Park Miejski w Sycowie (pow. oleśnicki, dolnośląskie).

Park Miejski w Sycowie to odznaczający się w krajobrazie miasta teren zielony, rozciągający się od historycznych granic miasta w kierunku południowym, aż do drogi ekspresowej S-8. Powstał na początku XIX w. jako założenie parkowe w stylu angielskim przylegające do nieistniejącego już pałacu rodu Biron von Curland. W 2012 r. ukończono rewitalizację parku obejmującą obszar 40 ha (cały park to prawie 100 ha, z tym że w południowej części przechodzi płynnie w teren leśny), efektem tych prac jest wspaniałe miejsce na wypoczynek i spacery. Wejście do parku znajduje się obok kościoła ewangelickiego, tam też jest parking i obiekty gastronomiczne. W tej reprezentacyjnej części możemy podziwiać elementy małej architektury: fontannę i pergolę.

Park Miejski w Sycowie - fontanna i pergolapergola w Parku Miejskim w Sycowie

Tutaj też znajduje się pierwsze z czterech pomnikowych drzew w sycowskim parku – przepiękny buk pospolity w odmianie purpurowej.

fragment Parku Miejskiego w Sycowie z pomnikowym bukiem

Park Miejski w Sycowie - pomnikowy buk w odm. purpurowej

Park Miejski w Sycowie - pomnikowy buk

Park Miejski w Sycowie - pomnikowy buk jesienią

Pomnikowy okaz mierzy w obwodzie 543 cm, wysokość drzewa 32 metry, szacunkowy wiek ok. 300 lat.

Park Miejski w Sycowie - pomiar obwodu pomnikowego buka

Park Miejski w Sycowie - pień pomnikowego buka

Spacerując aleją w kierunku południowym dojdziemy do drugiego pomnikowego drzewa, którym jest niezbyt okazały klon jawor.

północna część Parku Miejskiego w SycowiePark Miejski w Sycowie - pomnikowy klon jaworpomnikowy klon jawor z Parku Miejskiego w Sycowie

Drzewo mierzy w obwodzie 295 cm, wysokość okazu 21 metrów, szacunkowy wiek – ok. 200 lat.

Park Miejski w Sycowie - pień pomnikowego jaworu

Park Miejski w Sycowie - pień pomnikowego klonu jaworu

Rolę edukacyjną spełniają ustawione w wielu miejscach kolorowe tablice, przybliżające historię i przyrodę parku.

Park Miejski w Sycowie - tablica dydaktyczna

Spacerując dalej zbliżymy się do parkowego stawu.

Park Miejski w Sycowie - aleja biegnąca wzdłuż stawustaw parkowy w SycowiePark Miejski w Sycowie - staw parkowy

Elementami dekoracyjnymi parku są liczne rzeźby, poniżej uszkodzona figura przedstawiająca Artemidę z łanią.

rzeźba z Parku Miejskiego w Sycowie

Ozdobą parku są liczne kolekcje krzewów, poniżej kwitnące rododendrony.

Park Miejski w Sycowie - kwitnące rododendrony

Na skraju rozległej polany rośnie okazały klon srebrzysty – pomnik przyrody. 

Park Miejski w Sycowie - pomnikowy klon srebrzysty

Park Miejski w Sycowie - pomnikowy klon srebrzysty latemPark Miejski w Sycowie - pomnikowy klon srebrzysty w listopadzie 2020 r.

Klon mierzy w obwodzie 395 cm (na wysokości pierśnicy), jednak prawidłowy pomiar należało wykonać na wysokości 80 cm i w tym miejscu obwód wynosi 391 cm; wysokość drzewa 28 metrów, szacunkowy wiek to 170 lat.

Park Miejski w Sycowie - pień pomnikowego klona srebrzystego

Przy alejce odchodzącej od polany rośnie pomnikowa lipa drobnolistna. Drzewo łatwo przegapić bowiem nie odznacza się specjalnie pośród parkowego drzewostanu. Obwód na wysokości pierśnicy – 262 cm to poniżej minimum obecnie obowiązującego kryterium.

Park Miejski w Sycowie - pomnikowa lipa drobnolistnaPark Miejski w Sycowie - pień pomnikowej lipy drobnolistnejPark Miejski w Sycowie - pień pomnikowej lipy

Za polaną z pomnikowym klonem srebrzystym zaczyna się strefa zadumy. Obejmuje ona obszar sąsiadujący z zabytkowym budynkiem mauzoleum z 1890 r.

południowa część parku w Sycowie

mauzoleum w Parku Miejskim w Sycowie

Dalsza część parku nie została objęta  rewitalizacją i przypomina teren leśny z polanami i drugim stawem. Dysponując większą ilością czasu można spacerować dalej, w przeciwnym wypadku wracamy do części centralnej.

