Pomnikowe drzewa na terenie Zamku w Malborku.

Malbork jest dużym miastem powiatowym położonym na Żuławach Wiślanych, w południowo – wschodniej części województwa pomorskiego. Na prawym brzegu Nogatu zlokalizowany jest potężny zespół warowny – zabytek o randze światowej, wpisany w 1997 r. na listę UNESCO. O wielkości Zamku w Malborku – dawnej siedziby Wielkich Mistrzów Krzyżackich – świadczy jego powierzchnia, sięgająca 21 ha. Panoramę malborskiego zamku najlepiej podziwiać z lewego brzegu Nogatu.

Na terenach zamkowych rośnie 6 z 17 pomnikowych drzew w Malborku. Na pierwsze z nich – dąb szypułkowy o obwodzie 285 cm i wysokości 22 m – natkniemy się wchodząc na teren zamkowy od strony kładki dla pieszych przerzuconej przez Nogat.

W pobliżu, przy przy Baszcie „Kurza Stopa”, rośnie pomnikowa wierzba biała. Okaz posiadał niegdyś 4 zrośnięte pnie o obwodach 108 – 164 cm, obecnie pozostały dwa.

Druga pomnikowa wierzba biała rośnie miedzy Nogatem a murem okalającym Przedzamcze (niedaleko kładki). Drzewo posiada 3 pnie o obwodach 119 – 425 cm, wysokość okazu 20 m.

Na dziedzińcu Zamku Średniego można podziwiać rzadko spotykany okaz dębu szypułkowego w odmianie stożkowej – fastigiata.

Dąb mierzy 185 cm w obwodzie, wysokość drzewa 23 metry.

Zamek Średni i Wysoki oddziela głęboka fosa. W jej pobliżu, na Zamku Wysokim, rośnie pomnikowy modrzew europejski o obwodzie pnia 185 cm i wysokości 32 metry.

Zwiedzając Zamek w Malborku warto zwrócić uwagę na okazałe i warte objęcia ochroną pomnikową egzemplarze bluszczu pospolitego.

Pomnikowa lipa drobnolistna o obwodzie 294 cm rośnie przy bramie w południowej części zamku (obok gdaniska).

Naprzeciw wejścia na teren Muzeum Zamkowego w Malborku rosła jeszcze niedawno pomnikowa lipa drobnolistna o obwodzie 310 cm. Niestety, w dniu 17 marca 2014 r. pod wpływem silnego wiatru drzewo uległo złamaniu. Uchwałą NR XLIV/409/2014 Rady Miasta Malbork zniesiono ochronę pomnikową lipy i drzewo wycięto.

Pomniki przyrody w Międzyrzeczu.

Międzyrzecz to miasto powiatowe w województwie lubuskim, położone na Pojezierzu Lubuskim, u ujścia Paklicy do Obry. Międzyrzecz może się pochwalić ponad 1000 – letnią metryką, świadectwem długiej historii miasta są liczne zabytki.

Najciekawszym i najcenniejszym zabytkiem w mieście jest otoczony fosą zamek z XIV w. Od wielu lat jest remontowany i w związku z tym nie jest możliwe zwiedzanie budowli.

Na placu przed zamkiem, tuż przy budynku muzeum, rośnie pomnikowa lipa szerokolistna.

Okaz mierzy 350 cm w obwodzie, wysokość lipy 27 m.

Drugie pomnikowe drzewo – wiąz szypułkowy – zlokalizowany jest przy ul. Konstytucji 3 -Maja, na skwerze przy kościele p.w. Św. Jana Chrzciciela.

Drzewo niestety uległo obłamaniu i mierzy połowę swojej pierwotnej wysokości (30 m). Obwód pnia w pierśnicy 370 cm.

Niedaleko mostu na Obrze, na skwerze przy pomniku 1000 – lecia, rośnie pomnikowy okaz wierzby białej w odmianie płaczącej.

Obwód pnia wynosi 630 cm, wysokość drzewa ok. 10 metrów.

Olbrzymia topola biała, o statusie pomnika przyrody, rośnie naprzeciw szkoły przy ul. Staszica.

Okaz mierzy 525 cm w obwodzie, wysokość drzewa ok. 30 metrów.

Poza ścisłym centrum miasta, w pasie drogowym przy ul. H. Sienkiewicza, rośnie druga pomnikowa wierzba biała (obwód 437 cm). Drzewo pozbawiono całkowicie korony, więc trudno obecnie zaobserwować, że owa wierzba jest okazem odmiany płaczącej (Pendula).