Pomniki przyrody w gminie Syców – podsumowanie.

Gmina Syców położona jest w północno – wschodniej części województwa dolnośląskiego, w powiecie oleśnickim, ok. 50 km od Wrocławia. Znaczna część obszaru gminy znajduje się w zasięgu Wzgórz Twardogórskich, część południowo – zachodnia leży na Równinie Oleśnickiej. Ponad 62% terenu zajmują użytki rolne, 30% powierzchni zajmują lasy. Listę gminnych pomników przyrody zapełnia 16 pozycji zróżnicowanych pod względem formy: 11 pojedynczych okazów drzew, 2 grupy drzew, 2 aleje i jeden powierzchniowy pomnik przyrody. Liczna grupa pomnikowych obiektów przyrodniczych znajduje się w Sycowie, 4 z nich: buk pospolity w odm. purpurowej, klon jawor, klon srebrzysty i lipa drobnolistna upiększają zrewitalizowany Park Miejski. Drzewa te zostały opisane dokładnie w artykule „Park Miejski w Sycowie„.

Park Miejski w Sycowie - pomnikowy buk w odm. purpurowej

Park Miejski w Sycowie - pomnikowy klon jawor

Park Miejski w Sycowie - pomnikowy klon srebrzysty w listopadzie 2020 r.

Park Miejski w Sycowie - pomnikowa lipa drobnolistna

Z sycowskim parkiem graniczy posesja przy ul. Leśnej 1a, na jej terenie zlokalizowana jest grupa 3 pomnikowych dębów.

Syców - pomnikowe dęby rosnące na posesji Leśna 1a latem

Do miejskich pomników przyrody należy również okazały platan klonolistny rosnący na terenie SPZOZ „Przychodnia”, przy ul. Wrocławskiej 2.

Syców - pomnikowy platan jesienią

Więcej o dębach z ul. Leśnej oraz platanie klonolistnym w artykule „Pomniki przyrody w Sycowie„. Bogata w pomnikowe drzewa jest wieś Drołtowice. W dawnym parku podworskim, zlokalizowanym niedaleko kościoła, rośnie pomnikowa sosna czarna o obwodzie 355 cm.

pomnikowa sosna czarna w Drołtowicach

Naprzeciw parku, po drugiej stronie szosy, przy polnej drodze odchodzącej na północ, rośnie pomnikowy dąb szypułkowy o obwodzie 460 cm. Nieco dalej, przy stawie, znajduje się drugi okaz tego gatunku o obwodzie 488 cm.

pomnikowy dąb przy drodze polnej w Drołtowicach

pomnikowy dąb rosnący nad stawem w Drołtowicach

Dość trudna do odnalezienia jest grupa 5 pomnikowych dębów zlokalizowanych na terenie leśnym (oddz. 160) administrowanym przez Nadleśnictwo Syców, leśnictwo Drołtowice. Więcej informacji oraz zdjęć w artykule „Pomnikowe drzewa w Drołtowicach„.

las k. Drołtowic - pomiar pomnikowego dębu nr 2.las k. Drołtowic - pnie pomnikowych dębów nr 4 i 5.

W Stradomii Wierzchniej cały park otaczający zrujnowany pałac został objęty ochroną pomnikową. W zasadzie nie wiadomo dlaczego, teren założenia parkowego jest zdewastowany, zarośnięty i właściwie pozbawiony szczególnie okazałych, względnie egzotycznych okazów drzew. Więcej informacji w artykule „Park przypałacowy w Stradomii Wierzchniej„.

pałac w Stradomii Wierzchniej - widok od strony parku

fragment parku w Stradomii Wierzchniej

W Stradomii Wierzchniej znajduje się piękna aleja złożona z sędziwych lip drobnolistnych. Dokładny opis lokalizacji oraz wymiary pomnikowych okazów w artykule „Pomnikowe aleje w gminie Syców„.

7. Stradomia Wierzchnia - pomnikowa aleja

Również na terenie administracyjnym wsi Stradomia Wierzchnia zlokalizowany jest nowo ustanowiony pomnik przyrody – daglezja zielona. Drzewo stoi w liściastym młodniku na granicy lasu, pomiędzy przysiółkami Widawki i Błotnik, ok. 1100 m na południe od drogi ekspresowej S-8.

