Pomnikowe głazy narzutowe w Bolesławcu.

Bolesławiec jest miastem, w którym ochroną pomnikową objęto największą na Dolnym Śląsku ilość głazów narzutowych. W sumie można naliczyć 13 pomnikowych głazów (7 pojedynczych, jedna grupa 2 głazów i jedna grupa 4 narzutniaków), choć eratyków których wymiary kwalifikują do ochrony pomnikowej jest znacznie więcej. Wszystkie posiadają własne imiona, ale niestety brakuje im oznakowania lub jest słabo czytelne. W ich odnalezieniu i podziwianiu pomoże ten artykuł.

1) Na wysokiej nadrzecznej skarpie , na prawym brzegu Bobru, 100 metrów na zachód od budynku Gdańska 36 leży głaz ” Smok „.

Obwód głazu 600 cm, wysokość 1,2 m, różowy granit.

2) Na terenie firmy Stonplast, Gdańska 31 po prawej stronie, za bramą leży głaz o nazwie Pielgrzym lub Baltazar.

Obwód 350 cm, wysokość 0.7 metra, gruboziarnisty granit różowo – szary.

3) Na skwerze przy ulicy Rajskiej, obok boiska w towarzystwie innych głazów leży głaz Kogut.

Obwód 460 cm, wysokość 1.0 metra, średnioziarnisty granit rapakiwi.

Na wygładzonej powierzchni głazu widoczne rysy wleczeniowe.

4) Przy ulicy Sobieskiego na skwerze grupa dwóch głazów narzutowych Kopaczy.

Obwód większego 600 cm przy wysokości 1.8 metra, drugi 400 cm w obwodzie, wysokość 1.7 metra, granit różowy średnioziarnisty.

5) Przy ulicy Piastów 2A, obok wejścia na ogródki działkowe grupa czterech głazów o nazwie Żółwie.

Obwody 520, 470, 390, 350 cm, wysokość nie przekracza metra, granit różowy,  jeden ciemniejszy szary.

6) Przy głównym wejściu na stadion na ulicy Spółdzielczej, stoi obok mniejszych głaz Wiertaczy.

Obwód 580 cm, wysokość ponad 2 metry, średnioziarnisty granit różowo – szary.

7) Na ulicy Bankowej, obok szkoły, na podstawie z mniejszych eratyków, stoi głaz Rajca.

Obwód 510 cm, wysokość 1.6 metra, drobnoziarnisty granit różowo – szary. Obok ustawiono tablice opisujące historię bolesławieckich wodociągów i kanalizacji.

8) Przed wejściem do szkoły przy ulicy Jana Pawła II ustawiono głaz Piast o obwodzie 700 cm i wysokości 1.2 metra ze średnioziarnistego różowo – szarego granitu.

9) Przed sklepem Żabka na ulicy Kopernika 16 leży głaz Dukat.

Obwód 580 cm, wysokość 1.3 metra, gruboziarnisty różowo – szary granit.