Park Miejski w Sycowie w jesiennych barwachPark Miejski w Sycowie jesienią

Przy południowo zachodnim brzegu stawu znajduje się część rekreacyjna, z altaną i miejscem do grillowania.

Park Miejski w Sycowie po sezonie wegetacyjnym

Dalszy spacer ze względu na podmokły teren odbywa się po drewnianej kładce.

zachodnia część Parku Miejskiego w Sycowie

Już po chwili dojdziemy w okolice pergoli, a stamtąd do punktu wyjścia – czyli okolic kościoła ewangelickiego. Jestem pewny, że o każdej porze roku spacer będzie pełen wrażeń.

Nowe pomniki przyrody w gminie Międzybórz (pow. oleśnicki, dolnośląskie).

Pomnikowe obiekty w gminie Międzybórz były już opisywane na tym blogu w artykułach „Pomniki przyrody w gminie Międzybórz” oraz „Głazy narzutowe w gminie Międzybórz„. Narzekałem w jednym z nich na skąpą ilość pomnikowych drzew w konfrontacji  z wysoką lesistością gminy. Do niedawna jedynymi drzewami chronionymi ustawowo były lipy rosnące na terenie kościoła ewangelickiego w Międzyborzu.

pomnikowe lipy na tle kościoła w Międzyborzupomnikowe lipy przy kościele w MiędzyborzuMiędzybórz - pień pomnikowej lipy

Uchwałą nr XXXIV/202/2018 Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 21 lutego 2018 r. powołano do ochrony pomnikowej 3 dęby szypułkowe. Niestety, mimo upływu ponad dwóch lat od opublikowania uchwały, drzewa nie zostały w żaden sposób oznakowane.

Pierwszy okaz zlokalizowany jest na terenie leśnym (oddz. 4c Nadleśnictwa Syców), w najdalej wysuniętej na wschód części miasta. Najłatwiej dojechać do niego drogą gruntową ze wsi Niwki Kraszowskie, jadąc od strony Międzyborza należy za przystankiem autobusowym skręcić w lewo, potem jechać do granicy lasu i 50 m dalej szukać go po lewej stronie.

GPS  N 51°23′58.8″ , E 17°42′09.6″                 pomnikowy dąb rosnący k. wsi Niwki Kraszowskie

Międzybórz - pomnikowy dąbMiędzybórz - pień pomnikowego dębu

Drzewo mierzy w obwodzie 460 cm, wysokość okazu 28 metrów, szacunkowy wiek ok. 220 lat.

Międzybórz - pień pomnikowego dębu latem

Międzybórz - pień pomnikowego dębu zimą

Na skraju lasu (oddz. 5g Nadleśnictwa Syców) i pól uprawnych na południe od wsi Kraszów, ok. 250 m na wschód od drogi powiatowej 1495 z Kraszowa do Komorowa, rośnie drugi z nowo powołanych pomnikowych dębów.

GPS N 51°22′15.2″ , E 17°41′07.8″ 

pomnikowy dąb rosnący k. wsi KraszówKraszów - pomnikowy dąbpień pomnikowego dębu k. wsi Kraszów

Drzewo mierzy w obwodzie 510 cm, wysokość dębu 26 metrów, szacunkowy wiek ok. 320 lat.

Kraszów - pomnikowy dąb szypułkowy

las k. wsi Kraszów - pomiar pomnikowego dębu

Trzeci pomnikowy dąb znajduje się na terenie leśnym (oddz. 24j), ok. 400 m na południe od wschodniego krańca wsi Kamień.

GPS N 51°23′55.5″ , E 17°35′31.2″

pomnikowy dąb rosnący niedaleko wsi Kamień zimą

pomnikowy dąb rosnący niedaleko wsi Kamień wiosnąpomnikowy dąb rosnący w pobliżu wsi Kamieńpomnikowy dąb rosnący k. wsi Kamień latem

Drzewo mierzy w obwodzie 465 cm, wysokość okazu 30 metrów, szacunkowy wiek ok. 210 lat.

las k. wsi Kamień - pień pomnikowego dębu latemlas k. wsi Kamień - pień pomnikowego dębu wczesną wiosnąlas k. wsi Kamień - Paweł Lenart przy pomnikowym dębie

Według Pawła Lenarta – wrocławskiego treehuntera i miłośnika tych terenów, który od wielu lat przemierza Wzgórza Twardogórskie w poszukiwaniu okazałych drzew – na terenie gminy Międzybórz znajduje się jeszcze przynajmniej kilkanaście obiektów przyrody ożywionej godnych do objęcia ochroną pomnikową. Zgłoszony przez niego klon srebrzysty „Bukowianin”, rosnący na stacji kolejowej w Bukowinie Sycowskiej, znalazł się w finale konkursu Drzewo Roku 2018 r.

klon srebrzysty Bukowianin

pień klonu Bukowianin