Park w Łażanach (gm. Żarów).

Łażany to wieś położona na lewym brzegu Strzegomki, sąsiadująca od północy z Żarowem. W centrum tej miejscowości znajduje się gotycko – renesansowy kościół oraz otoczony fosą zrujnowany pałac z XVIII w.

Do pałacu przylega założony w XIX w. park krajobrazowy o powierzchni 7.5 ha. Dawniej założenie parkowe uświetniała oranżeria oraz pergola, której ruiny można jeszcze dzisiaj zobaczyć.

Część parku od strony drogi jest zagospodarowana, znajduje się tu plac zabaw, wiata oraz drewniana kładka.

GPS N 50°57′26.75″ , E 16°29′24.90″

Decyzją Rady Miejskiej w Żarowie z grudnia 2003 r. za pomniki przyrody w tym parku uznano 9 drzew: 1 platan klonolistny, 2 klony pospolite, 2 buki odm. purpurowej, 3 dęby bezszypułkowe i 1 lipa drobnolistna. Ich identyfikacja ze względu na brak tabliczek jest mocno utrudniona. Nie ma wątpliwości co do jedynego platana rosnącego na prawo od wejścia na teren parku (obw. 460 cm).

Uwagę zwiedzającego park na pewno przyciągną dwa okazałe buki czerwonolistne, rosnące na skraju parkowej polany.

Obwód okazów wynosi 403 i 333 cm.

Dalsza część parku jest już niestety zaniedbana, nieliczne alejki i wysoki podszyt utrudniają odnalezienie i sfotografowanie pomnikowych okazów.Poniżej fotki drzew które zwróciły moją uwagę, podejrzewane o bycie tymi pomnikowymi.

Zabytkowy park przy zespole pałacowym w Wierzbnej (gm. Żarów).

Wierzbna to stara osada w gminie Żarów (powiat świdnicki), położona przy lokalnej drodze ze Świdnicy do Żarowa. We wsi zachował się jeden z cenniejszych zespołów zabytków w regionie. Najwspanialszy jest romański kościół p.w. Wniebowzięcia NMP z 1230 r. do którego prostopadle dostawiono w 1729 – 1730 r. dawny klasztor.

Za ogrodzeniem terenu kościelnego znajduje się rozległy zespół pałacowy, składający się z barokowego pałacu opata i budynku klasztoru tzw. długiego domu.

Wokół zabudowań ciągnie się park krajobrazowy o powierzchni 4.3 ha, wpisany do rejestru zabytków.

W drzewostanie parku wyróżniono 5 okazów nadając im status pomników przyrody : 2 platany klonolistne, 3 lipy drobnolistne oraz dąb bezszypułkowy.Z braku tabliczek zwyczajowo przybijanych do pnia, ciężko jest zidentyfikować poszczególne pomnikowe drzewa. Szczególnie dotyczy to okazałych lip, tych o obwodzie powyżej 350 cm doliczyłem się przynajmniej 7. Być może 2 okazy pomnikowe flankują skrzydła pałacu.

Między pałacem a zrujnowanym klasztorem rośnie pierwszy pomnikowy platan.Obwód dość mocno pochylonego okazu wynosi 430 cm.
Drugi pomnikowy platan o obwodzie 416 cm rośnie w centralnej części parku.

pomnikowy platan w parku przypałacowym w Wierzbnej

Za tym platanem ukryta jest grupa 5 krzyży pojednania (pokutnych), jest to jedne z większych zgrupowań tego typu zabytków na Dolnym Śląsku.

Pomnikowy dąb bezszypułkowy rośnie we wschodniej części parku. Okaz mierzy w pierśnicy 365 cm.

Gruba lipa, być może pomnikowa, rośnie przy brzegu parkowego stawu.

Inne rosną w gęstym zadrzewieniu, niezbyt widoczne w sezonie wegetacyjnym.

Jako ciekawostkę można dodać, że nasz najmłodszy w historii mistrz świata w rzucie młotem – Paweł Fajdek pochodzi właśnie z Wierzbnej.