GPS N 51°17′44.3″, E 17°37′09.5″

Stradomia Wierzchnia - pomnikowa daglezja zielona

Stradomia Wierzchnia - pomnikowa daglezja

Daglezja mierzy w obwodzie 322 cm, wysokość okazu 37 metrów, status pomnika przyrody uzyskała na mocy Uchwały nr XXVIII/232/2020 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 21 grudnia 2020 r.

Stradomia Wierzchnia - pień pomnikowej daglezji

Druga pomnikowa aleja w gminie Syców umiejscowiona jest pomiędzy wsiami Szczodrów i Zawada. Na odcinku 500 m, po obu stronach drogi, rośnie 82 szt. kasztanowców białych o obwodach 170 – 270 cm. Więcej zdjęć w artykule „Pomnikowe aleje w gminie Syców„.

Pomnikowa aleja kasztanowców przy drodze Szczodrów-Zawada

W pobliżu wsi Szczodrów, na grobli stawu ok. 550 m na wschód drogi S-8, rośnie pomnikowy dąb. Aby trafić do wspomnianego drzewa, należy kierować się ze Szczodrowa w kierunku Stradomii Wierzchniej i po przejechaniu wiaduktu nad drogą ekspresową S-8 należy skręcić w lewo, w pierwszą polną drogę. Dalej piechotą ok. 400 m do początku pięknej alei złożonej z dorodnych dębów szypułkowych.

Szczodrów - aleja dębowa przy drodze do pomnikowego dębu

Po pokonaniu dalszych 500 m trafimy pod koronę pomnikowego okazu o obwodzie 444 cm i wysokości 22 metry.

GPS N 51°17′19.4″, E 17°35′12.5″

Szczodrów - pomnikowy dąb na grobli stawu

pomnikowy dąb rosnący w pobliżu Szczodrowa

Szczodrów - pomnikowy dąb

pomiar pomnikowego dębu rosnącego k. Szczodrowa

Szczodrów - pomiar pomnikowego dębu

Tuż przy północnej granicy gminy Syców, po lewej (zachodniej) stronie drogi z Komorowa do Międzyborza, rośnie pomnikowy dąb szypułkowy o nazwie „Napoleon”.

GPS N 51°20′20″, E 17°41′13″

Komorów - dąb Napoleon jesienią

Komorów - dąb Napoleon latem

pomnikowy dąb przy drodze Komorów - Międzybórzdąb Napoleon koło Komorowa

Obwód pomnikowego drzewa wynosi 577 cm, wysokość drzewa 22 metry, szacunkowy wiek 300 – 350 lat. Status pomnika przyrody „Napoleon” uzyskał już w 1964 r.

Komorów - pień dębu Napoleon

pomiar obwodu dębu Napoleon

Pomnikowe drzewa w Drołtowicach (gm. Syców, dolnośląskie).

Drołtowice to wieś położona wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 448, w północno – zachodniej części gminy Syców (pow. oleśnicki, dolnośląskie). Miejscowość przecina ruchliwa droga nr 25, jednak zapędy przekraczających dopuszczalną prędkość kierowców hamuje stacjonarny fotoradar. Na liście zabytków Drołtowic znajdują się kościół parafialny oraz obiekty związane z dawnym zespołem pałacowym. Wielbicieli przyrody najbardziej zainteresuje park z pocz. XIX w. z zachowanymi bramami.

brama do parku w DrołtowicachNa powierzchni ok. 3 ha można podziwiać piękną aleję grabową, kilka dorodnych okazów buka pospolitego (w tym odmiany czerwonolistne), platana klonolistnego oraz pojedynczy okaz dębu błotnego.

park w Drołtowicach - aleja grabowa

park w Drołtowicach - pień dębu błotnego

Ochroną pomnikową objęto okaz sosny czarnej zlokalizowanej w środkowej części założenia parkowego.

GPS N 51°20’11” , E 17°35’33”

park w Drołtowicach - pomnikowa sosna czarna

pomnikowa sosna czarna w Drołtowicach

Sosna mierzy w obwodzie 355 cm, wysokość drzewa 29 metrów, szacowany wiek ok. 200 lat. Status pomnika przyrody posiada od 27 sierpnia 1980 r.

park w Drołtowicach - pień pomnikowej sosny czarnej

Przy drodze polnej odchodzącej od szosy przebiegającej przez wieś (na wysokości parku) rośnie pomnikowy dąb szypułkowy o obwodzie 460 cm i wysokości 24 metry.

