Pomnikowe daglezje przy cmentarzu cholerycznym w Odrzykoniu (gm. Wojaszówka, podkarpackie).

Murowany zamek Kamieniec w Odrzykoniu-Korczynie powstał w XIV w. i na przestrzeni wieków ulegał wielokrotnym przebudowom. W 1702 r. warownia została zniszczona przez wojska szwedzkie i od tej pory pozostaje w ruinie. Zachowane fragmenty zamku fantazyjnie wkomponowane w formacje skalne są dostępne sezonowo do zwiedzania i stanowią doskonały punkt widokowy. Ciekawostką jest fakt, że przez bardzo długi okres zamek był podzielony na dwie części, z których każdą posiadał inny właściciel. Współcześnie jest podobnie – wschodnia część ruin leży w gminie Korczyna, zachodnia w gminie Wojaszówka.

Zamek Kamieniec w OdrzykoniuOdrzykoń - zamek Kamieniec

Poniżej zamku ma początek/koniec ścieżka przyrodnicza „Przy zamku Kamieniec” o długości 1,5 km, opatrzona 5 przystankami tematycznymi z tablicami informacyjnymi. Ze względu na sporą różnicę wzniesień (ok. 150 m) czas przejścia zajmuje ok. 1,5 godziny. Opis ścieżki wraz z mapą znajduje się na tablicach tuż za wejściem.

tablica na początku ścieżki przyrodniczejopis ścieżki przyrodniczej przy zamku Kamieniec

Już po przejściu ok. 100 m natrafimy na malownicze formacje skalne, w okresie bezlistnym możemy obserwować też północną część zewnętrznych murów zamkowych.

zamek Kamieniec widziany od strony ścieżki przyrodniczejskały na trasie ścieżki przyrodniczej k. zamku Kamieniec

Na trasie ścieżki znajduje się grupowy pomnik przyrody ożywionej – stanowi go 6 egzemplarzy daglezji zielonych otaczających cmentarzyk choleryczny. Miejsce w którym zostały pochowane ofiary epidemii panującej w 1831 r. upamiętnia kamienny krzyż z wyrytym napisem (przystanek nr 4 ścieżki przyrodniczej).

cmentarz choleryczny w Odrzykoniu

Pamiątka Pomoru Cholery

historia kapliczki na cmentarzu cholerycznym w Odrzykoniu

Okazałe daglezje posadzone wokół cmentarzyka zostały objęte ochroną pomnikową w 1998 r. na mocy Rozporządzenia nr 1 Wojewody Krośnieńskiego z dn. 21.01.1998 r.

GPS N 49°44’38.5″ , E 21°46’34.6″

tablica ścieżki przyrodniczej przy cmentarzu cholerycznym

pomnikowe daglezje przy cmentarzu cholerycznym w Odrzykoniu

cmentarz choleryczny w Odrzykoniu - pomnikowe daglezje

Najłatwiej opisywać pomnikowe daglezje parami: dwa okazy rosnące w dolnej części cmentarzyka – powyżej tablicy ścieżki przyrodniczej – mierzą w obwodach 286 i 316 cm.

pomnikowe daglezje o obwodach 316, 286 cmPaweł Lenart przy pomnikowych daglezjach w Odrzykoniupara pomnikowych daglezji o obwodach 316, 286 cm

Odrzykoń - pomiar obwodu pomnikowej daglezji

Druga para daglezji zielonych mierzy w obwodzie 285 i 310 cm.

pomnikowe daglezje zielone przy cmentarzu cholerycznym w Odrzykoniu

pnie pomnikowych daglezji o obwodach 310, 285 cmpomnikowe daglezje o obwodach 310, 285 cm

Ostatnia para jedlic rosnących powyżej krzyża posiada pnie o obwodach pierśnicowych 314 i 309 cm.

pomnikowe daglezje o obwodach 314, 309 cmpnie pomnikowych daglezji o obwodach 314, 309 cmpomiar pomnikowej daglezji o obwodzie 314 cm

Spod zamku Kamieniec jest tylko 6 km do ogromnego dębu o nazwie „Poganin” rosnącego w Węglówce, w gminie Korczyna. Będzie on bohaterem kolejnego artykułu.

Pomniki przyrody w gminie Syców – podsumowanie.

Gmina Syców położona jest w północno – wschodniej części województwa dolnośląskiego, w powiecie oleśnickim, ok. 50 km od Wrocławia. Znaczna część obszaru gminy znajduje się w zasięgu Wzgórz Twardogórskich, część południowo – zachodnia leży na Równinie Oleśnickiej. Ponad 62% terenu zajmują użytki rolne, 30% powierzchni zajmują lasy. Listę gminnych pomników przyrody zapełnia 16 pozycji zróżnicowanych pod względem formy: 11 pojedynczych okazów drzew, 2 grupy drzew, 2 aleje i jeden powierzchniowy pomnik przyrody. Liczna grupa pomnikowych obiektów przyrodniczych znajduje się w Sycowie, 4 z nich: buk pospolity w odm. purpurowej, klon jawor, klon srebrzysty i lipa drobnolistna upiększają zrewitalizowany Park Miejski. Drzewa te zostały opisane dokładnie w artykule „Park Miejski w Sycowie„.

Park Miejski w Sycowie - pomnikowy buk w odm. purpurowej

Park Miejski w Sycowie - pomnikowy klon jawor

Park Miejski w Sycowie - pomnikowy klon srebrzysty w listopadzie 2020 r.

