Pomnikowa aleja kasztanowcowa przy kościele pw. św. Andrzeja w Kościelcu (pow. kolski, wielkopolskie).

Ważnym punktem na wielkopolskiej części Szlaku Romańskiego jest miejscowość Kościelec Kolski (pow. kolski, wielkopolskie). Tutejszy kościół pod wezwaniem św. Andrzeja Apostoła został wybudowany prawdopodobnie w połowie XII wieku. Świątynię przebudowywano w 1600 r., wtedy to dostawiono od północy zakrystię, a w 1760 r. od zachodu dołączono drewnianą nawę, wówczas starsza część zaczęła pełnić funkcję prezbiterium. W 2001 r. drewniana nawa została rozebrana i w jej miejscu postawiono ceglaną, dość pokraczną bryłę.

kościół pw. św. Andrzeja w Kościelcu

Z pierwotnego kościoła zachowała się dawna nawa z piaskowcowych ciosów, zakończona półkolistą apsydą z romańskimi okienkami.

Kościelec - kościół pw. św. Andrzejaabsyda kościoła pw. św. Andrzeja w KościelcuKościelec Kolski - romańskie okienko w absydzieprezbiterium kościoła pw. św. Andrzeja w Kościelcu

W pobliżu kościoła ma swój początek aleja złożona z kasztanowców białych, chroniona w formie pomnika przyrody. Biegnie w kierunku północnym, po krawędzi parku.

Kościelec - początek pomnikowej alei kasztanowcowej1. Początek pomnikowej alei kasztanowcowej w Kościelcu

Pierwotnie w założeniu alejowym rosło 50 kasztanowców, obecnie pomnikowa aleja liczy 38 okazów.

2. Pomnikowa aleja kasztanowcowa w Kościelcu3. Pomnikowa aleja kasztanowcowa w Kościelcu4. Pomnikowa aleja kasztanowcowa w Kościelcu

Obwody pomnikowych drzew w alei mieszczą się w przedziale 101 – 336 cm, wysokość okazów od 5 do 22 metrów.

5. Pomnikowa aleja kasztanowcowa w Kościelcu6. Pomnikowa aleja kasztanowcowa w Kościelcu

7. Pomnikowa aleja kasztanowcowa w Kościelcu8. Koniec pomnikowej alei kasztanowcowej w Kościelcu

Aleja kończy się na skraju ruchliwej drogi krajowej nr 92, na wysokości urzekającego, neorenesansowego pałacu.

pałac w Kościelcu - widok od strony drogi

pałac w Kościelcu

Do zabytkowej budowli przylega rozległe założenie parkowe z wieloma pomnikowymi drzewami. Szkoda, że nie było czasu, by bliżej się z nim zapoznać.

Pomnikowa topola kanadyjska w Parku Kasztanowym w Cieszynie.

Cieszyński Park Kasztanowy znajduje się ok. 800 m na południe od Rynku, niedaleko opisanego w poprzednim artykule Parku Kościelnego. Ograniczony jest ulicami Górną, W. Sikorskiego, Wojska Polskiego i Placem Józefa Poniatowskiego. Budynki otaczające założenie parkowe od strony zachodniej należały niegdyś do kompleksu budowli koszarowych; historia tego obiektu w formie kalendarium została ujęta na tablicy zlokalizowanej przed Komendą Powiatową Policji (dawna wartownia).

Nazwa parku nawiązuje do gatunku dominującego na tym terenie – kasztanowca białego, zwanego mylnie kasztanem. Znajdziemy tu wiele uroczych alei i szpalerów obsadzonych kasztanowcem, jednak zbyt mały obwód pierśnicowy nie kwalifikuje jeszcze tych drzew do ochrony pomnikowej.

Jedynym pomnikiem przyrody w Parku Kasztanowym jest okaz topoli kanadyjskiej, rosnącej w północnej części parku. W koronie drzewa widoczne są liczne skupiska zimozielonej jemioły.

Obwód pomnikowego okazu wynosi 418 cm, wysokość drzewa 24 m.

Dolną część pnia przesłania krzew głogu.