Pomnikowe dęby w Nowym Żmigrodzie (pow. jasielski, podkarpackie)

Nowy Żmigród to duża wieś (siedziba gminy) położona w powiecie jasielskim, w województwie podkarpackim. Po granicy miejscowości przepływa rzeka Wisłoka, jej południowa część znajduje się w Obszarze Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, istnieją też enklawy Magurskiego Parku Krajobrazowego. Nowy Żmigród uzyskał lokację miejską po 1331 roku, został zdegradowany do roli wsi w 1934 roku. Zabudowa centrum obejmuje podłużny rynek otoczony niewysoką zabudową, w jego północno – zachodnim narożniku stoi dzwonnica z 1883 r. kościoła pw. św. Apostołów Piotra i Pawła.

dzwonnica kościoła w narożniku rynku w Nowym Żmigrodzie

dzwonnica - brama kościoła w Nowym Żmigrodzie

Sam kościół został wzniesiony w XV w., na przestrzeni wieków trawiły go wielokrotnie pożary, po których ulegał przebudowom. Wyposażenie wnętrza reprezentuje styl późnobarokowy, zachowały się również nieliczne elementy gotyckie.

wnętrze kościoła w Nowym Żmigrodzie

Od strony zachodniej, tuż przy murze otaczającym świątynię, można podziwiać dwa wspaniałe dęby szypułkowe, chronione w formie pomników przyrody już od 1978 r. Sylwetka pierwszego z nich wyłania się już spod przejścia pod dzwonnicą, warto oczywiście podejść bliżej, by podziwiać majestat wiekowego egzemplarza Quercus robur.

przejście pod dzwonnicą kościoła w Nowym Żmigrodziepomnikowy dąb nr 1 przy kościele w Nowym Żmigrodzie

sylwetka pomnikowego dębu nr 1 w Nowym Żmigrodzie

Obwód pomnikowego dębu wynosi 497 cm, wysokość drzewa 25 metrów, wiek wg rejestru RDOŚ to 480 lat (raczej przesadzony o przynajmniej 100 lat).

pień pomnikowego dębu nr 1 w Nowym Żmigrodzie

Nowy Żmigród - pień pomnikowego dębu nr 1

W przeciwnym narożniku rośnie drugi dąb, którego rozbudowana korona została ustabilizowana wiązaniami linowymi.

pomnikowy dąb nr 2 przy kościele w Nowym ŻmigrodzieNowy Żmigród - pomnikowy dąb nr 2wiązania linowe w koronie pomnikowego dębu w Nowym Żmigrodzie

Pień tego dębu oznaczonego typową tabliczką mierzy w obwodzie 594 cm, wysokość okazu 26 metrów.

pień pomnikowego dębu nr 2 w Nowym Żmigrodzie