Pomnikowe drzewa w Sobocie k. Lwówka Śląskiego.

Chyba najlepszym dniem do pisania artykułu o Sobocie jest sobota. Ta wieś położona jest 8 kilometrów na południowy – wschód od Lwówka Śląskiego. Swoją nazwę zawdzięcza prawdopodobnie odbywającym się tu niegdyś cotygodniowym targiem. Wieś nie posiada dużej ilości zabytków; najcenniejszym są ruiny kościoła pw. św. Piotra i Pawła.

ruiny kościoła w Sobocie

Budowla jest od kilku lat zabezpieczana jako trwała ruina, nie przeszkadza to gniazdującej tu parze bocianów. W pobliżu ruin, przy domu nr 9 rośnie okazały dąb szypułkowy.

Pomnikiem przyrody jest od niedawna, bo od 29.09. 2011 r. Dębowi nadano imię „Miś”.

Posiada pień o obwodzie 416 cm, wysokość drzewa 26 m. Brak tabliczki.

pień pomnikowego dębu przy bud.9 w Sobocie

Choć pałac w Sobocie już nie istnieje (został rozebrany przed 1980 r.) zachował się park z licznymi okazami drzew, z których najciekawszym jest leszczyna turecka „Sabina”.

GPS N 51°04′58.58″ , E 15°40′15.58″

Drzewo pokrojem nie przypomina krzewiastej leszczyny pospolitej, jest wysokie na ponad 20 metrów, o pniu w obwodzie 230 cm.

W pobliżu leszczyny tureckiej rośnie jeszcze ( nie objęty ochroną pomnikową ) okazały platan klonolistny oraz cis pospolity.

Poza zabudowaniami wsi, przy kanale Młynówki doprowadzającym wodę od jazu na Bobrze do młyna w Dębowym Gaju, rośnie kilka wiekowych dębów, zwanych Mocarzami.

Jeden z nich objęto w 1992 r. ochroną pomnikową. GPS N 51°04′26.46″ , E 15°38′58.23″

pomnikowy dąb przy kanale Młynówki w Sobocie

Dąb wysoki jest na 25 metrów, przy obwodzie pnia 450 cm. Niestety drzewo opatrzone stosowną tabliczką sprawia wrażenie uschłego, ale sprawdzę to na wiosnę.

pień dębu rosnącego przy Młynówce w Sobocie

Pomniki przyrody w Niwnicach k. Lwówka Śląskiego.

Niwnice to duża wieś w gminie Lwówek Śląski, z kopalnią gipsów i anhydrytów. Zachowało się tu sporo zabytków : kościół pw. Św. Jadwigi, ruiny renesansowego dworu, ruiny kościoła i Kalwarii na Szymonkach oraz zespół pałacowo – parkowy z XVIII – XIX w. przebudowany w pocz. XX w.

Pałac obecnie będący siedzibą szkoły otoczony jest fosą, za nią rozciąga się park z lat 1840 – 80. Część parku zajmuje boisko szkolne, na jego obrzeżu rośnie pomnikowy jesion wyniosły.

GPS N 51°08′01.71″ , E 15°29′51.01″

Pień o obwodzie 460 cm oznaczono stosowną tabliczką. Niestety po buku rosnącym 30 m obok, został tylko olbrzymi karcz.

 

 

 

 

 

 

 

 

W drugiej części wsi – Bartniki na tyłach zabytkowego kościoła, rośnie okazała lipa drobnolistna (widoczna po prawej stronie zdjęcia).

GPS N 51°07′06.08″ , E 15°29′11.91″

Obwód pnia 460 cm, na drzewie stosowna tabliczka.

Ok. 800 m od końca zabudowań wsi, po prawej stronie drogi Niwnice – Lwówek Śląski, rośnie sędziwy Dąb Kombatantów.

GPS N 51°07′16.75″ , E 15°30′11.00″

Pień o obwodzie 610 cm oznaczono stosowną tabliczką.

Jadąc dalej ( 800 – 1000 m ) w kierunku Lwówka Śląskiego, natrafimy na miejsce, gdzie niewielki strumień przecina drogę za dość ostrymi wirażami. Wędrując ścieżką w górę potoku, dotrzemy do ukrytego w lesie wyrobiska wapieni. Otoczone jest wspaniałym starodrzewiem liściastym z przewagą buka, z wiekowymi egzemplarzami dębów i jesionów. Wg rejestru pomników przyrody ochroną pomnikową objęto tu 4 buki i choć obszedłem teren dość dokładnie, odnalazłem tylko dwa drzewa oznaczone tabliczką. Pierwszy odnaleziony na szczycie wyrobiska buk jest znacznie uszkodzony, wg tabliczki nazywa się Alibaba i ma 150 lat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Drugi, bardzo wysoki buk rośnie na zboczu opadającym w kierunku strumienia.

GPS N 51°07′08.83″ , E 15°30′45.41″

pień pomnikowego buka las między Radłówką a Niwnicamipień pomnikowego buka zimą

 

 

 

 

 

 

 

 

Oddział lasu w którym rosną ww. buki, oznaczony jest na mapie Nadleśnictwa Lwówek Śląski jako ekosystem skrajnie rzadki i ginący.