Pomnikowa lipa drobnolistna z Proślic (gm. Byczyna, opolskie).

Najgrubsza lipa drobnolistna w województwie opolskim rośnie w Proślicach, niewielkiej wsi oddalonej o 7 km na wschód od Byczyny (pow. kluczborski, opolskie). Jest łatwa do odnalezienia – rośnie na krańcu miejscowości, przy drodze do Byczyny, naprzeciw posesji nr 23.

GPS N 51°06′09″ , E 18°07′44″

Proślice witają

Ogromna lipa rośnie w towarzystwie drugiej, znacznie młodszej lipy, posadzonej w 1930 r.; obie otacza betonowy murek.

Proślice - pomnikowa lipapomnikowa lipa na skraju wsi ProśliceProślice - pomnikowa lipa widziana od strony polaProślice - pomnikowa lipa od strony pola

Opisywana lipa charakteryzuje się krótkim, masywnym pniem z potężnymi konarami i nisko osadzoną koroną.

Proślice - pomnikowa lipa w maju 2020 r.

Proślice - pomnikowa lipa w kwietniu 2020 r.pomnikowa lipa z Proślic

Obwód proślickiej lipy wynosi 797 cm, wysokość drzewa 22 metry, obliczony przez C. Pacyniaka wiek to 482 lata. Status pomnika przyrody uzyskała już w 1961 r.

pomiar obwodu proślickiej lipypomiar obwodu lipy w ProślicachPaweł Lenart przy proślickiej lipiepień pomnikowej lipy z Proślic

Stan zdrowotny pomnikowej lipy tylko z pozoru przedstawia się zadowalająco. Od strony pola pień rozcina rozległa dziupla.

Proślice - podłużna dziupla na pomnikowej lipiedziupla w proślickiej lipie

Pomnikowa lipa z Proślic została właściwie oznakowana. Na jej pniu wiszą dwie tabliczki z napisem „Pomnik Przyrody”. Pomiędzy nimi, w miejscu rozgałęzienia ogromnych konarów, zadomowił się krzew czarnego bzu.

Proślice - tabliczki na pomnikowej lipie

Piękna i stara lipa drobnolistna o statusie pomnika przyrody rośnie w sąsiednich Jakubowicach, więcej o niej w następnym artykule.

Pomnikowe czereśnie ptasie k. wsi Polkowskie (gm. Domaszowice, opolskie).

Czereśnia ptasia (czereśnia dzika, wiśnia ptasia, dzika wiśnia, trześnia), łac. Prunus avium, Cerasus avium, rośnie dziko niemal w całej Europie; w Polsce spotykana w mieszanych lasach liściastych, zarówno na nizinach i wyżynach, do wysokości ok. 800 m n.p.m. Dorasta do 25 m (rzadko 30 m) wysokości, osiągając ponad 300 cm w obwodzie. Jest drzewem krótkowiecznym – przeciętnie dożywa 100 lat. Stare okazy dzikiej czereśni, w tym dwa pomnikowe egzemplarze, można odnaleźć w niewielkim fragmencie lasu w pobliżu wsi Polkowskie (gm. Domaszowice, pow. namysłowski, opolskie).

Polkowskie - fragment lasu z pomnikowymi czereśniami

Aby trafić do pomnikowych czereśni, należy na skrzyżowaniu w centrum wsi z drogowskazem do Szymonkowa skręcić w brukowaną na początku drogę prowadzącą do wsi Strzelce. Po ok. 750 m trafimy na skraj lasu znajdującego się po prawej stronie drogi, dalej piechotą w kierunku północnego krańca zagajnika. Usytuowanie pomnikowych drzew przedstawia poniższa mapka, pochodząca z Geoserwisu GDOŚ.

Polkowskie czereśnie

W północnym fragmencie opisywanego zalesienia (oddz. 200 Nadleśnictwa Namysłów) rośnie przynajmniej kilkanaście wiekowych egzemplarzy czereśni. Dwie najgrubsze uhonorowano statusem pomników przyrody i oznakowano stosowną tabliczką przybitą do drewnianego kołka, wkopanego pomiędzy pomnikowymi okazami.

tabliczka pomnik przyrody pomiędzy pomnikowymi czereśniami

Pierwsza z pomnikowych czereśni mierzy w obwodzie 335 cm, wysokość drzewa 17 metrów.

Polkowskie - pomnikowa czereśnia dzika IPolkowskie - pomnikowa czereśnia IPolkowskie - pień pomnikowej czereśni IPolkowskie - pomiar pnia pomnikowej czereśni Ipomiar obwodu pnia pomnikowej czereśni I

Drugi pomnikowy egzemplarz mierzy w obwodzie ok. 300 cm, wysokość drzewa ok. 15 metrów.

Polkowskie - pomnikowa czereśnia II

pień pomnikowej czereśni IIPolkowskie - pień pomnikowej czereśni II

W pobliżu pomnikowych okazów znajduje się wiele innych, nieco młodszych egzemplarzy dzikich czereśni. Drzewa charakteryzują się różnym stanem zdrowotnym, część jest w dobrym stanie, inne porośnięte są grzybami lub obłamane.

Polkowskie - las z okazami czereśni ptasiej

skraj lasu z okazami czereśni ptasiejPolkowskie - skraj lasu z egzemplarzami dzikiej czereśniPolkowskie - pień okazałej czereśni dzikiejPolkowskie - obłamana czereśnia