GPS N 51°20’17” , E 17°35’32”

pomnikowy dąb przy drodze polnej w Drołtowicach

Drołtowice - pomnikowy dąb rosnący przy polnej drodze

pień pomnikowego dębu przy drodze polnej w Drołtowicach

Nieco dalej, nad brzegiem zarastającego parku, rośnie drugi pomnikowy dąb o obwodzie 488 cm i wysokości 24 metry.

GPS N 51°20’20” , E 17°35’33”

pomnikowy dąb rosnący nad stawem w Drołtowicach

pień pomnikowego dębu rosnącego nad stawem w Drołtowicach

pomiar pomnikowego dębu rosnącego nad stawem w Drołtowicach

Grupa aż pięciu pomnikowych dębów zlokalizowana jest na terenie leśnym (oddz. 160) administrowanym przez Nadleśnictwo Syców, leśnictwo Drołtowice. Najwygodniej się do nich dostać z DK 25, auto należy zostawić przy słupku kilometrowym 352/5 i maszerować dalej leśną drogą w kierunku południowym. Po przejściu ok. 500 m dojdziemy do drogi poprzecznej przy której ustawiono tablicę szlaku rowerowego.

las k. Drołtowic - tablica dydaktyczna

Tuż za nią znajduje się kamienny głaz – pomnik z inskrypcją w języku niemieckim (tłumaczenie tekstu na zdjęciu powyżej).

kamienny pomnik w lesie k. Drołtowic

Polana 5 dębów (nazwa nieaktualna – teren mocno zarósł) znajduje się ok. 200 m dalej na południe. Pierwszy z pomnikowych dębów o obwodzie 446 cm rośnie kilkanaście metrów od zarastającego duktu.

GPS N 51°18’57” , E 17°34’12″

las k. Drołtowic - pomnikowy dąb nr 1.

las k. Drołtowic - pień pomnikowego dębu nr 1.

Dąb oznaczony nr 2 to najgrubszy okaz z całej piątki – mierzy w pierśnicy aż 637 cm. Pień na wysokości 2 m posiada rozległy otwór po wyłamanym konarze, otwierający ubytek kominowy pnia.

las k. Drołtowic - pomnikowy dąb szypułkowy nr 2.

las k. Drołtowic - pomnikowy dąb nr 2.

las k. Drołtowic - pień pomnikowego dębu nr 2.

las k. Drołtowic - pomiar pomnikowego dębu nr 2.

Dąb nr 3 rośnie ok. 40 metrów obok najgrubszego, na wysokości pierśnicy posiada guzowatą narośl i dlatego pomiar obwodu – 498,5 cm – dokonano 75 cm od poziomu gruntu.

las k. Drołtowic - pomnikowy dąb nr 3.

las k. Drołtowic - pień pomnikowego dębu nr 3.

Kilkadziesiąt metrów dalej, niemal na skraju zadrzewienia, rosną obok siebie dwa pozostałe dęby. Mimo że są oznaczone prawidłowo tabliczkami w niektórych źródłach opisywane są jako martwe lub powalone, być może dlatego iż rosną w pewnym oddaleniu od pozostałych, wokół których leży kilka ogromnych dębowych trucheł.

pomnikowe dęby w lesie koło Drołtowic

las k. Drołtowic - para pomnikowych dębów

para pomnikowych dębów w lesie k. Drołtowic

Pierwszy okaz o podłużnym, rozległym ubytku mierzy w obwodzie 532,5 cm mierzonym na wysokości 70 cm.

las k. Drołtowic - pomnikowy dąb nr 4.

las k. Drołtowic - pień pomnikowego dębu nr 4.

Dąb o nr 5 znajdujący się obok mierzy w pierśnicy 492 cm.

las k. Drołtowic - pomnikowy dąb nr 5.

las k. Drołtowic - pnie pomnikowych dębów nr 4 i 5.

las k. Drołtowic - pień pomnikowego dębu nr 5.