Pomniki przyrody w gminie Miłkowice.

Gmina wiejska Miłkowice położona jest w środkowej części województwa dolnośląskiego, w powiecie legnickim. Nizinne położenie, sprzyjające warunki klimatyczne oraz wysoka jakość gleb przesądziły o jej rolniczym charakterze (użytki rolne zajmują aż 72% powierzchni). Lasy w gminie pokrywają zaledwie 11% obszaru. W związku z tym gmina nie może pochwalić się długą listą pomników przyrody – jest ich zaledwie cztery. Sędziwe drzewa o walorach pomnikowych rosną tu głównie w starych parkach podworskich. Zabytkowe założenie parkowe znajduje się m.in. w Kochlicach, to wieś zlokalizowana przy DK nr 3 Legnica – Lubin. Po samym pałacu pozostały już tylko nikłe ruiny.

Otaczający pałac park jest zaniedbany, porośnięty samosiejkami. Tylko niewielki fragment w okolicach boiska został uporządkowany i przystosowany do organizacji imprez plenerowych. Niemniej zachował się częściowo stary drzewostan, kilka drzew posiada status pomnika przyrody. Najłatwiej jest odnaleźć pomnikowy wiąz szypułkowy, drzewo (niestety obłamane) rośnie poza zwartym zadrzewieniem, w pobliżu zabudowań folwarcznych.

GPS  N 51°16’47″ , E 16°09’28″

Obwód pnia wynosi 445 cm, drzewo pozbawione korony w zasadzie kwalifikuje się zniesienia ochrony pomnikowej.

W pobliżu wiązu znajduje się niewysoka grobla (widoczna na zdjęciu powyżej). Z niedawno ustawionej tablicy można wyczytać, że rosną na niej 3 pomnikowe dęby.

Obwód dębów wynosi 420, 570, 640 cm, wysokość 25 metrów. W pomnikowej grupie wyróżnia się egzemplarz z ogromną dziuplą.

W rejestrze pomników przyrody figuruje jeszcze jeden dąb szypułkowy o obwodzie 550 cm, problem w tym, że w podanej lokalizacji rośnie przepiękny… platan klonolistny.

Pomnikowy dąb o rozłożystej koronie rośnie nad Skorą, w pobliżu wsi Grzymalin (przy drodze do Niedźwiedzic).

GPS  N 51°16’38″ , E 16°04’13″

Okaz mierzy (mierzył przed obłamaniem jednego z pni ?) w obwodzie 600 cm.