Pomnikowe lipy przy Kościele Pokoju w Świdnicy.

Kościół Pokoju w Świdnicy powstał na mocy pokoju westfalskiego kończącego wojnę trzydziestoletnią 1618-1648 r. Zgodnie z tym porozumieniem ewangelicy mogli wznieść trzy świątynie: w Jaworze, Głogowie (budowla nie zachowała się) i Świdnicy. Pozwolenie było surowo obwarowane: kościół mógł powstać wyłącznie poza murami miasta, bez wież i dzwonnicy, tylko z nietrwałych materiałów – z drewna, piasku, słomy i gliny, ponadto budowa nie mogła przekroczyć roku. Prace budowlane przy świdnickiej świątyni ukończono w w 1657 r.

Kościół Pokoju w Świdnicy służy obecnie parafii ewangelicko-augsburskiej, zlokalizowany jest przy ul. Plac Pokoju (wejście od ul. Kościelnej) i jest udostępniony do zwiedzania.

Z zewnątrz kościół imponuje wielkością, wnętrza zachwycają zdobieniami, przepychem i kolorami.

Teren wokół kościoła zajmuje zabytkowy cmentarz. Atmosferę spokoju i refleksji budują stare nagrobki i kaplice, długowieczne cisy i oplecione bluszczem drzewa.

W drzewostanie cmentarza wyróżniają się również wiekowe lipy drobnolistne, 15 z nich uznano za pomniki przyrody. Szpaler okazałych lip towarzyszy nam od bramy do samego kościoła.

Pomnikowe lipy rosną też w bezpośrednim sąsiedztwie świątyni.

Kilka pomnikowych lip znajdziemy przy dzwonnicy.

Niezwykłą ciekawostką jest rosnący tu cedr. To rzadko spotykane w Polsce drzewo intensywnie rodzi charakterystyczne szyszki.

Na terenie przykościelnym rośnie jeszcze pomnikowy cis pospolity. Znajdziemy go na ogródku restauracji Baroccafe.

Park Młodzieżowy w Świdnicy.

Miasto Świdnica (woj. dolnośląskie) może się poszczycić dużą ilością urządzonych terenów zielonych. 10 parków miejskich zajmuje łącznie powierzchnię 56,53 ha, uzupełnieniem są liczne skwery miejskie, zadrzewienia i klomby. Najbardziej zróżnicowana dendroflora z dużą ilością gatunków aklimatyzowanych (egzotycznych) występuje w Parku Młodzieżowym, uznanym za obiekt zabytkowy. Park o pow. 8,88 ha zlokalizowany jest na Osiedlu Zwierzynieckim, w obrębie ulic : Armii Krajowej, Tenisowa, Spacerowa i Kolejowa. Bogaty drzewostan parku uświetnia aż 12 okazów o statusie pomników przyrody, najciekawsze zlokalizowane są przy ruinach altany. W grupie tej wyróżnia się olbrzymi platan klonolistny

Pień okazu mierzy 447 cm w obwodzie, wysokość drzewa 20 metrów. Na pniu tabliczka częściowo pochłonięta przez korę.

Obok rośnie wielopienny cis pospolity o wysokości 11 metrów i obwodzie 105+ 100+100+68 cm (247 cm przy ziemi).

W sąsiedztwie pięknego modrzewia rośnie pomnikowy żywotnik olbrzymi.

Wysokość drzewa 15 metrów, obwód w pierśnicy 182 cm.

Kolejnym pomnikowym drzewem jest sosna czarna rosnąca obok pomnikowego miłorzębu dwuklapowego.

Sosna mierzy 333 cm w obwodzie, wysokość drzewa 20 metrów.

Miłorząb posiada pień o obwodzie 182 cm, wysokość okazu 17 metrów.

W pozostałej części Parku Młodzieżowego królują pomnikowe dęby szypułkowe. Jest ich tutaj 7 o podobnych grubościach, mierzące w pierśnicy od 355 do 385 cm. Pierwszy z nich możemy podziwiać na skraju niewielkiej polany, niedaleko ogródków działkowych.

W pobliżu drugi okaz, o wysoko osadzonej koronie.

Przy skrzyżowaniu parkowych alejek kolejny pomnikowy dąb.

3 pomnikowe okazy dębów rosną przy płocie bazy PKS. Pierwszy znajduje się kilkanaście metrów od ul. Spacerowej, w lecie przesłonięty przez gęste krzaki.

Kolejny rośnie przy zachodniej części ogrodzenia.

Ostatni zlokalizowany jest przy południowym odcinku ogrodzenia bazy PKS, we wschodniej części parku.

W tej części parku stoi obelisk poświęcony ofiarom epidemii cholery z 1886 r.