Pomniki przyrody w Otyniu k. Nowej Soli.

Otyń to wieś gminna (przed wojną miasto) w województwie lubuskim, położona 5 km na północ od Nowej Soli. Cennym zabytkiem Otynia jest zespół zamkowo – klasztorny, niestety niedostępny do zwiedzania ze względu na ogrodzenie i groźbę zawalenia. Na jego wewnętrznym dziedzińcu rośnie pomnikowy platan klonolistny.

GPS N 51°50′46.81″ , E 15°42′45.79″

Obwód okazu wynosi 425 cm, wysokość ok. 30 metrów.

Jedenaście lip drobnolistnych liczy pomnikowa aleja w Otyniu. Drzewa rosną nieregularnie po obu stronach ulicy Lipowej.

Sędziwe lipy mierzą od 320 do 400 cm w obwodzie, wysokość drzew od 20 do 25 m.

Pojedynczy okaz dębu szypułkowego rośnie w pobliżu Otynia, przy głównej drodze w miejscowości Zakęcie, za zakrętem na Konradowo.

GPS N 51°51′09.50″ , E 15°42′48.16″

Okaz mierzy 368 cm w obwodzie, przy wysokości ok. 20 metrów.