Aleje pomnikowe w Brzegu.

Wśród roślinności pokrywającej tereny miejskie szczególną rolę pełnią nasadzenia rzędowe. Występują one w formie alei i szpalerów drzew zdobiących ulice i bulwary miejskie. Wyjątkowym pięknem charakteryzują się stare nasadzenia, złożone z sędziwych egzemplarzy drzew, często chronionych jako pomniki przyrody. W Brzegu, powiatowym mieście położonym nad Odrą (woj. opolskie), ochroną pomnikową objęto prawie 20 pojedynczych drzew, grupę 3 platanów oraz 3 pomnikowe aleje (2 platanowe i jedna dębowa). Najdłuższa ciągnie się wzdłuż ulicy Starobrzeskiej, początek od skrzyżowania z ul. Słowackiego, koniec przy skrzyżowaniu z ul. Składową.

Aleja składa się ogółem z 26 platanów, z czego w skład jej chronionej części wchodzi 10 drzew, rosnących w obydwu rzędach. W zachodniej części rośnie 11 drzew, z czego chronione są 3 okazy, zaś w części wschodniej rośnie ogółem 15 drzew, z czego ochroną objęto 7 platanów. Szacowany wiek drzew 110 lat.

Druga pomnikowa aleja platanowa ozdabia ul. Partyzantów, w części przylegającej do parkingu hipermarketów i Aquaparku.

Aleja składa się ogółem z 20 drzew, z czego w skład jej chronionej części wchodzi 10 egzemplarzy. W zachodniej części rosną ogółem 4 drzewa, z czego chronione są 2 okazy, zaś w części wschodniej rośnie ogółem 16 drzew, z czego ochroną objęto 8 platanów. Szacowany wiek 110 lat.

Pomnikowa aleja dębowa, a właściwie szpaler sędziwych dębów, zlokalizowany jest przy ulicy Wolności. Drzewa rosną w jednym rzędzie 10 m na wschód od jezdni, pomiędzy ulicami : Krótką i Legionistów.

Szpaler tworzy 10 dębów szypułkowych w wieku ok. 110 – 150 lat.

Pozostałe pomniki przyrody w Brzegu opiszę w kolejnym artykule.

Aleja platanowa w Strzegomiu (pow. świdnicki, dolnośląskie).

(Wpis edytowano 18.03.2020 r.) Strzegom jest przemysłowym miastem w województwie dolnośląskim (powiat świdnicki), z licznymi zabytkami i potężnymi kamieniołomami granitu. To ważny ośrodek przemysłu kamieniarskiego i słowo pomnik raczej będzie tu kojarzone z nagrobkiem niż unikalnym z tworem natury. Przybliżanie strzegomskich pomników przyrody rozpoczniemy od alei złożonej głównie z okazów platana klonolistnego, której początek zlokalizowany jest przy skrzyżowaniu ul. Kasztelańskiej i Świdnickiej.

GPS N 50°57′26.7″ , E 16°20′56″

Strzegom - deptak z pomnikową alejąStrzegom - początek pomnikowej alei

Z tablicy ustawionej na trawniku możemy się dowiedzieć jakie drzewa wchodzą w skład pomnikowej alei: 2 klony zwyczajne, 7 platanów klonolistnych, 3 klony jawory.

Strzegom - tablica przed pomnikową aleją

Pomnikowe klony upiększają początek alei. Kolejne drzewa rosną przy deptaku prowadzącym obok odnowionego wiaduktu kolejowego i odrestaurowanego fragmentu murów miejskich.

Strzegom - klony jawory w pomnikowej alei

aleja platanowa w Strzegomiu

pomnikowa aleja w Strzegomiu

Strzegom - platan z pomnikowej aleiStrzegom - platany w pomnikowej aleiplatany w pomnikowej alei w Strzegomiu

Strzegom - pomnikowa aleja platanowa

Strzegom - pomnikowe platany i klon srebrzysty

Spacerując deptakiem, warto zwrócić uwagę na odnowione fragmenty średniowiecznych murów obronnych i zrekonstruowaną basztę.

mury miejskie StrzegomiaStrzegom - zrekonstruowana baszta w ciągu murów obronnych

 Na końcu alei znajduje się okazały klon srebrzysty. Nie wchodzi wprawdzie w skład pomnikowej alei, ale posiada status pomnika przyrody.

Strzegom - pomnikowy klon srebrzysty

Drzewo mierzy w obwodzie 371 cm, wysokość okazu 20 metrów.

Strzegom - pień pomnikowego klonu srebrzystego

Z tego miejsca możemy podziwiać olbrzymią bryłę strzegomskiej bazyliki, którą dla uzyskania jeszcze większego wrażenia należy bezwzględnie zobaczyć z bliska.

bazylika w Strzegomiu