Nowe pomniki przyrody w gminie Wleń (pow. lwówecki, dolnośląskie).

Gmina miejsko – wiejska Wleń leży w południowo – wschodniej części powiatu lwóweckiego, w województwie dolnośląskim. Obiekty przyrodnicze gminy Wleń objęte ochroną pomnikową opisywałem już przed kilku laty w artykule „Pomniki przyrody w gminie Wleń„. Uchwałą Rady Miasta i Gminy Wleń nr 108/XVI/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. do ochrony pomnikowej powołano 4 nowe drzewa z gatunku dąb szypułkowy.

Miejskim pomnikiem przyrody został okaz o nazwie „Dąb Pokoju”, rosnący na niewielkim skwerze u zbiegu ulic Stachowicza, Jana Pawła II, Jana Kazimierza i Pocztowej, w południowo – wschodniej części Wlenia.

GPS N 51°00′52.6″, E 15°40′31.7″

Dąb Pokoju z WleniaWleń - pomnikowy Dąb Pokoju

Obwód pomnikowego dębu wynosi 380 cm, wysokość drzewa 22 metry, szacunkowy wiek ok. 200 lat.

Wleń - pień pomnikowego Dębu PokojuWleń - pień pomnikowego dębu

„Dąb Pokoju” znajduje się na końcu „Ścieżki Dydaktycznej św. Jadwigi Śląskiej” znakowanej białym kwadratem z niebieskim paskiem oraz piaskowcowymi głazami.

Wleń - głaz trasy dydaktycznej przed Dębem Pokoju

Nowym pomnikiem przyrody został dąb zwany „Napoleońskim”, rosnący we wsi Marczów, pomiędzy budynkami 65 i 66.

GPS N 51°02′39.5″, E 15°38′34.5″

Dąb Napoleoński w MarczowieMarczów - Dąb NapoleońskiMarczów - pomnikowy dąb

Dąb „Napoleoński” mierzy w obwodzie 360 cm, wysokość drzewa 20 metrów, szacunkowy wiek ok. 200 lat. Na pniu drzewa znajduje się znak żółtego szlaku turystycznego. O pień opiera się kamienna tablica ze słabo czytelnym napisem „Dla upamiętnienia chwalebnej kampanii Niemiec pod Pruskim przywództwem przeciwko Francji w latach 1870/71 (posadzono ten dąb)”, tłumaczenie pochodzi ze strony www.polska-org.pl, tam też drzewo nazywane jest dębem Zwycięstwa.

Marczów - pień dębu NapoleońskiegoMarczów - pień pomnikowego dębu

Do ochrony pomnikowej powołano jeszcze dwa dęby rosnące na terenie sąsiadującej z Marczowem wsi Przeździedza. Pierwszy z nich o nazwie „Grzegorz” rośnie przy czarnym szlaku prowadzącym wzdłuż Bobru do Wlenia.

GPS N 51°02′48.6″, E 15°40′36.5″

Przeździedza - pomnikowy dąb Grzegorz

dąb Grzegorz z Przeździedzy

„Grzegorz” posiada pień o obwodzie 360 cm, wysokość dębu 20 metrów, szacunkowy wiek ok. 200 lat.

Przeździedza - pień pomnikowego dębu GrzegorzPrzeździedza - pień pomnikowego dębu rosnącego nad Bobrem

Drugi pomnikowy dąb o nazwie „Maria” znajduje się we wschodniej części Przeździedzy, w pasie drogowym naprzeciw posesji nr 3.

GPS N 51°03′15.6″, E 15°41′21.7″

Przeździedza - pomnikowy dąb Mariapomnikowy dąb Maria z Przeździedzy

Dąb „Maria” mierzy w obwodzie 420 cm, wysokość drzewa 24 metry, szacunkowy wiek ok. 200 lat.

Przeździedza - pień dębu MariaPrzeździedza - pień pomnikowego dębu Maria

Łącznie z nowo powołanymi gmina Wleń posiada obecnie 10 pomników przyrody.