Pomnikowe drzewa w gminie Mysłakowice.

Leżące w Kotlinie Jeleniogórskiej Mysłakowice to duża, uprzemysłowiona wieś gminna w Dolinie Pałaców i Ogrodów. Do niewątpliwych atrakcji zaliczyć można Pałac Królewski z II poł. XVII w, przebudowany w latach 1842 – 44 na letnią rezydencję króla pruskiego Fryderyka Wilhelma III.

W pobliżu znajduje się neoromański kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, z oryginalnymi antycznymi kolumnami pochodzącymi z Pompei.

Zarówno pałac, jak i kościół znajdują się na terenie parku założonego w pocz. XIX w, o powierzchni 13.5 ha. Na jego skraju rośnie pomnikowy dąb szypułkowy.

GPS  N 50°50′19.10″ , E 15°47′04.17″

Pień tego drzewa o obwodzie 673 cm, rozdziela się na 4 przewodniki. Wysokość dębu 25 metrów.

Obok stoi kamienna płyta poświęcona Głównemu Szlakowi Sudeckiemu.

Bliżej pałacu, na ogrodzonym terenie szkoły (Sułkowskiego 2) rośnie drugi pomnik przyrody w Mysłakowicach – świerk pospolity.

Obwód w pierśnicy wynosi 302 cm, wysokość drzewa 25 metrów. Brak tabliczki.

Na terenie gminy znajdują się jeszcze 2 pomnikowe dęby szypułkowe, opisane w artykule Park w Bukowcu. Widać tu wyraźne braki w działaniach władz gminnych, bowiem w samych założeniach parkowych, przyległych do pałaców w Wojanowie, Łomnicy, Karpnikach oraz w Bukowcu i Mysłakowicach, rośnie przynajmniej kilkadziesiąt drzew o pomnikowych rozmiarach. Wiele sędziwych dębów rośnie też w otoczeniu Karpnickich Stawów.

Warta uwagi jest również aleja lipowa przy drodze Karpniki – Łomnica, sędziwe lipy rosną od końca zabudowań Karpnik do ostrego zakrętu przy stawach.

Ogromny dąb szypułkowy, który powinien zostać objęty ochroną pomnikową, rośnie przy moście drogowym w Dąbrowicy (ul. Dębowa od strony Jeleniej Góry).

Drzewo to w wieku ok. 250 lat, wysokie na 15 metrów, posiada pień o obwodzie 570 cm.