Pomnikowy dąb w Kopańcu (gm. Stara Kamienica).

Setny wpis na tym blogu, dotyczyć będzie sąsiadującej z Jelenią Górą gminą Stara Kamienica. Jest to stary obszar osadniczy, z ruinami średniowiecznych zamków w Rybnicy i Starej Kamienicy.Na atrakcyjność przyrodniczą gminy mają wpływ : Rezerwat Przyrody „Krokusy” w Górzyńcu (wbrew nazwie leży w całości na terenie gm. Stara Kamienica), Park Krajobrazowy Doliny Bobru (okolice Barcinka) oraz posiadające również walory widokowe położenie w szczytowych (ponad 1000 m n.p.m) partiach Gór Izerskich.

Ochroną pomnikową na terenie gm. Stara Kamienica objęto tylko jedno drzewo, jest nim dąb szypułkowy rosnący w Kopańcu.

Drzewo znajduje na placu obok sklepu, ok. 200 m powyżej kościoła parafialnego w Kopańcu. GPS N 50°53′22.84″ , E 15°33′04.60″

Dąb znajduje się w dobrej kondycji, obwód w pierśnicy 385 cm.

Jeden pomnik przyrody to zdecydowanie za mało, w końcu Stara Kamienica jest największą gminą w powiecie jeleniogórskim. Spróbuję zaproponować włodarzom gminnym inne drzewa do ogłoszenia ich pomnikami przyrody. Do takich z pewnością należy okazały dąb w Starej Kamienicy, stojący na posesji 217.                                            GPS N 50°55′05.01″ , E 15°34′31.93″

Przepiękny dąb rośnie w Antoniowie (we wsi wiele przepięknych domów przysłupowo -zrębowych), na posesji nr 35. GPS N 50°53′47.90″ , E 15°30′09.01″.

Ładna lipa rośnie w Chromcu (bud. nr 1) naprzeciw przystanku autobusowego.

Przy ruinach pałacu w Barcinku warto zwrócić uwagę na szpaler sędziwych lip oraz na okazałą sosnę wejmutkę.

W tej samej miejscowości, w parku otaczającym zrujnowane już sanatorium odnaleźć można wiele rzadkich i ciekawych drzew : daglezje zielone, cisy, okazałe świerki oraz choiny kanadyjskie. Jedna z nich o ciekawym pokroju, po zabiegach pielęgnacyjnych zasługuje na ochronę.

Do pomników przyrody nieożywionej, oprócz formacji skalnych znajdujących się w partiach grzbietowych Gór Izerskich, z pewnością należy dodać skałę Młyniec.

Ten malowniczy ostaniec, wyrasta na łące po prawej stronie szosy Stara Kamienica – Kopaniec, 100 metrów przed pierwszymi zabudowaniami wsi. Skała wysoka na kilkanaście metrów, zbudowana jest z granitognejsów. W ostatnim czasie najbliższe otoczenie skały oczyszczono z zasłaniających ją drzew, brakuje jeszcze choćby małej zatoczki przy drodze do zaparkowania auta. Z jej szczytu roztaczają się przepiękne widoki.

Obiekt ten przed 1945 r. posiadał status pomnika przyrody.