę pomnikowych drzew stanowią 4 dęby szypułkowe o obwodach 370 – 440 cm rosnące na terenie dawnego parku przypałacowego w Orsku. Obecnie obszar ten stanowi fragment rezerwatu przyrody „Skarpa Storczyków”.

Dwa z nich rosną nieco poniżej drogi, na wysokości tablicy oznaczającej wjazd na teren zabudowany.

GPS N 51°35′02″, E 16°20′57″

Trzeci rośnie przy leśnej drodze prowadzącej wzdłuż granicy rezerwatu.

Czwarty rośnie najbliżej zrujnowanego pałacu.

Grupę czterech pomnikowych dębów szypułkowych znajdziemy również w parku podworskim w Gawronkach. Okazy mierzą w obwodzie 420 – 510 cm. Niestety nie zostały oznakowane i ich identyfikacja jest utrudniona.

GPS N 51°32′46″, E 16°16′49″

Pomnikowy okaz buka pospolitego znajdziemy w parku położonym za zrujnowanym pałacem w Rynarcicach. Buk mierzy w obwodzie 425 cm, wysokość drzewa 29 metrów, wiek ok. 210 lat, brak tabliczki.

GPS N 51°28′30″, E 16°12′21″

Przy skrzyżowaniu dróg we wsi Mleczno, na skraju parku podworskiego, rośnie pomnikowy dąb szypułkowy. Drzewo posiada pień o obwodzie 464 cm.

GPS N 51°28′05″, E 16°16′21″

W listopadzie 2015 r. gmina Rudna przeprowadziła prace pielęgnacyjne i zabezpieczające na części pomnikowych drzew. Ponadto okazy uzyskały nowe tabliczki. Najpilniej tych prac wymagała lipa drobnolistna rosnąca na skraju parku w Kliszowie.

GPS N 51°29′59″, E 16°21′23″

Drzewo mierzy w pierśnicy 480 cm.

Zabiegów pielęgnacyjnych oraz oznakowania doczekały się dwa pomnikowe dęby we wsi Wysokie. Grubszy dąb mierzy w obwodzie 550 cm, wysokość drzewa 22 m, wiek ok. 300 lat.

GPS N 51°31′36″, E 16°19′42″

Drugi okaz rosnący po przeciwnej stronie cieku wodnego mierzy w pierśnicy 410 cm.

GPS N 51°31′34″, E 16°19′42″

Przy parkowym stawie w miejscowości Naroczyce rośnie pomnikowa daglezja zielona o obwodzie 228 cm. Po listopadowej pielęgnacji drzewo uzyskało m.in. nową tabliczkę.

GPS N 51°31′34″, E 16°25′46″

W parku, przed zamkiem w Chobieni, rośnie pomnikowy miłorząb dwuklapowy o obwodzie 240 cm. Drzewo to opisałem dokładnie w artykule „Pomnikowy miłorząb przy zamku w Chobieni„.

GPS N 51°32′35″, E 16°26′50″

W niewielkim parku za pałacem w Nieszczycach rosną dwa pomnikowe dęby o obwodach 510 i 380 cm.

GPS N 51°33′12″, E 16°24′13″

Równie okazałe dęby rosną przy niewielkim stawie z wysepką położonym ok. 300 m na wschód od pałacu. Warto je również objąć ochroną pomnikową.

GPS N 51°33′12″, E 16°24′34″

W lesie k. Nieszczyc (oddz. 64f) rośnie pomnikowy żywotnik zachodni o obwodzie 210 cm.

GPS N 51°32′33″, E 16°22′54″

W lesie (oddz.216f) na wschód od wsi Koźlice rośnie pomnikowy buk pospolity. Okaz mierzy 510 cm w obwodzie, jego szacowany wiek to 330 lat. Duża ilość narośli i blizn po konarach nadaje mu wyjątkowo fantazyjny wygląd.

GPS N 51°27′07″, E 16°15′12″

Pomnikiem przyrody nieożywionej w gminie Rudna powinien zostać olbrzymi głaz narzutowy o nazwie Piotrek. Leży częściowo odkopany w leśnym oddz. 123a, w pobliżu niebieskiego szlaku Lubin – Rynarcice. Przy obwodzie 16 m byłby największym pod tym względem głazem narzutowym na Dolnym Śląsku.

GPS N 51°27′37″, E 16°11′38″