Skała Śmierci w Okrzeszynie.

Podobno dzisiaj wg. kalendarza Majów ma nastąpić koniec świata. Nie obawiam się go, bowiem „koniec świata” już widziałem i wywarł na mnie olbrzymie wrażenie. Tych którzy spodziewali się apokaliptycznych wizji muszę rozczarować, o tym że znalazłem się na „końcu świata”, dowiedziałem się z kolorowej tablicy ustawionej przy karczmie w Uniemyślu.

Mowa tu o okolicach Okrzeszyna i Uniemyśla, wsi położonych na południe od Chełmska Śląskiego. Teren jest niezwykle atrakcyjny przyrodniczo, zachowały się duże połacie łąk górskich, borów świerkowych, puszczy bukowej oraz torfowisk. Ciekawostką jest również potok Szkło z dopływami, który niesie swoje wody nie do Bałtyku a do Morza Północnego. Najciekawsze miejsca połączono ścieżką przyrodniczą, przy których  ustawiono niedawno kolorowe tablice.

Interesująca jest również budowa geologiczna, stykają się tu bowiem Góry Krucze zbudowane ze skał wulkanicznych oraz Zawory ze skałami osadowymi (piaskowcami, mułowcami i zlepieńcami).

Ochroną pomnikową objęto urwisko skalne – Skałę Śmierci, znajdującą się pomiędzy Uniemyślem a Okrzeszynem, naprzeciwko czynnego kamieniołomu ryolitów. Nazwa „Skała Śmierci” jest nieco myląca, gdyż nie ogranicza się do jednej skały, ale do całego wzgórza wydzielonego przez Szkło i jego lewy dopływ. Tablicę ścieżki przyrodniczej ustawiono w dolinie bezimiennego dopływu, oddzielającego „Skałę Śmierci” od sąsiedniej Urwistej.

Wędrując w dół potoku napotkamy wiele malowniczych porfirowych skałek.

Można się również pokusić o krótką wspinaczkę w kierunku szczytu, skałki są tam wyższe i ciekawsze.

Najczęściej fotografowane i kojarzone ze Skałą Śmierci, jest urwisko o wysokości ponad 25 m, nad potokiem Szkło w pobliżu nieczynnego kamieniołomu ryolitów.

Warty uwagi jest również znajdujący się w pobliżu zarastający kamieniołom, przy którym zmotoryzowani turyści mogą zostawić auto.

Uważni obserwatorzy mogą tam wypatrzyć zastygły jęzor lawy ( podobne formy znajdują się na Barbarce w Wałbrzychu ).

Mimo w miarę dobrego zagospodarowania turystycznego i bogactwa przyrodniczego, opisywane okolice nie należą do tłumnie odwiedzanych. Choć wytyczono tu dużą ilość szlaków (przyrodniczych, turystycznych, rowerowych, konnych), działa kilka gospodarstw agroturystycznych, zaskoczyć może skąpa ilość informacji w sieci i publikacjach książkowych. Może ten artykuł przyczyni się do lepszego poznania tego uroczego, ale zapomnianego zakątka.

Pomnikowe drzewa w gminie Mysłakowice.

Leżące w Kotlinie Jeleniogórskiej Mysłakowice to duża, uprzemysłowiona wieś gminna w Dolinie Pałaców i Ogrodów. Do niewątpliwych atrakcji zaliczyć można Pałac Królewski z II poł. XVII w, przebudowany w latach 1842 – 44 na letnią rezydencję króla pruskiego Fryderyka Wilhelma III.

W pobliżu znajduje się neoromański kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, z oryginalnymi antycznymi kolumnami pochodzącymi z Pompei.

Zarówno pałac, jak i kościół znajdują się na terenie parku założonego w pocz. XIX w, o powierzchni 13.5 ha. Na jego skraju rośnie pomnikowy dąb szypułkowy.

GPS  N 50°50′19.10″ , E 15°47′04.17″

Pień tego drzewa o obwodzie 673 cm, rozdziela się na 4 przewodniki. Wysokość dębu 25 metrów.

Obok stoi kamienna płyta poświęcona Głównemu Szlakowi Sudeckiemu.

Bliżej pałacu, na ogrodzonym terenie szkoły (Sułkowskiego 2) rośnie drugi pomnik przyrody w Mysłakowicach – świerk pospolity.

Obwód w pierśnicy wynosi 302 cm, wysokość drzewa 25 metrów. Brak tabliczki.

Na terenie gminy znajdują się jeszcze 2 pomnikowe dęby szypułkowe, opisane w artykule Park w Bukowcu. Widać tu wyraźne braki w działaniach władz gminnych, bowiem w samych założeniach parkowych, przyległych do pałaców w Wojanowie, Łomnicy, Karpnikach oraz w Bukowcu i Mysłakowicach, rośnie przynajmniej kilkadziesiąt drzew o pomnikowych rozmiarach. Wiele sędziwych dębów rośnie też w otoczeniu Karpnickich Stawów.

Warta uwagi jest również aleja lipowa przy drodze Karpniki – Łomnica, sędziwe lipy rosną od końca zabudowań Karpnik do ostrego zakrętu przy stawach.

Ogromny dąb szypułkowy, który powinien zostać objęty ochroną pomnikową, rośnie przy moście drogowym w Dąbrowicy (ul. Dębowa od strony Jeleniej Góry).

Drzewo to w wieku ok. 250 lat, wysokie na 15 metrów, posiada pień o obwodzie 570 cm.