Pomnikowy dąb z Modliszowa (gm. Świdnica, dolnośląskie).

Modliszów to wieś położona we wschodniej części Pogórza Wałbrzyskiego, w gminie Świdnica (pow. świdnicki, dolnośląskie). Przez środek miejscowości przebiega ruchliwa szosa nr 379 łącząca Świdnicę z Wałbrzychem. Na poboczu tej drogi, przy głównym skrzyżowaniu we wsi (rondo) stoi unikalny w skali kraju kamienny krzyż pojednania (pokutny) połączony z kapliczką. Na jego trzonie można dojrzeć niewyraźny ryt czekana lub tasaka.

Modliszów - krzyż pojednania z kapliczkąInne zabytki dawnego prawa można podziwiać na kościele św. Bartłomieja z XIV/XV w. W szczyty świątyni umieszczono trzy kamienne krzyże, uznawane przez niektórych badaczy za krzyże pojednania.

kościół w ModliszowieRaczej niesłusznie za kapliczkę pokutną (pozbawioną trzonu) uznawany jest obiekt wmurowany w bramę kościoła, po jej lewej stronie. Sposób wykonania oraz otwory na zawiasy drzwiczek wskazują na gotyckie sakramentarium.

Modliszów - kapliczka w bramie kościołaW sąsiedztwie kościoła rośnie przepiękny okaz dębu szypułkowego. Uchwałą nr XLVIII/488/2021 Rady Gminy Świdnica z dnia 28 października 2021 r. został uznany za pomnik przyrody.

GPS  N 50°47′42″ , E 16°23′20.1″

Modliszów - pomnikowy dąb od północypomnikowy dąb z Modliszowa

Modliszów - pomnikowy dąb latempomnikowy dąb z Modliszowa latemModliszów - pomnikowy dąb od południaDrzewo charakteryzuje się szeroką, parasolowatą i nisko osadzoną koroną o rozpiętości 23 – 26 metrów. Wysokość okazu 25 metrów.

Modliszów - pomnikowy dąb od strony cmentarza latemModliszów - pomnikowy dąb od strony cmentarzaModliszów - pomnikowy dąb od strony cmentarza zimą

Pień pomnikowego dębu jest prosty, krótki, o obwodzie 415 cm. Pierwsze konary tego wieloprzewodnikowego drzewa rozgałęziają się już na wysokości ok. 2,2 metra.

Modliszów - pień pomnikowego dębuModliszów - pień pomnikowego dębu latem

Modliszów - pień pomnikowego dębu zimą

Modliszów - pień pomnikowego dębu szypułkowegoPod koroną opisywanego Quercus robur ustawiono ławkę, można na niej przysiąść i czerpać energię z wiekowego dębu.

Modliszów - ławka pod pomnikowym dębem

Modliszów - pomnikowy dąb rosnący obok kościoła

Dąb węgierski „Lubuszan” z Zielonej Góry (lubuskie).

Dąb węgierski (Quercus frainetto) to gatunek drzewa występujący naturalnie w środkowej i południowej części Włoch, na Bałkanach po Rumunię i Węgry oraz w Azji Mniejszej. Na swoich naturalnych stanowiskach dorasta do 30 – 40 m wysokości, osiągając 2 metry średnicy pnia. Charakterystyczną częścią rośliny są duże (znacznie większe od naszych rodzimych dębów) liście, o długości 10–25 cm oraz 8–15 cm szerokości, z głęboko wciętymi klapami, o błyszczącej górnej powierzchni.

liście dębu węgierskiegodąb węgierski - liście

Prawdopodobnie najgrubszy dąb węgierski w Polsce rośnie w Zielonej Górze, przy pomniku na Placu Bohaterów, obok Fontanny Zielonogórskiej. Drzewo nosi imię „Lubuszan” i posiada status pomnika przyrody od 1977 r.

GPS  N 51°56′34.6″ , E 15°30′34.3″

dąb Lubuszan z Zielonej Góry

pomnikowy dąb węgierski Lubuszan

pomnikowy dąb Lubuszandąb LubuszanPlac Bohaterów w Zielonej Górze - dąb Lubuszandąb Lubuszan na Placu Bohaterów w Zielonej Górze

Drzewo otoczono metalowym płotkiem, pod koroną okazu ustawiono ławki.

Zielona Góra - pień pomnikowego dębu węgierskiego

Zielona Góra - pień dębu Lubuszan

Do pnia przyczepiono aż trzy tabliczki, pierwsza zielona to typowa z godłem i frazą „Pomnik Przyrody”, na drugiej zielonej ujęto nazwę gatunkową, jego imię, obwód (nieaktualny), wysokość i szacowany wiek. Na białej tabliczce napisano: „Działania ochronne przy pomnikach przyrody ożywionej na terenie Gminy Zielona Góra zrealizowano przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze”.

Zielona Góra - tabliczki na pomnikowym dębieZielona Góra - tabliczka na pomnikowym dębie węgierskim

Pomiar obwodu dokonany pod koniec czerwca 2022 r. dał wynik 537 cm, w 2013 r. mierzyło w obwodzie 488 cm (przyrost ok. 5 cm rocznie). Dąb węgierski z Wrocławia o niemal identycznym obwodzie opisał Paweł Lenart w artykule „Dąb węgierski Henryka Sienkiewicza. W cieniu ogrodu botanicznego„.

pomiar obwodu dębu Lubuszan

Wysokość drzewa to 24 metry, szacowany wiek ok. 200 lat. „Lubuszan” charakteryzuje się zadowalającym stanem zdrowotnym, brak jest widocznych ubytków, gałęzie w koronie spinają liczne wiązania linowe.