Park przy zamku w Korzkwi (gm. Zielonki, małopolskie).

Korzkiew to ostatni przed Wawelem zamek na Szlaku Orlich Gniazd, położony ok. 13 km od centrum Krakowa, w gminie Zielonki (pow. krakowski, małopolskie). Charakter obronny tej niewielkiej budowli zapewniało usytuowanie na stromym wzgórzu, w zakolu potoku Korzkiewka (dopływ Prądnika). W 1352 r. na szczycie wzniesienia wybudowano mieszkalno – obronną wieżę otoczoną murem kurtynowym z solidną bramą. W XV w. do murów dobudowano dwie baszty, w XVI w. warownię przebudowano na wygodną rezydencję rycerską. Na pocz. XIX w. zamek znajdował się już w tak złym stanie, że ówcześni właściciele zamiast go remontować, postanowili wznieść poniżej niego dwór i w nim zamieszkać. W kolejnych latach zamek podupadał; w 1997 r. ruinę zakupił krakowski architekt Jerzy Donimirski, który zrekonstruował warownię adaptując ją na stylowy hotel.

Zamek Korzkiewdziedziniec zamku w Korzkwi Od południa do zamku przylega park w stylu angielskim założony w 1820 r., rewitalizowany po 1897 r. W latach powojennych park niszczał, pojawiały się pomysły by przekształcić go na boisko sportowe i/lub pole namiotowe i parking. W 1996 r. część założenia parkowego zakupił wspomniany wyżej Jerzy Donimirski, w późniejszych latach nabył kolejne części, tak że całość obecnie liczy 5,46 ha. Teren parku jest zadbany i otwarty dla turystów – to świetne miejsce do spacerów i podziwiania zachowanego starodrzewu.

fragment parku w Korzkwi z pomnikowym jesionem Ipark przy zamku w Korzkwi - pomnikowa lipa i jesion IIStatusem pomnika przyrody uhonorowano tu 4 drzewa: to 3 jesiony wyniosłe i lipę szerokolistną. Wszystkie są właściwie oznakowane i nie ma problemu z ich odnalezieniem. Najokazalszym egzemplarzem jest jesion rosnący na skraju parku, przy drodze prowadzącej do górnego parkingu pod zamkiem.

park przy zamku w Korzkwi - najgrubszy pomnikowy jesionpark przy zamku w Korzkwi - najgrubszy pomnikowy jesion wyniosłypark przy zamku w Korzkwi - pomnikowy jesion I

Okaz mierzy w obwodzie 518 cm, wysokość jesionu 37 metrów.

park przy zamku w Korzkwi - pomnikowy jesion wyniosły Ipark przy zamku w Korzkwi - pień pomnikowego jesionu wyniosłego Ipark przy zamku w Korzkwi - pień pomnikowego jesionu Ipark przy zamku w Korzkwi - pień najgrubszego pomnikowego jesionu I

W głębi parku rośnie drugi pomnikowy jesion o obwodzie 286 cm i wysokości 33 metrów.

park przy zamku w Korzkwi - pomnikowy jesion wyniosły IIpark przy zamku w Korzkwi - pomnikowy jesion IIpark przy zamku w Korzkwi - pień pomnikowego jesionu II

Trzeci jesion rośnie w zadrzewieniu wzdłuż strumienia. Jego obwód wynosi 468 cm, a wysokość 44 metry.

park przy zamku w Korzkwi - pomnikowy jesion IIIpark przy zamku w Korzkwi - pień pomnikowego jesionu III

W centrum parku odnajdziemy pomnikową lipę szerokolistną o obwodzie 374 cm i wysokości 30 metrów.

park przy zamku w Korzkwi - pomnikowa lipapark przy zamku w Korzkwi - pomnikowa lipa szerokolistnapark przy zamku w Korzkwi - pień pomnikowej lipy szerokolistnej

W Korzkwi znajduje się jeszcze jedno pomnikowe drzewo, cenne nie tylko ze względów przyrodniczych ale również kulturowo – historycznych. To dąb zasadzony w 1918 roku dla upamiętnienia odzyskania Niepodległości, nazwany Dębem Wolności.

tablica przy Dębie Wolności w Korzkwi

Drzewo rośnie przy ul. Jana Chrzciciela, poniżej kościoła parafialnego. Jego korona jest dobrze widoczna z okolic mostu na Korzkiewce.

korona Dębu Wolności w Korzkwi

„Dąb Wolności” z Korzkwi mierzy w obwodzie 415 cm, wysokość okazu to 33 metry.

