Pomniki przyrody w gminie Szczytna.

Gmina miejsko – wiejska Szczytna położona jest w województwie dolnośląskim, w powiecie kłodzkim. Pod względem geograficznym teren gminy położony jest w Sudetach Środkowych i obejmuje fragmenty czterech jednostek: część północna leży w obrębie Gór Stołowych, część zachodnia należy do Obniżenia Dusznicko-Szczytnieńskiego, część południowa leży w obrębie Gór Bystrzyckich, natomiast część wschodnia gminy położona jest w obrębie Kotliny Kłodzkiej. Wspaniałe widoki obejmujące znaczna część gminy można podziwiać z platformy widokowej na Szczytniku, zamontowanej na Orlich Skałach, blisko Zamku Leśna.

Gmina Szczytna może się pochwalić 10 pomnikami przyrody ożywionej, o dużej rozpiętości gatunkowej. Jeden z nich – żywotnik olbrzymi – rośnie przed budynkiem Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Wolności 42.

GPS N 50°25′00.50″, E 16°26′27.20″

Żywotnik mierzy 286 cm w obwodzie, wysokość drzewa 22 metry, na pniu brak tabliczki.

(Edycja wpisu 04.06.2017 r.) Uchwałą Rady Miejskiej nr XXI/127/16 w Szczytnej z dnia 29 grudnia 2016 r. powołano do ochrony pomnikowej drugi egzemplarz żywotnika olbrzymiego i nadano mu nazwę „Adam”. Rośnie on na terenie leśnym porastającym północne zbocze wzgórza Gołębia (706 m n.p.m.), w zagłębieniu terenu, na zakręcie żółtego szlaku turystycznego ze Szczytnej przez Stare Bobrowniki do schroniska „Pod Muflonem” i dalej do Dusznik – Zdroju.

GPS N 50°23′45.01″ , E 16°25′19.23″

Drzewo mierzy w obwodzie 335 cm, wysokość okazu 35 metrów.

W peryferyjnej części Szczytnej –  w Starych Bobrownikach rośnie pomnikowy egzemplarz cisa pospolitego. Okaz rośnie na skraju lasu, za posesją nr 11 i jest dość trudny do odnalezienia.

GPS N 50°23′37.80″, E 16°24′48.50″

Cis mierzy 260 cm w obwodzie i jest wysoki na 9 metrów.

Potężna lipa drobnolistna o statusie pomnika przyrody rośnie w Wolanach, przy skrzyżowaniu wiejskich dróg niedaleko Szalejowa Górnego.

GPS N 50°25′57.67″, E 16°31′30.86″

Obwód pomnikowej lipy wynosi aż 632 cm, wysokość drzewa 23,5 metra.

W tej samej miejscowości znajduje się park przylegający do nieistniejącego już pałacu. Rośnie w nim wiele drzew o wymiarach pomnikowych, m.in. piękny buk w odmianie czerwonolistnej.

17.10 2017 r. Uchwałą  nr XXVIII/169/17 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 24 sierpnia 2017 r. buk uzyskał status pomnika przyrody. Obwód okazu wynosi 415 cm, wysokość drzewa 30 m.

GPS N 50°26′23.7″, E 16°31′00.1″

Pomnikiem przyrody jest dąb szypułkowy o obwodzie 480 cm, rosnący w kępie drzew ok. 300 m na północ od parku.

GPS N 50°26′34.37″, E 16°30′53.66″

Warte uwagi są również 2 sędziwe dęby rosnące ok. 350 m na wschód, w pobliżu ogródków działkowych.

Dwie pomnikowe topole białe – „Maria” i „Józef” – rosną przy domu nr 6 we wsi Studzienna.

GPS N 50°27′54.17″, E 16°26′32.91″

Obwód „Marii” wynosi 301 cm, „Józefa” 320 cm, wysokość obydwu ok. 20 metrów.Dwie pomnikowe lipy drobnolistne rosną w południowej części wsi Łężyce. Pierwsza z nich, o obwodzie 510 cm, zlokalizowana jest pomiędzy budynkami mieszkalnymi 10, 10a, 11, 12.

GPS N 50°25′36.17″, E 16°22′17.66″

Druga pomnikowa lipa o obwodzie 460 cm rośnie niedaleko, obok przystanku PKS, przy skrzyżowaniu dróg w pobliżu byłego folwarku.

GPS N 50°25′36.03″, E 16°22′12.21″

Będąc w Łężycach należy obowiązkowo odwiedzić rezerwat przyrody „Łężyckie Skałki”. Porozrzucane na łące bloki piaskowca przywołują na myśl sawannę afrykańską.

Pomniki przyrody w Kłodzku.

Kłodzko to miasto o ponad 1000 – letniej historii, największe miasto Ziemi Kłodzkiej z siedzibą władz gminnych i powiatowych. Posiada bardzo liczny zespół zabytków, do obowiązkowych punktów zwiedzania należą : Twierdza Kłodzka, imponujący ratusz z otaczającymi go kamienicami, kościoły w centrum i gotycki most z XIV w.

W mieście można pospacerować po licznych terenach parkowych, jednak ochroną pomnikową w Kłodzku objęto tylko 5 drzew. Trzy z nich podziwiać można przy ul. I. Daszyńskiego. Najciekawszy jest okaz tulipanowca amerykańskiego, rosnącego na skwerze przy charakterystycznej reklamie PZU (z planszy dowiedziałem się, że to przesłonięte pomniki).

Egzemplarz mierzy w obwodzie 209 cm.

Idąc dalej wzdłuż ogrodzenia Klasztoru Ojców Franciszkanów natrafimy na pomnikową topolę białą o obwodzie 349 cm.

Po przeciwnej stronie ulicy, na skarpie obok mostku na Młynówce, rośnie pomnikowy okaz topoli czarnej o obwodzie 514 cm.

Na skraju dużego założenia parkowego otaczającego twierdzę, w pasie drogowym ul. Armii Krajowej, rośnie pomnikowy jesion wyniosły o obwodzie 433 cm.

Na północno – wschodnim obrzeżu miasta (Jurandów), przy ul. Rajskiej 5 rośnie sędziwy okaz cisa pospolitego o obwodzie 228 cm i wysokości 14 m. Wg danych z Wikipedii drzewo może liczyć nawet 400 lat.