Park Zamkowy w Prochowicach.

Prochowice to miasto gminne położone nad Kaczawą, oddalone o 18 km na północny – wschód od Legnicy. Najstarszym zabytkiem w mieście o XIV – wiecznym rodowodzie jest zamek, zbudowany z cegły, w dolnych partiach murów również z kamienia i rudy darniowej. Otoczony jest suchą obecnie fosą oraz wałem po którym można chodzić i podziwiać zabytek (wnętrze zamku nie jest dostępne do zwiedzania).

Po latach zaniedbań przystąpiono do zabezpieczenia i częściowego remontu zamku.

Założenie zamkowe otacza park ze starym drzewostanem, w którym rośnie ok. 50 gatunków drzew i krzewów. Granicę parku wyznaczają od północy i wschodu kanały rzeki Kaczawy (Młynówki), od południa zabudowania folwarczne i budynki byłej  gorzelni.

Ochroną pomnikową objęto 5 sędziwych dębów, platana klonolistnego oraz olszę czarną. Dość nietypowe są tabliczki, którymi oznakowano część pomnikowych okazów.

Przy jednej z parkowych ścieżek rośnie dąb szypułkowy o obwodzie 400 cm.

W pobliżu dwupienny okaz o obwodzie 399 cm.

Nad Młynówką kolejny dąb oznaczony tabliczką, pień porośnięty bluszczem mierzy 440 cm w pierśnicy.

100 metrów na północ, nad brzegiem cieku wodnego , rośnie kolejny pomnikowy dąb szypułkowy o obwodzie 410 cm.

Ostatni pomnikowy dąb o obwodzie 502 cm rośnie samotnie w południowej części parku, w pobliżu kładki na Młynówce.

Wiek wszystkich okazów szacowany jest na 180 – 200 lat.

Za samotnym dębem, nieco schowany w młodym zadrzewieniu, rośnie pomnikowy platan klonolistny o obwodzie 605 cm.

Nad brzegiem Młynówki rośnie kilka grubych egzemplarzy olszy czarnej, jednak ze względu na brak tabliczki trudno stwierdzić która posiada status pomnika przyrody.