Pomnikowe drzewa w gminie Mysłakowice.

Leżące w Kotlinie Jeleniogórskiej Mysłakowice to duża, uprzemysłowiona wieś gminna w Dolinie Pałaców i Ogrodów. Do niewątpliwych atrakcji zaliczyć można Pałac Królewski z II poł. XVII w, przebudowany w latach 1842 – 44 na letnią rezydencję króla pruskiego Fryderyka Wilhelma III.

W pobliżu znajduje się neoromański kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, z oryginalnymi antycznymi kolumnami pochodzącymi z Pompei.

Zarówno pałac, jak i kościół znajdują się na terenie parku założonego w pocz. XIX w, o powierzchni 13.5 ha. Na jego skraju rośnie pomnikowy dąb szypułkowy.

GPS  N 50°50′19.10″ , E 15°47′04.17″

Pień tego drzewa o obwodzie 673 cm, rozdziela się na 4 przewodniki. Wysokość dębu 25 metrów.

Obok stoi kamienna płyta poświęcona Głównemu Szlakowi Sudeckiemu.

Bliżej pałacu, na ogrodzonym terenie szkoły (Sułkowskiego 2) rośnie drugi pomnik przyrody w Mysłakowicach – świerk pospolity.

Obwód w pierśnicy wynosi 302 cm, wysokość drzewa 25 metrów. Brak tabliczki.

Na terenie gminy znajdują się jeszcze 2 pomnikowe dęby szypułkowe, opisane w artykule Park w Bukowcu. Widać tu wyraźne braki w działaniach władz gminnych, bowiem w samych założeniach parkowych, przyległych do pałaców w Wojanowie, Łomnicy, Karpnikach oraz w Bukowcu i Mysłakowicach, rośnie przynajmniej kilkadziesiąt drzew o pomnikowych rozmiarach. Wiele sędziwych dębów rośnie też w otoczeniu Karpnickich Stawów.

Warta uwagi jest również aleja lipowa przy drodze Karpniki – Łomnica, sędziwe lipy rosną od końca zabudowań Karpnik do ostrego zakrętu przy stawach.

Ogromny dąb szypułkowy, który powinien zostać objęty ochroną pomnikową, rośnie przy moście drogowym w Dąbrowicy (ul. Dębowa od strony Jeleniej Góry).

Drzewo to w wieku ok. 250 lat, wysokie na 15 metrów, posiada pień o obwodzie 570 cm.

Pomniki przyrody gminy Lubomierz.

Na terenie gminy Lubomierz położonej na Pogórzu Izerskim, ochroną pomnikową objęto tylko 2 drzewa. Rosną one w rozległym założeniu pałacowo – parkowym w Maciejowcu, składającym się z : renesansowego dworu z I połowy XVII wieku, pałacu klasycystycznego z I połowy XIX wieku, kaplicy z XVII wieku, mauzoleum z XIX wieku.

W zaniedbanym parku pałacowym o pow. 30 ha doliczono się 59 gatunków drzew, z których wiele osiągnęło rozmiary pomnikowe. Ciekawa jest również kolekcja ok. 20 gatunków krzewów, w tym okazałych różaneczników rosnących między kaplicą a pałacem.

Z wielu bardzo cennych okazów drzew, pomnikiem przyrody ustanowiono egzemplarz buka pospolitego, rosnącego przy drodze wjazdowej do parku w pobliżu renesansowego dworu ( w niektórych źródłach mowa jest o dwóch sąsiadujących bukach ).

Obwód drzew wynosi 420 i 405 cm, wysokość 27 m przy rozpiętości korony 15 i 20 m. Drzew nie oznakowano tabliczką.

Pomnikowy świerk pospolity rośnie w Dzikim Wąwozie k. Pokrzywnika, ok. 30 metrów przed Dzikim Wodospadem. Do wąwozu prowadzi zielono znakowany szlak turystyczny z Maciejowca do zapory na Jez. Pilchowickim.

Pień w większości pozbawiony już kory (o obwodzie 390 cm) został mocno doświadczony przez szkodniki. Drzewo prawdopodobnie jest martwe.

[14.01.2014 r. Na wniosek Nadleśnictwa Lwówek Śl. Rada Miejska Gminy Lubomierz uchwałą z dnia 27.11.2013 r. zniosła ochronę pomnikową tego świerka (http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2013/6475/akt.pdf). Jako powód podano bardzo zły stan martwego drzewa, zagrażający wędrującym po Wąwozie turystom. Drzewo prawdopodobnie zostało/zostanie wycięte.]

W pobliżu Maciejowca, przy zielonym szlaku prowadzącym do Radomic ( po prawej stronie, na granicy lasu ), rośnie zasłonięty okazałą lipą dąb szypułkowy.

Dąb ten ( obwód ponad 500 cm ), mimo że oznakowany tabliczką, nie jest wymieniany w rejestrach pomników przyrody.

Na obszarze gminy, jak i w samym Lubomierzu rośnie wiele innych, kwalifikujących się do ochrony drzew. Być może po przeprowadzonej inwentaryzacji pomników przyrody przybędzie.