Pomnikowe lipy przy kościele w Ryszewku (gm. Gąsawa, kujawsko – pomorskie).

Ryszewko to niewielka wieś położona w południowo – zachodniej części gminy Gąsawa (pow. żniński, kujawsko – pomorskie), przy granicy z gminą Rogowo. Cennym zabytkiem w miejscowości jest drewniany kościół pw. św. Marii Magdaleny z 2. połowy XVIII wieku. Świątynie wzniesiono w 1727 roku w stylu barokowym, z drewna sosnowego, w konstrukcji zrębowej, na kamiennej podmurówce.

GPS 52°42’23.3″N 17°45’12.7″E

kościół w Ryszewkudrewniany kościół w Ryszewkuwnętrze kościoła w Ryszewku

Na terenie otaczającym kościół rosną trzy lipy drobnolistne uznane za pomniki przyrody już w 1960 r. na mocy Komunikatu Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w sprawie uznania określonych tworów przyrody za pomniki przyrody. Aktualny akt prawny sankcjonujący ich ochronę to Rozporządzenie Nr 11/91 Wojewody Bydgoskiego z dnia 1 lipca 1991 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody tworów przyrody na terenie województwa bydgoskiego.

pomnikowe lipy przy kościele w Ryszewkupomnikowa lipa nr 3 przy kościele w Ryszewku

Stan zdrowotny pomnikowych lip zostawia dużo do życzenia – wszystkie są chore, dziuplaste, a ich pnie są pełne guzów i narośli. Aktualne obwody poszczególnych lip wynoszą 496, 456, 405 cm; wysokość odpowiednio 16, 22, 25 metrów. O tym, że lipy chorują świadczy nie tylko ich wygląd zewnętrzny, ale też niewielki przyrost roczny wynoszący mniej niż 1 cm/rok. W 1991 r. obwód lip wynosił 470, 460 i 380 cm.

pomnikowa lipa nr 3 widziana z drogi

Pierwsza z pomnikowych lip rośnie tuż przy bramie wejściowej na teren kościoła. Posiada potężny ubytek po odłamanym konarze, pień w środku jest całkowicie wypróchniały.

pomnikowa lipa przy bramie kościoła w RyszewkuRyszewko - pomnikowa lipa nr 1pień pomnikowej lipy nr 1 w RyszewkuRyszewko - pień pomnikowej lipy nr 1

pnie pomnikowych lip nr 1 i 2 przy kościele w Ryszewku

Druga lipa stoi kilka metrów obok, tuż za mogiłami dawnych proboszczów. Podobnie jak pozostałe została oznaczona stosowną tabliczką.

pomnikowa lipa nr 2 w Ryszewkupień pomnikowej lipy nr 2 w Ryszewku

Trzecia lipa znajduje się przy ogrodzeniu terenu kościelnego, po przeciwnej stronie prezbiterium w stosunku do okazu nr 1.

Ryszewko - pomnikowa lipa nr 3pomnikowa lipa nr 3 w RyszewkuRyszewko - pień pomnikowej lipy nr 3pień pomnikowej lipy nr 3 w Ryszewku

pień pomnikowej lipy nr 3 na terenie kościoła w Ryszewku

Przed laty wszystkie lipy (również te niepomnikowe) przechodziły zabiegi zabezpieczające i pielęgnacyjne. Prace polegały głównie na zabezpieczeniu siatką ubytków.

przesłonięte siatką dziuple w pomnikowej lipie w Ryszewkuklamra na lipie w Ryszewku