Park Miejski w Sycowie - pomnikowa lipa drobnolistna

Z sycowskim parkiem graniczy posesja przy ul. Leśnej 1a, na jej terenie zlokalizowana jest grupa 3 pomnikowych dębów.

Syców - pomnikowe dęby rosnące na posesji Leśna 1a latem

Do miejskich pomników przyrody należy również okazały platan klonolistny rosnący na terenie SPZOZ „Przychodnia”, przy ul. Wrocławskiej 2.

Syców - pomnikowy platan jesienią

Więcej o dębach z ul. Leśnej oraz platanie klonolistnym w artykule „Pomniki przyrody w Sycowie„. Bogata w pomnikowe drzewa jest wieś Drołtowice. W dawnym parku podworskim, zlokalizowanym niedaleko kościoła, rośnie pomnikowa sosna czarna o obwodzie 355 cm.

pomnikowa sosna czarna w Drołtowicach

Naprzeciw parku, po drugiej stronie szosy, przy polnej drodze odchodzącej na północ, rośnie pomnikowy dąb szypułkowy o obwodzie 460 cm. Nieco dalej, przy stawie, znajduje się drugi okaz tego gatunku o obwodzie 488 cm.

pomnikowy dąb przy drodze polnej w Drołtowicach

pomnikowy dąb rosnący nad stawem w Drołtowicach

Dość trudna do odnalezienia jest grupa 5 pomnikowych dębów zlokalizowanych na terenie leśnym (oddz. 160) administrowanym przez Nadleśnictwo Syców, leśnictwo Drołtowice. Więcej informacji oraz zdjęć w artykule „Pomnikowe drzewa w Drołtowicach„.

las k. Drołtowic - pomiar pomnikowego dębu nr 2.las k. Drołtowic - pnie pomnikowych dębów nr 4 i 5.

W Stradomii Wierzchniej cały park otaczający zrujnowany pałac został objęty ochroną pomnikową. W zasadzie nie wiadomo dlaczego, teren założenia parkowego jest zdewastowany, zarośnięty i właściwie pozbawiony szczególnie okazałych, względnie egzotycznych okazów drzew. Więcej informacji w artykule „Park przypałacowy w Stradomii Wierzchniej„.

pałac w Stradomii Wierzchniej - widok od strony parku

fragment parku w Stradomii Wierzchniej

W Stradomii Wierzchniej znajduje się piękna aleja złożona z sędziwych lip drobnolistnych. Dokładny opis lokalizacji oraz wymiary pomnikowych okazów w artykule „Pomnikowe aleje w gminie Syców„.

7. Stradomia Wierzchnia - pomnikowa aleja

Również na terenie administracyjnym wsi Stradomia Wierzchnia zlokalizowany jest nowo ustanowiony pomnik przyrody – daglezja zielona. Drzewo stoi w liściastym młodniku na granicy lasu, pomiędzy przysiółkami Widawki i Błotnik, ok. 1100 m na południe od drogi ekspresowej S-8.

GPS N 51°17′44.3″, E 17°37′09.5″

Stradomia Wierzchnia - pomnikowa daglezja zielona

Stradomia Wierzchnia - pomnikowa daglezja

Daglezja mierzy w obwodzie 322 cm, wysokość okazu 37 metrów, status pomnika przyrody uzyskała na mocy Uchwały nr XXVIII/232/2020 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 21 grudnia 2020 r.

Stradomia Wierzchnia - pień pomnikowej daglezji

Druga pomnikowa aleja w gminie Syców umiejscowiona jest pomiędzy wsiami Szczodrów i Zawada. Na odcinku 500 m, po obu stronach drogi, rośnie 82 szt. kasztanowców białych o obwodach 170 – 270 cm. Więcej zdjęć w artykule „Pomnikowe aleje w gminie Syców„.

Pomnikowa aleja kasztanowców przy drodze Szczodrów-Zawada

W pobliżu wsi Szczodrów, na grobli stawu ok. 550 m na wschód drogi S-8, rośnie pomnikowy dąb. Aby trafić do wspomnianego drzewa, należy kierować się ze Szczodrowa w kierunku Stradomii Wierzchniej i po przejechaniu wiaduktu nad drogą ekspresową S-8 należy skręcić w lewo, w pierwszą polną drogę. Dalej piechotą ok. 400 m do początku pięknej alei złożonej z dorodnych dębów szypułkowych.

Szczodrów - aleja dębowa przy drodze do pomnikowego dębu

Po pokonaniu dalszych 500 m trafimy pod koronę pomnikowego okazu o obwodzie 444 cm i wysokości 22 metry.

GPS N 51°17′19.4″, E 17°35′12.5″

Szczodrów - pomnikowy dąb na grobli stawu

pomnikowy dąb rosnący w pobliżu Szczodrowa

Szczodrów - pomnikowy dąb

pomiar pomnikowego dębu rosnącego k. Szczodrowa

Szczodrów - pomiar pomnikowego dębu

Tuż przy północnej granicy gminy Syców, po lewej (zachodniej) stronie drogi z Komorowa do Międzyborza, rośnie pomnikowy dąb szypułkowy o nazwie „Napoleon”.

GPS N 51°20′20″, E 17°41′13″

Komorów - dąb Napoleon jesienią

Komorów - dąb Napoleon latem

pomnikowy dąb przy drodze Komorów - Międzybórzdąb Napoleon koło Komorowa

Obwód pomnikowego drzewa wynosi 577 cm, wysokość drzewa 22 metry, szacunkowy wiek 300 – 350 lat. Status pomnika przyrody „Napoleon” uzyskał już w 1964 r.

Komorów - pień dębu Napoleon

pomiar obwodu dębu Napoleon