Pomnikowe dęby ze wsi Zakrzewo (gm. Prusice, dolnośląskie).

Zakrzewo to niewielka wieś położona w Kotlinie Żmigrodzkiej, ok. 12 km na południowy – zachód od Prusic. Miejscowość nie posiada zabytkowych budowli; przed II wojną światową znajdował się tu zespół dworski z XIX w., po 1945 r. został zniszczony i w późniejszym czasie rozebrany. W części folwarcznej ulokował się PGR, po jego upadku w latach 90 – tych XX w. budynki zostały rozebrane a pozostałe niszczeją. W szczątkowej formie zachował się również park podworski, zlokalizowany w północnej części wsi, przy granicy z Raszowicami Z pierwotnego drzewostanu pozostało raptem kilka drzew, niemniej dwa z nich powołano do ochrony pomnikowej. Obydwa okazy to dęby szypułkowe, które różnią się od siebie krańcowo pokrojem.

Zakrzewo - północny skraj wsi z pomnikowymi dębami

Zakrzewo - pomnikowe dęby na skraju wsi

pomnikowe dęby we wsi Zakrzewo

Grubszy okaz posiada typową dla dębu sylwetkę – z potężnego pnia na wysokości ok. 10 metrów wyrastają grube konary, tworzące rozłożystą koronę.

pomnikowy dąb o obwodzie 620 cm w ZakrzewieZakrzewo - pomnikowy dąb o obwodzie 620 cm

Opisywany dąb posiada wyjątkowo dziuplasty pień ze śladami podpalenia, ubytek jest na tyle rozległy, że można się zastanawiać dlaczego to drzewo jeszcze stoi. Obwód pnia wynosi 620 cm, wysokość drzewa 22 metry.

Zakrzewo - potężny ubytek w pniu pomnikowego dębuZakrzewo - uszkodzony pień pomnikowego dębu

Zakrzewo - pień pomnikowego dębu o obwodzie 620 cm

Zupełnie inny pokrój posiada drugi pomnikowy dąb, jest on charakterystyczny dla odmiany kolumnowej, stożkowej  (łac. Fastigiata). Piramidalna, nisko osadzona korona składa się z poskręcanych gałęzi i konarów skierowanych ku górze.

Zakrzewo - pomnikowy dąb w odm. kolumnowejZakrzewo - pomnikowy dąb w odmianie kolumnowej

Obwód pnia wynosi 290 cm, wysokość drzewa to 19 metrów.

Zakrzewo - pień pomnikowego dębu w odm. kolumnowej

Pomnikowe drzewa na terenie Zamku w Malborku.

Malbork jest dużym miastem powiatowym położonym na Żuławach Wiślanych, w południowo – wschodniej części województwa pomorskiego. Na prawym brzegu Nogatu zlokalizowany jest potężny zespół warowny – zabytek o randze światowej, wpisany w 1997 r. na listę UNESCO. O wielkości Zamku w Malborku – dawnej siedziby Wielkich Mistrzów Krzyżackich – świadczy jego powierzchnia, sięgająca 21 ha. Panoramę malborskiego zamku najlepiej podziwiać z lewego brzegu Nogatu.

Na terenach zamkowych rośnie 6 z 17 pomnikowych drzew w Malborku. Na pierwsze z nich – dąb szypułkowy o obwodzie 285 cm i wysokości 22 m – natkniemy się wchodząc na teren zamkowy od strony kładki dla pieszych przerzuconej przez Nogat.

W pobliżu, przy przy Baszcie „Kurza Stopa”, rośnie pomnikowa wierzba biała. Okaz posiadał niegdyś 4 zrośnięte pnie o obwodach 108 – 164 cm, obecnie pozostały dwa.

Druga pomnikowa wierzba biała rośnie miedzy Nogatem a murem okalającym Przedzamcze (niedaleko kładki). Drzewo posiada 3 pnie o obwodach 119 – 425 cm, wysokość okazu 20 m.

Na dziedzińcu Zamku Średniego można podziwiać rzadko spotykany okaz dębu szypułkowego w odmianie stożkowej – fastigiata.

Dąb mierzy 185 cm w obwodzie, wysokość drzewa 23 metry.

Zamek Średni i Wysoki oddziela głęboka fosa. W jej pobliżu, na Zamku Wysokim, rośnie pomnikowy modrzew europejski o obwodzie pnia 185 cm i wysokości 32 metry.

Zwiedzając Zamek w Malborku warto zwrócić uwagę na okazałe i warte objęcia ochroną pomnikową egzemplarze bluszczu pospolitego.

Pomnikowa lipa drobnolistna o obwodzie 294 cm rośnie przy bramie w południowej części zamku (obok gdaniska).

Naprzeciw wejścia na teren Muzeum Zamkowego w Malborku rosła jeszcze niedawno pomnikowa lipa drobnolistna o obwodzie 310 cm. Niestety, w dniu 17 marca 2014 r. pod wpływem silnego wiatru drzewo uległo złamaniu. Uchwałą NR XLIV/409/2014 Rady Miasta Malbork zniesiono ochronę pomnikową lipy i drzewo wycięto.