Korzkiew - pomnikowy Dąb Wolności

Dąb Wolności w Korzkwipień Dębu Wolności z KorzkwiKorzkiew - pień Dębu Wolnościtabliczka przy Dębie Wolności w Korzkwi

Pomnikowy dąb we wsi Nowe Prażuchy (gm. Ceków – Kolonia, wielkopolskie).

Niejednokrotnie w poszukiwaniu pomnikowych okazów przemierzam kilometry leśnych ostępów, przedzieram się przez zarośnięte parki wiejskie, błądzę po nieznanych terenach, a i tak nie zawsze mam pewność, że sfotografowane drzewa są tymi właściwymi, ze statusem pomnika przyrody. W przypadku bohatera dzisiejszego artykułu wszystkie wspomniane wyżej problemy nie istnieją: drzewo rośnie przy głównej drodze i widoczne jest z daleka, można do niego bezpiecznie zjechać i zaparkować w pobliżu, jest fotogeniczne o każdej porze dnia i roku. Co to za cudowny pomnik przyrody? To wspaniały dąb szypułkowy rosnący samotnie po prawej (wschodniej) stronie drogi nr 470 z Kalisza do Turku, ok. 1 km na północ od stacji paliw Orlen na krańcu Cekowa. Administracyjnie działka z pomnikowym dębem należy do wsi Nowe Prażuchy w gminie Ceków – Kolonia (pow. kaliski, wielkopolskie).

GPS N 51°54′32″, E 18°18′15″

pomnikowy dąb przy trasie Kalisz - Turekpomnikowy dąb przy trasie Ceków - MalanówNowe Prażuchy - pomnikowy dąb szypułkowypomnikowy dąb w gminie Ceków - Kolonia

Dąb charakteryzuje się krótkim pniem ze skręconymi włóknami i szeroką koroną; jego sylwetka jest typowa dla drzew rosnących na otwartym terenie.

pomnikowy dąb w Nowych PrażuchachNowe Prażuchy - pomnikowy dąb

Obwód pnia mierzony na wysokości pierśnicy wynosi 728 cm, wysokość okazu 18 metrów, szacunkowy wiek 300 – 350 lat. Drzewo posiada status pomnika przyrody na mocy Decyzji nr 387 Wydziału Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Leśnictwa Urzędu Wojewódzkiego w Kaliszu z dnia 5 kwietnia 1980 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody.  W chwili powołania dąb mierzył 620 cm, w 2006 r. – 700 cm, w 2016 r. – 709 cm.

Paweł Lenart obok pomnikowego dębu w Nowych Prażuchach

pień pomnikowego dębu w Nowych Prażuchach

Nowe Prażuchy - pomiar obwodu pomnikowego dębu

Opisywany egzemplarz Quercus robur cechuje dobra kondycja zdrowotna, niemniej wiek odcisnął na nim swoje piętno. Po pniu wije się skręcona listwa piorunowa sięgająca części odziomkowej, gdzie rozwija się ubytek wgłębny. Od strony południowo – wschodniej widoczny jest stosunkowo świeży ślad po wyłamanym konarze.

listwa piorunowa na pomnikowym dębie w Nowych Prażuchachdziupla u podstawy pnia w pomnikowym dębieślad po odłamanym konarze

Dąb szypułkowy w Nowych Prażuchach jest jedynym, ale jakże cennym pomnikiem przyrody w gminie Ceków – Kolonia. Drzewo to opisał również Paweł Lenart w artykule: „Pomnikowy dąb szypułkowy w Nowych Prażuchach„.