Pomniki przyrody w Strzegomiu (pow. świdnicki, dolnośląskie).

Strzegom to miasto położone na Przedgórzu Sudeckim, na skraju Wzgórz Strzegomskich, przy skrzyżowaniu drogi krajowej nr 5 i drogi wojewódzkiej nr 374. Miasto już pod koniec XIII w. było otoczone murami obronnymi, w poł. XV w. obwarowania zostały rozbudowane o drugi, zewnętrzny pierścień. Na pocz. XIX w. mury i bramy miejskie rozebrano, fosy i obwałowania zlikwidowano, a na ich miejscu utworzono planty, stanowiące obecnie największy obszar terenów zielonych w centrum miasta. Tutaj też zlokalizowane są niemal wszystkie strzegomskie pomniki przyrody. Najpiękniejsza jest wielogatunkowa aleja z przewagą platanów, biegnąca wzdłuż deptaka od skrzyżowania z ul. Świdnicką do parkingu marketu „Netto”.

Strzegom - początek pomnikowej aleialeja platanowa w Strzegomiu

Aleja została dokładnie opisana przed kilku w artykule „Aleja platanowa w Strzegomiu” (ze względu na liczne zmiany w otoczeniu alei wpis został niedawno edytowany).

Strzegom - pomnikowe platany i klon srebrzysty

Końcowy odcinek alei upiększa pomnikowy klon srebrzysty o obwodzie 371 cm i wysokości 20 metrów.

pomnikowy klon srebrzysty ze StrzegomiaStrzegom - pomnikowy klon srebrzystyStrzegom - pień pomnikowego klona srebrzystego

W parku po przeciwnej stronie miasta, niedaleko zabytkowej Wieży Dziobowej, rośnie pomnikowy cis pospolity o formie trzypniowej (obwód pni 20 – 80 cm).

Strzegom - pomnikowy cisStrzegom - pomnikowy cis pospolitypomnikowy cis ze StrzegomiaStrzegom - pnie pomnikowego cisa

W pobliskim parku przylegającym do Przedszkola Publicznego nr 3 (ul. Parkowa 8) rośnie 5 pomnikowych drzew. Najdostojniejszym z nich jest okaz platana klonolistnego o obwodzie 450 cm.

Strzegom - pomnikowy platanpark przy przedszkolu w Strzegomiu - pomnikowy platan klonolistnypark przy przedszkolu w Strzegomiu - pomnikowy platan

Na początku marcu 2020 r. na drzewie przeprowadzono cięcia pielęgnacyjne oraz założono nowe wiązania elastyczne. Prace arborystów widać na niektórych zdjęciach.

Strzegom - pomnikowy platan klonolistnyStrzegom - pień pomnikowego platana

Obok platana rośnie pomnikowy buk pospolity w odmianie zwisającej (Pendula). 

Strzegom - pomnikowy buk w odmianie PendulaStrzegom - pomnikowy buk

Drzewo mierzy w obwodzie 260 cm, wysokość buka 14 metrów.

Strzegom - pień pomnikowego buka

Powyżej buka, przy ogrodzeniu, rośnie pomnikowy klon pospolity. Drzewo mierzy w obwodzie 315 cm, wysokość okazu 18 metrów.

Strzegom - pomnikowy klon zwyczajnyStrzegom - pomnikowy klon pospolityStrzegom - pień pomnikowego klonu zwyczajnego

Pomnikowy dąb o obwodzie 358 cm jest drzewem martwym, obecnie stanowi podporę dla pnącego się po nim bluszczu.

Strzegom - pomnikowy dąbStrzegom - pień pomnikowego dębu

Poniżej, przy ogrodzeniu, rośnie pomnikowy klon jawor o obwodzie 240 cm i wysokości 20 metrów.

Strzegom - pomnikowy klonStrzegom - pień pomnikowego jawora

Ostatnie pomnikowe drzewo – topola biała – rośnie przed budynkiem Szkoły Podstawowej nr 3 (ul. Brzegowa 1).  Topola posiada pień o obwodzie 410 cm, wysokość drzewa 19 metrów.

pomnikowa topola biała ze StrzegomiaStrzegom - pomnikowa topola białaStrzegom - pień pomnikowej topoli

Aleja platanowa w Strzegomiu (pow. świdnicki, dolnośląskie).

(Wpis edytowano 18.03.2020 r.) Strzegom jest przemysłowym miastem w województwie dolnośląskim (powiat świdnicki), z licznymi zabytkami i potężnymi kamieniołomami granitu. To ważny ośrodek przemysłu kamieniarskiego i słowo pomnik raczej będzie tu kojarzone z nagrobkiem niż unikalnym z tworem natury. Przybliżanie strzegomskich pomników przyrody rozpoczniemy od alei złożonej głównie z okazów platana klonolistnego, której początek zlokalizowany jest przy skrzyżowaniu ul. Kasztelańskiej i Świdnickiej.

GPS N 50°57′26.7″ , E 16°20′56″

Strzegom - deptak z pomnikową alejąStrzegom - początek pomnikowej alei

Z tablicy ustawionej na trawniku możemy się dowiedzieć jakie drzewa wchodzą w skład pomnikowej alei: 2 klony zwyczajne, 7 platanów klonolistnych, 3 klony jawory.

Strzegom - tablica przed pomnikową aleją

Pomnikowe klony upiększają początek alei. Kolejne drzewa rosną przy deptaku prowadzącym obok odnowionego wiaduktu kolejowego i odrestaurowanego fragmentu murów miejskich.

Strzegom - klony jawory w pomnikowej alei

aleja platanowa w Strzegomiu

pomnikowa aleja w Strzegomiu

Strzegom - platan z pomnikowej aleiStrzegom - platany w pomnikowej aleiplatany w pomnikowej alei w Strzegomiu

Strzegom - pomnikowa aleja platanowa

Strzegom - pomnikowe platany i klon srebrzysty

Spacerując deptakiem, warto zwrócić uwagę na odnowione fragmenty średniowiecznych murów obronnych i zrekonstruowaną basztę.

mury miejskie StrzegomiaStrzegom - zrekonstruowana baszta w ciągu murów obronnych

 Na końcu alei znajduje się okazały klon srebrzysty. Nie wchodzi wprawdzie w skład pomnikowej alei, ale posiada status pomnika przyrody.

Strzegom - pomnikowy klon srebrzysty

Drzewo mierzy w obwodzie 371 cm, wysokość okazu 20 metrów.

Strzegom - pień pomnikowego klonu srebrzystego

Z tego miejsca możemy podziwiać olbrzymią bryłę strzegomskiej bazyliki, którą dla uzyskania jeszcze większego wrażenia należy bezwzględnie zobaczyć z bliska.

bazylika w Strzegomiu