Pomnikowy platan w Kunicach (powiat legnicki, dolnośląskie).

Kunice to wieś (siedziba gminy) położona jest około 5 km na północny wschód od Legnicy. Największą atrakcja miejscowości jest Jezioro Kunickie o powierzchni 95 ha – znakomite miejsce do uprawiania sportów wodnych i wędkarstwa. Na liście zabytków Kunic znajduje się zespół dworski XVI – XX w. oraz kościół parafialny z ok. 1500 r.  przy którym zlokalizowany jest jedyny w całej gminie pomnik przyrody – platan klonolistny.

pomnikowy platan na terenie kościoła w Kunicachpomnikowy platan przy kościele w Kunicach

Drzewo rośnie tuż przy północnej bramie zamykającej teren kościelny, od strony ul. Gwarnej.

pomnikowy platan przy bramie wejściowej do kościoła w Kunicachpomnikowy platan w KunicachKunice - pomnikowy platan

Obok platana ustawiono tablice opisującą z jakim gatunkiem mamy do czynienia oraz akt prawny powołujący drzewo do ochrony pomnikowej. 

Kunice - pień pomnikowego platana

Kunice - tablica przy pomnikowym platanie

Obwód pomnikowego platana wynosi 360 cm, wysokość drzewa ok. 18 m. 

pień pomnikowego platana z Kunic

Pomnikowe drzewo zostało pozbawione głównego przewodnika, widoczne są też ślady po niedawnym cięciu mniejszych gałęzi.

Kunice - ślady po obciętych konarach pomnikowego platana

Trzeba przyznać że jedyne pomnikowe drzewo reprezentujące gminę Kunice przedstawia się niezbyt okazale. 360 cm obwodu wprawdzie kwalifikuje platana do ochrony pomnikowej, ale to jeszcze jak na ten gatunek skromny rozmiar. Autor tego artykułu proponuje nadać status pomnika przyrody pięknemu miłorzębowi dwuklapowemu, rosnącemu przed budynkiem ośrodka zdrowia w Kunicach.

Kunice - okazały miłorząb przy ośrodku zdrowiaKunice - okazały miłorząbKunice - pień okazałego miłorzębu

Pomniki przyrody w gminie Udanin (dolnośląskie).

Gmina Udanin położona jest w centralnej części województwa dolnośląskiego, w powiecie średzkim. Północną część gminy przecina autostrada A-4 (węzły Udanin i Jarosław), stwarzając dogodną komunikację ze stolicą Dolnego Śląska oraz innymi dużymi miastami (Wrocław ok. 42 km, Legnica ok. 28 km). Pod względem geograficznym teren gminy leży w obrębie dwóch jednostek morfologicznych: Wzgórz Strzegomskich, będących fragmentem Przedgórza Sudeckiego i Wysoczyzny Średzkiej (część Równiny Wrocławskiej). Udanin jest gminą wiejską o wybitnym charakterze rolniczym. Lasy i grunty leśne zajmują tu zaledwie 4,1% powierzchni gminy, natomiast użytki rolne – aż 86,8%. W takim układzie poszukanie pomnikowych drzew należy zawęzić do obszarów starodrzewia w zachowanych założeniach pałacowo – parkowych.

Na liście pomnikowych drzew gminy Udanin dominują platany klonolistne , niektóre z nich osiągnęły potężne rozmiary. Jeden z najpiękniejszych rośnie przy narożniku pałacu w Udaninie, będącego siedzibą spółki „Polboto – Agri”.

Wysokość pomnikowego drzewa wynosi 24 m, obwód 460 cm (wymiary tego drzewa i pozostałych pochodzą z rejestru RDOŚ).

Na granicy Udanina i wsi Piekary stoi opuszczony budynek dawnej szkoły. Budowlę otacza park, w którym na szczególną uwagę zasługują dwa okazałe klony srebrzyste, rosnące przy samym ogrodzeniu, od strony szosy. Jeden z nich o obwodzie 410 cm objęto ochroną pomnikową.                                                                                                                       

W zaniedbanym parku we wsi Konary rośnie gigantyczny wręcz okaz platana klonolistnego. Drzewo charakteryzuje się krótkim, pniem o obwodzie 630 cm, od którego już na wysokości poniżej 2 m odchodzą potężne konary.

Nieprzeciętny drzewostan możemy podziwiać w zabytkowym parku z pocz. XIX w. w Damianowie. Rośnie tu wiele okazałych drzew rodzimych gatunków (buki, dęby) o walorach pomnikowych, ponadto można odnaleźć egzemplarze rzadkich, egzotycznych taksonów: tulipanowców, cypryśników błotnych oraz grube okazy platanów klonolistnych. Ochroną pomnikową w parku objęto tylko jeden egzemplarz platana klonolistnego  rosnącego w centrum założenia parkowego, obok narożnika boiska.

Obwód tego drzewa wynosi 420 cm, wysokość 32 m.

Dwa inne, nie mniej okazałe platany, rosną w południowej części parku.

Pomnikowy dąb o obwodzie 410 cm rośnie przy drodze Damianowo – Księżyce, ok. 100 m od pierwszych zabudowań wsi Księżyce.

Dwa pomnikowe platany rosną w odległości 40 i 80 m od wschodniego skrzydła zrujnowanego pałacu w Pielaszkowicach. Masywniejszy, o obwodzie 540 cm i wysokości 29 m rośnie bliżej pałacu.

Drugi platan rośnie nad brzegiem niewielkiego cieku wodnego, jego obwód wynosi 320 cm, wysokość 29 m.

W zabytkowym parku w Pielaszkowicach rośnie jeszcze jeden platan, ponadto warto zwrócić uwagę (po sezonie wegetacyjnym, w lecie to istna dżungla) na okazy sosny wejmutki, dębów, modrzewi i resztek założeń alejowych na grobli pałacowej fosy.