Park podworski w Godzieszowej (gm. Długołęka, dolnośląskie).

Park podworski w Godzieszowej – wsi położonej w północnej części gminy Długołęka (pow. wrocławski) – to pozostałość po XIX-wiecznym założeniu parkowym, przylegającym niegdyś do spalonego w 1945 r. pałacu (resztki fundamentów widoczne są w północnej części parku). Po latach zaniedbań teren zielony o powierzchni 2,5 ha doczekał się rewitalizacji i w 2011 r. został oddany do użytku. Na mocy Uchwały nr XXVII/319/21 Rady Gminy Długołęka z dnia 21 stycznia 2021 r. powołano do ochrony pomnikowej dwa najcenniejsze okazy drzew.

brama do parku w Godzieszowej

Wejście do parku zostało zaakcentowane stylową, drewnianą bramą z metalowymi zdobieniami. Tuż za nią, po lewej stronie ścieżki, rosną dwa tulipanowce amerykańskie.

park w Godzieszowej - pomnikowy tulipanowiec przy bramie parkowejtulipanowce z parku w Godzieszowejpark w Godzieszowej - tulipanowce amerykańskie

Grubszy okaz o nazwie „Jan” posiada status pomnika przyrody; obwód drzewa wynosi 348 cm, średnica korony – 8 metrów.

park w Godzieszowej - pomnikowy tulipanowiec amerykańskipark w Godzieszowej - pień pomnikowego tulipanowcapark w Godzieszowej - pomiar pomnikowego tulipanowca

Drugi tulipanowiec charakteryzuje się pochyloną sylwetką i uszkodzonym pniem w jego przyziemnej części.

park w Godzieszowej - pień drugiego tulipanowca

Nieco dalej, za ogrodzeniem na prywatnej posesji, rośnie wspaniały platan klonolistny. To monumentalne drzewo również zasługuje na ochronę pomnikową. 

północna część parku w GodzieszowejGodzieszowa - okazały platanokazały platan z Godzieszowej

Istotnym elementem parku w Godzieszowej jest staw z wyspą, na którą możemy się dostać przez kładkę. Na wyspie postawiono drewnianą altanę oraz murowany grill. Bliżej bramy wejściowej znajduje się pomost do cumowania kajaków.

Godzieszowa - pomost na stawie parkowymwyspa na stawie w Godzieszowejmostek prowadzący na wyspęGodzieszowa - mostek prowadzący na wyspępark w Godzieszowej - nad brzegiem stawu

Rolę edukacyjną pełnią ustawione w kilku miejscach kolorowe tablice.

fragment parku w Godzieszowejtablica w parku w Godzieszowej

Ozdobą rodzimego drzewostanu jest okazały jesion wyniosły. Na jego pniu powieszono płaskorzeźbę z postacią Chrystusa.

park w Godzieszowej - okazały jesionpark w Godzieszowej - pień okazałego jesionu

W południowo – wschodniej części parku, na podmokłym terenie, rośnie pomnikowy cypryśnik błotny, któremu nadano imię „Henryk Wąsaty”. Na tablicy ustawionej w jego sąsiedztwie błędnie opisano zarówno nazwę rodzajową, jak i gatunkową.

Godzieszowa - fragment tablicy przy pomnikowym cypryśnikucypryśnik błotny z Godzieszowej - widok z wyspypark w Godzieszowej - pomnikowy cypryśnik błotny

Drzewo mierzy na wysokości pierśnicy 386 cm w obwodzie, jego pień został oznaczony typową tabliczką.

park w Godzieszowej - pień pomnikowego cypryśnikapark w Godzieszowej - pień pomnikowego cypryśnika błotnegopark w Godzieszowej - pomiar obwodu pomnikowego cypryśnika

Cypryśniki błotne rosnące na podmokłym terenie wykształcają korzenie oddechowe, tzw. pneumatofory.  Wokół cypryśnika z Godzieszowej pneumatofory wyrosły nad wyraz obficie.

pneumatofory przy pomnikowym cypryśniku

Zostawiamy pomnikowy okaz cypryśnika za plecami i spacerujemy dalej wzdłuż południowego brzegu stawu. Stąd doskonale widać ogromnego platana i przesłonięte urokliwą wierzbą tulipanowce.

staw parkowy w Godzieszowej

Mijamy jeszcze stuletnią lipą drobnolistną i znajdujemy się na powrót przy parkowej bramie.

park w Godzieszowej - okazała lipa

Park w Godzieszowej to jeden z nielicznych przykładów dobrze zrewitalizowanych wiejskich parków na Dolnym Śląsku. Gratulacje dla mieszkańców wsi i władz gminnych.

