Pomniki przyrody w Świebodzicach – cz.2. Śródmieście.

Świebodzice to duże (ponad 23 tys. mieszkańców), uprzemysłowione miasto w powiecie świdnickim (woj. dolnośląskie), graniczące od południowej strony z Wałbrzychem. W okresie powojennym w obręb Świebodzic włączono dwie dawne wsie: Pełcznicę i Ciernie, rozciągnięte wzdłuż rzeki Pełcznicy. Ochroną pomnikową w mieście objęto 35 drzew, z czego większość została już opisana w poprzednich artykułach: „Park Miejski w Świebodzicach„, „Park przy Domu Pomocy Społecznej w Świebodzicach„, „Cis Bolko w Wąwozie Pełcznicy„, „Pomniki przyrody w Świebodzicach – cz.1. Pełcznica i Ciernie„. Dzisiejszy wpis pozwoli zapoznać się z pozostałymi pomnikami przyrody, zlokalizowanymi w śródmiejskiej części Świebodzic.

Piękny buk pospolity w odmianie czerwonolistnej (Purpurea) rośnie przy ul. Piłsudskiego, naprzeciw budynku nr 21. Okaz mierzy 263 cm w obwodzie.

W pobliżu, za ogrodzeniem Gimnazjum nr 1, rośnie drugi egzemplarz o obwodzie 283 cm, dobrze widoczny od ul. Młynarskiej.

Pomnikowy okaz dębu szypułkowego o obwodzie 368 cm rośnie przy ul. Piłsudskiego, obok budynku nr 8.

Kolejne pomnikowe drzewa znajdziemy przy ul. Świdnickiej. Latem z daleka widoczna jest korona okazałego buka w odmianie czerwonolistnej, o obwodzie 288 cm. Rośnie w pobliżu szkoły (Świdnicka 13), naprzeciw budynku poczty.

Pomnikowy dąb szypułkowy o obwodzie 312 cm rośnie przy boisku pobliskiej szkoły.

Kolejny pomnikowy buk (obwód 360 cm) rośnie przy zachodnim brzegu stawu „Warszawianka”. Teren wokół stawu jest ogrodzony, wejście przy skrzyżowaniu ulic Wolności i Kolejowej.

Oznaczony stosowną tabliczką został dąb szypułkowy zlokalizowany przy ogrodzeniu cmentarza komunalnego (ul. Wałbrzyska). Nie figuruje on jednak w oficjalnym rejestrze świebodzickich pomników przyrody.

Obok pobliskiego marketu budowlanego rosną dwie sosny czarne, jedna z nich (obwód 230 cm) posiada status pomnika przyrody.

Pomnikowa sosna pospolita rośnie na stromej skarpie za posesją przy ul. Wiejskiej 19. Drzewo o formie wielopniowej mierzy w obwodzie 332 cm.

Park Słowiański w Szprotawie.

Park Słowiański w Szprotawie położony jest w południowo – zachodniej części miasta, w pradolinie rzeki Bóbr. To jeden z ciekawszych elementów terenów zielonych w Szprotawie, cenny nie tylko ze względów przyrodniczych, ale również kulturowych i historycznych (średniowieczne grodzisko). W sieci można odnaleźć dużo dobrych opisów tego parku, więc nie ma sensu ich dublować – w artykule skupię na temacie przewodnim tego bloga  – czyli na pomnikach przyrody.

Do Parku Słowiańskiego dostajemy się od ulicy Parkowej, albo od parkingu przy os. Słonecznym poprzez kładkę na Bobrze. Wejście do parku zaakcentowane jest stylizowaną bramą i tablicą z opisem ścieżki dydaktycznej.

Tuż przy bramie rośnie pomnikowa sosna pospolita o obwodzie 310 cm i wysokości 28 metrów.

Przy drugim punkcie dydaktycznym ścieżki rośnie pomnikowy grab pospolity o obwodzie 260 cm i wysokości 18 m.

Nieco dalej druga pomnikowa sosna pospolita o pierśnicy 235 cm i wysokości 25 m. Zarówno ta sosna, jak i rosnący obok pomnikowy grab są w lecie trudne do wypatrzenia, ze względu na wysoki i gęsty podszyt.

Dalej ścieżka dydaktyczna prowadzi do dobrze zachowanego grodziska zwanego Grodem Chrobrego lub Górką Miłości.

Na wale grodziska ciekawie zrośnięty konarem dąb z sosną.

Powierzchnia Grodu Chrobrego wynosi aż 4 ha, wysokość wałów 6 m. Według niektórych badaczy właśnie tutaj miało miejsce historyczne spotkanie w roku 1000 Bolesława Chrobrego z cesarzem Ottonem III.

Wycieczkę można dalej kontynuować trasą ścieżki dydaktycznej lub wrócić zielonym szlakiem.Blisko krańcowej części parku, przy jednej z alejek odchodzących od szlaku, rośnie ciekawie poskręcana i zrośnięta sosna.

Nad brzegiem Bobru, przy kładce oraz obok ogrodów działkowych graniczących z parkiem rośnie 7 pomnikowych dębów szypułkowych o obwodach w przedziale 370 – 485 cm.

Piękne okazy dębów oraz pomnikowy buk rosną również po drugiej stronie Bobru, w lesie komunalnym pomiędzy ulicami 1 Maja i Sobieskiego.

Zaciekawionych innymi pomnikami przyrody w Szprotawie odsyłam do artykułów „Park Miejski w Szprotawie” oraz „Skrzydłorzech kaukaski w Szprotawie„.