Park przy pałacu w Starościnie (gm. Świerczów, opolskie).

W poszukiwaniu najciekawszych pomników przyrody Opolszczyzny należy się obowiązkowo wybrać do Starościna. Ta niewielka miejscowość znajduje się w północno – zachodnim narożniku województwa opolskiego, w gminie Świerczów, w powiecie namysłowskim (odległość od Opola 47 km, od Namysłowa 20 km). We wsi znajduje się barokowo – klasycystyczny pałac wybudowany na miejscu wcześniejszej wieży mieszkalnej z XV w. Budynek jest trójskrzydłowy, dwukondygnacyjny, z wewnętrznym dziedzińcem, postawiony na planie litery U.

Do zabytkowego zespołu pałacowego należą również oficyny oraz Dom Nauczyciela.

Brama wjazdowa do zespołu pałacowo – parkowego znajduje się przy ul. Opolskiej. Tuż za nią, na skwerze, ustawiono pomnik upamiętniający 1000 lat istnienia Państwa Polskiego.

Frontową część pałacu zasłaniają 4 ogromne lipy szerokolistne – pomniki przyrody od 1955 r. Wraz z pałacem tworzą unikalną, bardzo rzadko spotykaną kompozycję.

23.06.2019 r. Niestety, Uchwałami nr IV/25/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. (1 lipa uszkodzona po wichurze) i nr VI/47/2019 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 lutego 2019 r. (pozostałe 3 lipy) zniesiono ochronę pomnikową z tych drzew. Pozbawienie statusu pomników przyrody nastąpiło z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa
powszechnego.

19.11.2019 r. Z informacji i zdjęć uzyskanych od czytelnika uzyskałem potwierdzenie, że lipy zostały wycięte.

Obwody pomnikowych okazów wynoszą 527, 392, 282, 455 cm; wysokość 18 – 22 m, wiek ok. 300 lat.

W parku otaczającym pałac znajduje się jeszcze jedno chronione ustawowo drzewo. Jest nim ogromny dąb szypułkowy rosnący niedaleko wysychającego latem stawu.

Pień tego drzewa pokryty niemal w całości bluszczem mierzy w obwodzie ponad 400 cm, szacunkowy wiek dębu to 300 lat.

Kilkadziesiąt metrów na zachód od dębu znajduje się aleja prowadząca do zrujnowanej kaplicy grobowej.

W pobliżu znajdziemy wiele okazałych grabów.

W parku znajduje sie wiele innych, cennych okazów dendrologicznych. Na okrągłym skwerze przed pałacem rośnie potężna daglezja zielona, obok buk w odmianie zwisającej Pendula.

Na prawo od bramy wjazdowej możemy podziwiać innego buka w odmianie czerwonolistnej. Ogółem na terenie parku stwierdzono występowanie 97 różnych gatunków i odmian drzew i krzewów, w tym 38 rodzimych i 59 obcego pochodzenia.

Na terenie leśnym (oddz. 382), pomiędzy Starościnem a Siemysłowem, rośnie pomnikowy buk pospolity. Drzewo rośnie przy leśnym dukcie, ok. 270 m na wschód od asfaltowej drogi łączącej ww. miejscowości.

GPS N 51°00′46.1″ , E 17°50′08.3″

Drzewo mierzy w obwodzie 445 cm, wysokość okazu 30 m.

Pomniki przyrody w Ocicach i Kraszowicach (gm. Bolesławiec).

Ocice i Kraszowice to dwie wsie w gminie Bolesławiec, położone po przeciwnych stronach Bobru. Leżą przy lokalnej drodze łączącej Bolesławiec z Lubaniem (z obowiązkowym postojem w opisanym w poprzednim artykule Gościszowem).

W Ocicach warty uwagi jest renesansowy dwór z XVI w, przebudowany w latach 1740 – 1745 na barokowy pałac.

W północnej części wsi, przy zabudowaniach folwarcznych pałacu (Ocice 116), rośnie okaz dębu szypułkowego o nazwie „Weteran”.

GPS N 51°12′49.82″ , E 15°28′45.98″

Pień o obwodzie 490 cm oznaczono stosowną tabliczką. Wysokość pomnikowego drzewa wynosi 20 metrów.

Znacznie większą ilością pomników przyrody mogą pochwalić się Kraszowice.     Pierwszy z nich – dąb szypułkowy – rośnie w pobliżu elektrowni wodnej i jedynego we wsi mostu na Bobrze (posesja nr 20).

Drzewo nosi imię „Dąb Akcji Siewnej”, obwód pnia 550 cm, wysokość 20 metrów.

Na południowym krańcu wsi stoją ruiny renesansowego dworu z XVI w, przebudowanego w XVIII i XIX w. Zniszczony w 1945 r. pozostaje w ruinie, obecnie przejęty przez prywatnego właściciela.

Na stromej skarpie, na tyłach pałacu, rośnie kilka wiekowych drzew uznanych dawniej za pomniki przyrody. W oficjalnym spisie figuruje tylko lipa szerokolistna „Haneczka”.

GPS N 51°12′11.27″ , E 15°32′11.28″

 

 

 

 

 

 

 

Nieco wyżej rośnie druga, równie okazała lipa szerokolistna, oznaczona tabliczką „pomnik przyrody”.

W pobliżu stoi dąb z przybitą tabliczką  „im. Juliana Malinga”.

Warty uwagi jest również okazały buk, oznaczany na mapach jako pomnikowy (choć pomnikiem przyrody nie jest), stojący naprzeciwko ruin dworu, po drugiej stronie drogi.

Ok. 200 metrów od pałacu, po lewej stronie drogi do Włodzic, rośnie ukryty w zagajniku dąb szypułkowy „Alina”. Obwód pnia 480 cm, wysokość drzewa 20 metrów. Od strony szosy widoczna jest dziupla, w której podobno zamieszkuje sowa.

 

 

 

 

 

 

 

Warto wspomnieć jeszcze o lipie „Sylwana” rosnącej poza zabudowaniami Kraszowic, na skraju lasu przy drodze do wsi Otok.

Lipa jest mocno uszkodzona, z pustym, wypróchniałym w środku pniem.