Pomniki przyrody w gminie Siechnice.

Obszar gminy Siechnice położony jest na Nizinie Śląskiej, na południowy wschód od miasta Wrocławia. Do 1 stycznia 2010 r. gmina nosiła nazwę Święta Katarzyna i tam też mieściła się siedziba władz gminnych. Po uzyskaniu w 1997 r. praw miejskich przez Siechnice, przeprowadzono konsultację społeczną w wyniku której, podjęto decyzję o przeniesieniu urzędów do miasta i zmianie nazwy gminy na Siechnice. Jednak pod względem turystycznym to Święta Katarzyna jest atrakcyjniejsza. Znajduje się tu późnoromański kościół z elementami gotyckimi z XIII w., posiadający rangę Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej.

W pobliżu, u zbiegu ulic Głównej i Powstańców Śląskich, rosną 2 pomnikowe dęby szypułkowe.

GPS N 51°01′31.54″ , E 17°06′53.40″

Okazy mierzą w pierśnicy 326 i 284 cm, wysokość drzew 21 metrów.

W Świętej Katarzynie rośnie jeszcze jeden pomnikowy dąb szypułkowy. Znajdziemy go 50 m od skrzyżowania ul. Żernickiej z Zacharzycką.

GPS N 51°01′37.64″ , E 17°06′21.20″

Dąb mierzy w pierśnicy 370 cm, wysokość okazu 18 metrów.

Na terenie gminy znajduje się również kilka parków przypałacowych i dworskich, jednak nie wyszczególniono w nich drzew do ochrony pomnikowej.

Pomniki przyrody nieożywionej reprezentuje olbrzymi eratyk w Sulęcinie wraz z leżącymi obok dużo mniejszymi głazami narzutowymi. Głazy te omówiłem szerzej w poprzednim artykule.

Pomnikowe głazy narzutowe w Sulęcinie (gm. Siechnice).

W Sulęcinie (gm. Siechnice), niewielkiej wiosce położonej kilkanaście kilometrów na południe od centrum Wrocławia, znajduje się jeden z największych pomnikowych eratyków na Dolnym Śląsku. Został on przetransportowany w 1923 r. z wyrobiska cegielni znajdującej się kiedyś na obszarze wrocławskiego Tarnogaju. Olbrzymi kamień ustawiono przy starej lipie, by upamiętniać miejscowe ofiary I Wojny Światowej. Stoi w pobliżu skrzyżowania dróg, naprzeciw posesji ul. Klonowa 3a. Od 1964 r. chroniony jest jako pomnik przyrody nieożywionej.

GPS N 50°59′35.44″ , E 17°08′54.10″

Wymiary granitowego głazu wynoszą 300 x 250 x 100.

Obok olbrzymiego eratyku leży kilkanaście dużo mniejszych głazów narzutowych, z których 5 posiada również status pomnika przyrody.

Wymiary tych głazów mieszczą się w przedziale od 80 x 60 x 40 do 90 x 70 x 60 cm. Zbudowane są z granitów, gnejsów i granitognejsów.

Niemniej ciekawa od samych głazów jest rosnąca obok sędziwa lipa. Poskręcana i pochylona w kierunku pomnika, jakby chciała oddać cześć poległym w I Wojnie Św. mieszkańcom Sulęcina.