Pomniki przyrody w gminie Kotla (pow. głogowski, dolnośląskie).

Obszar gminy Kotla to najbardziej wysunięty na północ obszar powiatu głogowskiego i województwa dolnośląskiego. Południowo – zachodnią granicę gminy stanowi rzeka Odra, a od północy graniczy z województwem lubuskim. Kotla to typowo rolnicza gmina, ale z dużym udziałem użytków leśnych (37%). Nie przekłada się to jednak znacząco na ilość pomników przyrody – ochroną pomnikową objęto tylko 3 obiekty: okaz dębu szypułkowego, buka pospolitego oraz grupę 8 pomnikowych dębów

Wspomniany wyżej pojedynczy egzemplarz dębu szypułkowego rośnie przy remizie strażackiej we wsi Grochowice.

GPS N 51°46’58” , E 16°01’03”

Pomnikowy dąb mierzy w obwodzie 450 cm, wysokość drzewa 22 metry.

Pozostałe pomnikowe drzewa w gminie Kotla zlokalizowane są w bezpośrednim sąsiedztwie Oberży Leśna Dolina. Restauracja znajduje się w centrum rozległego kompleksu leśnego, oznakowany dojazd możliwy jest z drogi Serby – Gola.

GPS N 51°44’14” , E 16°08’38” (parking)

Przy Oberży znajduje się przystanek ścieżki dydaktycznej, ustawiono tu kilka tablic oraz obiektów pomocnych w edukacji leśnej.

Dawną leśniczówkę a obecnie restaurację otacza wspaniały starodrzew. Wyróżniają się tu sędziwe dęby szypułkowe, 8 najokazalszych egzemplarzy uznano za grupowy pomnik przyrody. Obwody pomnikowych dębów 378, 415 418, 466, 409, 343, 312, 330 cm, wysokość drzew 34, 36, 32, 32, 45, 39, 40, 39 m. Jeden z pomnikowych dębów rośnie tuż przy parkingu.

Znakomicie prezentuje się okaz rosnący tuż przy restauracji.

Tuż za nim rosną pozostałe dęby pomnikowej grupy.

Szczególny urok posiada pomnikowy buk pospolity w odmianie czerwonolistnej. Okaz mierzy w obwodzie 360 cm, wysokość drzewa 37 metrów.

GPS N 51°44’13” , E 16°08’43”

Wiele innych drzew wartych jest uwagi, choć nie posiadają statusu pomników przyrody. Należą do nich sędziwe sosny w bezpośrednim otoczeniu lokalu, potężna lipa na tyłach restauracji.

Na tle tablic ścieżki dydaktycznej wyróżniają się wspaniałe daglezje zielone (jedlice).

Niedaleko Oberży, przy skrzyżowaniu leśnych dróg, leży ciekawy głaz narzutowy z wykutym napisem.