Milicz – stawy, zabytki i przyroda.

Moje osobiste skojarzenia dotyczące Milicza zawsze związane były ze stawami i hodowlą karpia. Stawy Milickie to największy w Europie kompleks stawów hodowlanych o powierzchni wody ponad 7 tysięcy hektarów. Większa część tej powierzchni chroniona jest rezerwatem przyrody „Stawy Milickie”, wchodzącym w skład największego w Polsce „Parku Krajobrazowego Doliny Baryczy”.  Milicz zachwyci również znawców zabytkowej architektury. Jednym z ciekawszych zabytków jest kościół św. Andrzeja Boboli z 1714 r. o konstrukcji szachulcowej, jeden z sześciu tzw. „kościołów łaski”.

Średniowieczny rodowód posiada zrujnowany zamek książąt oleśnickich.

Ruiny znajdują się w parku, obok klasycystycznego pałacu z końca XVIII w. obecnie siedziby Zespołu Szkół Leśnych.

Pałac otacza rozległe założenie parkowe z wieloma okazami drzew o rozmiarach pomnikowych, głównie rodzimych dębów, buków, klonów i olch. Wart zwrócić też uwagę na egzotyczne gatunki : cypryśnika błotnego, żywotniki olbrzymie, choiny kanadyjskie.

Dziwnym zrządzeniem losu żadne z drzew parkowych nie posiada statusu pomnika przyrody, tych musimy szukać po lewej stronie drogi 439 Milicz – Sułów. Grupa 4 pomnikowych dębów znajduje się w pobliżu skrzyżowania ul. Sułowskiej z Kombatantów. Najłatwiej wypatrzyć największy w tej grupie okaz o obwodzie 668 cm.

Pozostałe rosną na poboczu drogi, na wysokości tablic oznaczających teren zabudowany oraz  granice administracyjne miasta. Obwody tych drzew przekraczają 500 cm, jeden egzemplarz jest uschnięty.

Drzewa te w sezonie letnim ciężko zauważyć i równie trudno dobrze sfotografować.     W kolejnych artykułach opiszę wybrane pomniki przyrody znajdujące się na terenie gminy Milicz.

Pomnikowe drzewa w Legnickim Polu.

W 1241 r. w okolicach Legnickiego Pola doszło do bitwy (wg niektórych historyków tylko do potyczki) między wojskami Henryka II Pobożnego a Mongołami. W bitwie poległ książę, a jego bezgłowe ciało odnalazła ks. Jadwiga (w innych przekazach ks. Anna, jego żona), rozpoznając go po 6 palcu u stopy. Mając taką wiedzę, można już rozpocząć zwiedzanie tej oddalonej o kilkanaście km od Legnicy wsi, siedziby władz gminnych. Najcenniejszym zabytkiem jest zespół klasztorny z kościołem św. Jadwigi, z barokową fasadą i bogato zdobionym wnętrzem.

Na trawniku, przed wejściem do kościoła rośnie sędziwa lipa drobnolistna – pomnik przyrody.

GPS  N 51°08′43.44″ , E 16°14′31.41″

Pień pusty wewnątrz o obwodzie 550 cm otoczono dla ochrony płotkiem.

Warto zwrócić uwagę, na rosnące na placu przed zespołem klasztornym okazałe platany klonolistne (które warto objąć ochroną pomnikową).

Po drugiej stronie ulicy stoi kościół pw. Św. Trójcy, obecnie muzeum Bitwy pod Legnicą. Wewnątrz eksponaty związane z bitwą i kopia sarkofagu Henryka Pobożnego, na terenie przyległym współczesne rzeźby. Na lewo od wejścia do muzeum, przy wieży, rośnie piękny cis pospolity (też proponowany do ochrony pomnikowej)

Pomnikowy klon jawor rośnie pomiędzy szkołą a budynkiem Urzędu Gminy (ul. Asama).

GPS  N 51°08′36.51″ , E 16°14′41.33″

Obwód okazu 235 cm, na pniu dość oryginalna tabliczka.

Przyszkolne boisko z trzech stron otaczają piękne aleje wysadzane drzewami liściastymi. Najbliżej budynku szkoły to okazałe kasztanowce.

Południową stronę boiska ogranicza aleja lipowo – klonowa, najokazalszy klon pospolity o obwodzie 225 cm objęto ochrona pomnikową.

Od wschodu w alei kilka wysokich jaworów, jeden o obwodzie 220 cm stanowi pomnik przyrody.

Przy ogrodzeniu szkoły od strony północnej, przy pojemnikach na śmieci, rośnie pomnikowy jesion wyniosły o obwodzie 270 cm.

Na terenie gminy Legnickie Pole rośnie ponadto ok. 60 innych pomnikowych okazów drzew,