Park miejski w Chocianowie (pow. polkowicki, dolnośląskie).

Chocianów to miasto położone w województwie dolnośląskim, w powiecie polkowickim, siedziba gminy miejsko – wiejskiej. Najcenniejszym zabytkiem miasta jest zespół pałacowo – parkowy z lat 1728-32, XIX/XX w. Barokowy pałac znajdujący się obecnie w rękach prywatnego inwestora znajduje się w stanie zabezpieczonej ruiny.

Ogród przypałacowy o geometrycznym (barokowym) kształcie powstał po 1728 r. W pierwszej połowie XIX w. wokół ozdobnego ogrodu powstał park, któremu w II poł. XIX w. nadano krajobrazowy charakter. Zachowanymi elementami barokowego założenia są m.in.: basen, fontanny, aleja grabowa.

Współczesnym elementem parku jest rzeźba z 1973 r. „Milczą a jednak wołają 1939 – 1945” oraz kamienny krąg ułożony z kolorowych głazów.

Obecnie założenie parkowe o powierzchni 13,42 ha pełni rolę parku miejskiego. Przez park przeprowadzono ścieżkę dydaktyczną z wieloma tablicami edukacyjnymi.

Jak można było przeczytać na tablicy ochroną pomnikową w parku objęto 5 okazów drzew. W rzeczywistości pomnikowy klon jesionolistny (na tablicy błędnie jednolistny) prawdopodobnie już nie istnieje. Gatunek ten nie został wymieniony w inwentaryzacji dendrologicznej wykonanej przez p. Annę Grabkowską w ramach pracy dyplomowej „Koncepcja rewaloryzacji zabytkowego założenia pałacowo – parkowego w Chocianowie”. Dwa pomnikowe dęby o obwodach 395 i 420 cm rosną przy alejce prowadzącej od kamiennego kręgu w kierunku wschodnim.

Przy pojedynczym egzemplarzu pomnikowego dębu o obwodzie 400 cm również ustawiono tablicę.

Pomnikowa topola biała flankuje zachodnia elewację pałacu. Okaz mierzy w obwodzie 615 cm.

Zwiedzając park można odnaleźć również kilka egzemplarzy ciekawych drzew gatunków egzotycznych. Należą do nich dwa platany rosnące naprzeciw pomnikowej topoli (bliżej ul. Kościuszki), sosna wejmutka, choina kanadyjska i inne.