Stanowisko kosodrzewiny w Starym Objezierzu (gm. Moryń, zachodniopomorskie).

Kosodrzewina czyli sosna górska, kosówka (Pinus mugo Turra) to gatunek drzewa, częściej krzewu naturalnie występująca w pasmach górskich Europy Środkowej i Południowej; tworzy własne piętro roślinności nazywane piętrem kosówki, zazwyczaj powyżej regla górnego, a poniżej piętra hal. W Polsce rośnie dziko w Tatrach, Sudetach, Babiej Górze i Pilsku, może rosnąć także na nizinach, na suchych piaskach wydmowych, gdzie jest używana do utrwalania wydm nadmorskich na brzegu Bałtyku.

gałęzie sosny górskiej

szyszka sosny górskiejszyszki kosodrzewiny

Skąd wzięła się kosówka w okolicach Morynia (pow. gryfiński, zachodniopomorskie) do końca nie wiadomo, pewne jest że postanowiono ją chronić w formie grupowego pomnika przyrody na mocy „Uchwały nr IX/61/2003 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 18 sierpnia 2003 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody jednego zgrupowania zadrzewień śródpolnych sosny kosodrzewiny na terenie gminy Moryń”. Stanowisko zlokalizowane jest na obszarze administracyjnym wsi Stare Objezierze, na obrzeżu śródpolnej remizy, ok. 2,8 km na zachód od centrum Morynia, 600 m na południe od ośrodka jeździeckiego „Podkowa” w Skotnicy.

GPS N 52°51′09″ , E 14°21′27″

Stare Objezierze - stanowisko pomnikowej kosodrzewiny

pomnikowa grupa sosen górskich koło Morynia

Stare Objezierze - pomnikowa grupa sosen górskichpomnikowa grupa sosny górskiej w Starym Objezierzupomnikowe zgrupowanie sosen górskich k. Morynia

Zgodnie z podanym wyżej aktem prawnym ochroną pomnikową objęto 43 okazy sosny górskiej.

pomnikowa grupa pinus mugo w Starym ObjezierzuStare Objezierze - stanowisko pomnikowej sosny górskiejwyrośnięty okaz sosny górskiej

Niestety nie wszystkie egzemplarze przetrwały – kilka egzemplarzy uschło, dwa zostały powalone, 12 sosen nie odnaleziono.

częściowo uschnięte pędy kosodrzewiny

Stare Objezierze - stanowisko kosówki

uschnięte pędy kosodrzewiny

Obwód pni pomnikowych okazów kosodrzewiny mieści się w przedziale 22 – 69 cm, wysokość krzewów 1 – 6 metrów.

pnie kosodrzewinyautor przed pomnikowym stanowiskiem kosodrzewinyPaweł Lenart przed pomnikowym stanowiskiem kosodrzewiny

pomnikowa kosodrzewina w Starym Objezierzusosna górska w Starym Objezierzu