Pomniki przyrody w Przerzeczynie – Zdroju (gm. Niemcza, dolnośląskie).

Przerzeczyn – Zdrój to dolnośląska wieś w gminie Niemcza (pow. dzierżoniowski) położona przy drodze krajowej nr 8 z Wrocławia do Kłodzka. Warto zjechać z trasy do centrum miejscowości, gdzie znajduje się gotycki kościół p.w. NMP Królowej Polski z jedną z najbogatszych na Śląsku kolekcji płyt nagrobnych.kościół w Przerzeczynie-Zdrojupłyty nagrobne na murach kościoła w Przerzeczynie-Zdrojuepitafia na murach kościoła w Przerzeczynie-Zdroju

W sąsiedztwie świątyni usytuowany jest pałac z 1906 r. otoczony parkiem krajobrazowym o powierzchni ok. 3,4 ha. Drzewostan parku obfituje w egzotyczne gatunki (m.in. platany, tulipanowce, żywotniki) oraz sędziwe egzemplarze rodzimych taksonów.  Ochroną pomnikową w parku objęto 7 okazów drzew: 3 cisy pospolite, 2 dęby szypułkowe, buk pospolity i platan klonolistny. Wszystkie zostały dokładnie opisane w poprzednim artykule „Park przypałacowy w Przerzeczynie – Zdroju„.

pałac w Przerzeczynie-ZdrojuPrzerzeczyn-Zdrój - pomnikowy dąb nr 1

Część uzdrowiskowa zlokalizowana jest we wschodniej części wsi, tu znajduje się Park Zdrojowy (bez drzew pomnikowych), odwierty źródeł mineralnych, fontanna i budynki sanatoryjne.

Ślęza i park w Przerzeczynie-Zdroju

Atrakcją turystyczną jest kaskada (wodospad) Ślęzy w przełomowym odcinku rzeki, który można podziwiać z platformy widokowej.

przełom Ślęzy w Przerzeczynie-Zdroju

kaskady Ślęzy w Przerzeczynie-Zdroju

Rosnący na skarpie, na prawym brzegu rzeki dąb szypułkowy posiada status pomnika przyrody. Do drzewa można dojść alejką prowadzącą na tyły sanatorium „Forsycja” (ul. Zdrojowa 36).

Przerzeczyn-Zdrój - pomnikowy dąb widziany od strony Ślęzy

Przerzeczyn-Zdrój - pomnikowy dąb na tyłach sanatoriumPrzerzeczyn-Zdrój - pomnikowy dąb w części uzdrowiskowej

Okaz mierzy w obwodzie 430 cm, wysokość dębu 17 metrów. Drzewo to – podobnie jak wszystkie inne pomniki przyrody w Przerzeczynie-Zdroju – nie zostało oznakowane stosowną tabliczką.

Przerzeczyn-Zdrój - pomnikowy dąb na tle sanatoriumpień pomnikowego dębu z Przerzeczyna-Zdroju

Drugi pomnikowy dąb rośnie na skraju zadrzewienia i pól, ok. 60 m na zachód od Ślęzy, na tyłach posesji przy ul. Batalionów Chłopskich 23.

Przerzeczyn-Zdrój - pomnikowy dąb o obwodzie 500 cm Przerzeczyn-Zdrój - pomnikowy dąb szypułkowy o obwodzie 500 cm

Na wysokości pierśnicy pień tego dębu posiada zgrubienia zawyżające prawidłowy wynik pomiaru. Obwód zmierzony zgodnie z zasadami dendrometrii (na wysokości 50 cm) wynosi 500 cm, wysokość drzewa 18 metrów.

Przerzeczyn-Zdrój - pomiar obwodu pomnikowego dębu

W pobliskim zadrzewieniu ponad lewym brzegiem Ślęzy rośnie pomnikowa lipa drobnolistna. Okaz mierzy w obwodzie 377 cm, wysokość lipy 21 metrów.

Przerzeczyn-Zdrój - pomnikowa lipaPrzerzeczyn-Zdrój - pień pomnikowej lipyPrzerzeczyn-Zdrój - pomiar obwodu pomnikowej lipy

Niedaleko pomnikowej lipy rośnie perełka dendrologiczna – dąb błotny o obwodzie aż 441 cm.

Przerzeczyn-Zdrój - pień okazałego dębu błotnegoPrzerzeczyn-Zdrój - pomiar obwodu okazałego dębu błotnego