Park Młodzieżowy w Świdnicy.

Miasto Świdnica (woj. dolnośląskie) może się poszczycić dużą ilością urządzonych terenów zielonych. 10 parków miejskich zajmuje łącznie powierzchnię 56,53 ha, uzupełnieniem są liczne skwery miejskie, zadrzewienia i klomby. Najbardziej zróżnicowana dendroflora z dużą ilością gatunków aklimatyzowanych (egzotycznych) występuje w Parku Młodzieżowym, uznanym za obiekt zabytkowy. Park o pow. 8,88 ha zlokalizowany jest na Osiedlu Zwierzynieckim, w obrębie ulic : Armii Krajowej, Tenisowa, Spacerowa i Kolejowa. Bogaty drzewostan parku uświetnia aż 12 okazów o statusie pomników przyrody, najciekawsze zlokalizowane są przy ruinach altany. W grupie tej wyróżnia się olbrzymi platan klonolistny

Pień okazu mierzy 447 cm w obwodzie, wysokość drzewa 20 metrów. Na pniu tabliczka częściowo pochłonięta przez korę.

Obok rośnie wielopienny cis pospolity o wysokości 11 metrów i obwodzie 105+ 100+100+68 cm (247 cm przy ziemi).

W sąsiedztwie pięknego modrzewia rośnie pomnikowy żywotnik olbrzymi.

Wysokość drzewa 15 metrów, obwód w pierśnicy 182 cm.

Kolejnym pomnikowym drzewem jest sosna czarna rosnąca obok pomnikowego miłorzębu dwuklapowego.

Sosna mierzy 333 cm w obwodzie, wysokość drzewa 20 metrów.

Miłorząb posiada pień o obwodzie 182 cm, wysokość okazu 17 metrów.

W pozostałej części Parku Młodzieżowego królują pomnikowe dęby szypułkowe. Jest ich tutaj 7 o podobnych grubościach, mierzące w pierśnicy od 355 do 385 cm. Pierwszy z nich możemy podziwiać na skraju niewielkiej polany, niedaleko ogródków działkowych.

W pobliżu drugi okaz, o wysoko osadzonej koronie.

Przy skrzyżowaniu parkowych alejek kolejny pomnikowy dąb.

3 pomnikowe okazy dębów rosną przy płocie bazy PKS. Pierwszy znajduje się kilkanaście metrów od ul. Spacerowej, w lecie przesłonięty przez gęste krzaki.

Kolejny rośnie przy zachodniej części ogrodzenia.

Ostatni zlokalizowany jest przy południowym odcinku ogrodzenia bazy PKS, we wschodniej części parku.

W tej części parku stoi obelisk poświęcony ofiarom epidemii cholery z 1886 r.

Pomnikowe drzewa w Komorowie (gm. Świdnica).

Komorów jest niedużą wsią położoną w środkowej części Równiny Świdnickiej. Charakterystycznym akcentem w krajobrazie wsi jest widoczny z szosy nr 35 Świebodzice – Świdnica wiatrak holender z XIX w., zaadaptowany na budynek mieszkalny.

W centrum miejscowości stoi pałac z początków XIX w. otoczony parkiem ze starodrzewiem, jednak żaden okaz nie posiada statusu pomnika przyrody.

Dwa pomnikowe dęby rosną po obu stronach drogi gruntowej do Słotwiny, w pobliżu prawie gotowej obwodnicy miasta Świdnica (przyszła droga do Żarowa).

GPS N 50°50′32.45″ , E 16°25′53.11″

Dęby mierzą w pierśnicy 350 i 380 cm, nie są oznaczone urzędowymi tabliczkami.

Cztery pomnikowe dęby rosną nad brzegiem leśnego stawu, położonego ok. 1,5 km na północny – wschód od centrum wsi, w pobliżu Zalewu Komorowskiego.

GPS N 50°51′03.59″ , E 16°23′46.11″

Dęby mierzą 300 – 500 cm w obwodzie, najgrubszy z nich rośnie w pobliżu przepustu odprowadzającego wodę ze stawu. 

Niestety, pień przy ziemi jest całkowicie pusty w środku i przy mocniejszym wietrze grozi mu powalenie.