Powierzchniowy pomnik przyrody „Bór Suchy” w gminie Brody.

Sosna zwyczajna to najbardziej pospolity gatunek drzew w polskich lasach, w których zajmuje pond 60% powierzchni. Szybki przyrost, małe wymagania środowiskowe oraz duże zapotrzebowanie na jej drewno powoduje że sosna zwyczajna jest niemal „przemysłowym” gatunkiem. Sosnowe uprawy leśne mają za zadanie przede wszystkim dostarczać surowiec drzewny, przy czym optymalny wiek rębny dla sosny wynosi 80 – 120 lat. Z tego tytułu stosunkowo rzadko spotyka się stare drzewostany sosnowe, jeśli uchowały się przed piłą, to głównie w celu pozyskiwania nasion (drzewostan zachowawczy). W dzisiejszym artykule opiszę fragment wiekowego lasu sosnowego, chronionego jako powierzchniowy pomnik przyrody o nazwie „Bór Suchy”.

GPS N 51°43′51″ , E 14°44′25″

„Bór Suchy” znajdujący się pod opieką Nadleśnictwa Lubsko to wydzielony fragment oddziału 292, administracyjnie leżący w gminie Brody (pow. żarski, lubuskie). Miejsce zostało stosownie oznakowane, ustawiono kolorowe tablice dydaktyczne i informacyjne.

Przedmiotem ochrony jest 200 – letni las sosnowy o powierzchni 1.7 ha, jeden z najstarszych w Polsce. Mimo niekorzystnych warunków siedliskowych (niski poziom wód gruntowych, uboga w składniki gleba) drzewa są w niezłej kondycji, choć charakteryzują się niskim obwodem w pierśnicy.

Spora część drzew nosi charakterystyczne ślady po żywicowaniu.

Nie jest łatwo trafić do tego pomnika przyrody, leży bowiem w środku dużego kompleksu leśnego (leśnictwo Marianka, oddział 292g), z dala od dostępnych dróg dojazdowych. Zanim podejmiemy się próby jego odnalezienia, należy sobie bezwzględnie wydrukować mapę z zaznaczonymi oddziałami leśnymi. W tym samym kompleksie leśnym (2 km w linii prostej, 3 km idąc liniami oddziałowymi) znajduje się drugi powierzchniowy pomnik przyrody o nazwie „Kandelabry”, spacer pomiędzy obydwoma zajmuje 30 – 40 minut (do „Kandelabrów” łatwiej się dostać).

Warto tu również wspomnieć o „Ośmiornicy” – wiekowej, wielopiennej sośnie – pomniku przyrody opisanym w artykule „Sosna Ośmiornica przy drodze Brody – Proszów„.

Pomniki przyrody w Świebodzicach – cz.2. Śródmieście.

Świebodzice to duże (ponad 23 tys. mieszkańców), uprzemysłowione miasto w powiecie świdnickim (woj. dolnośląskie), graniczące od południowej strony z Wałbrzychem. W okresie powojennym w obręb Świebodzic włączono dwie dawne wsie: Pełcznicę i Ciernie, rozciągnięte wzdłuż rzeki Pełcznicy. Ochroną pomnikową w mieście objęto 35 drzew, z czego większość została już opisana w poprzednich artykułach: „Park Miejski w Świebodzicach„, „Park przy Domu Pomocy Społecznej w Świebodzicach„, „Cis Bolko w Wąwozie Pełcznicy„, „Pomniki przyrody w Świebodzicach – cz.1. Pełcznica i Ciernie„. Dzisiejszy wpis pozwoli zapoznać się z pozostałymi pomnikami przyrody, zlokalizowanymi w śródmiejskiej części Świebodzic.

Piękny buk pospolity w odmianie czerwonolistnej (Purpurea) rośnie przy ul. Piłsudskiego, naprzeciw budynku nr 21. Okaz mierzy 263 cm w obwodzie.

W pobliżu, za ogrodzeniem Gimnazjum nr 1, rośnie drugi egzemplarz o obwodzie 283 cm, dobrze widoczny od ul. Młynarskiej.

Pomnikowy okaz dębu szypułkowego o obwodzie 368 cm rośnie przy ul. Piłsudskiego, obok budynku nr 8.

Kolejne pomnikowe drzewa znajdziemy przy ul. Świdnickiej. Latem z daleka widoczna jest korona okazałego buka w odmianie czerwonolistnej, o obwodzie 288 cm. Rośnie w pobliżu szkoły (Świdnicka 13), naprzeciw budynku poczty.

Pomnikowy dąb szypułkowy o obwodzie 312 cm rośnie przy boisku pobliskiej szkoły.

Kolejny pomnikowy buk (obwód 360 cm) rośnie przy zachodnim brzegu stawu „Warszawianka”. Teren wokół stawu jest ogrodzony, wejście przy skrzyżowaniu ulic Wolności i Kolejowej.

Oznaczony stosowną tabliczką został dąb szypułkowy zlokalizowany przy ogrodzeniu cmentarza komunalnego (ul. Wałbrzyska). Nie figuruje on jednak w oficjalnym rejestrze świebodzickich pomników przyrody.

Obok pobliskiego marketu budowlanego rosną dwie sosny czarne, jedna z nich (obwód 230 cm) posiada status pomnika przyrody.

Pomnikowa sosna pospolita rośnie na stromej skarpie za posesją przy ul. Wiejskiej 19. Drzewo o formie wielopniowej mierzy w obwodzie 332 cm.