Pomniki przyrody w gminie Chocianów.

Miasto i gmina Chocianów położone są w północno – zachodniej części województwa dolnośląskiego. W strukturze użytkowania gruntów na terenie miasta i gminy ponad 42% to użytki rolne, lasy i grunty leśne pokrywają 52,7% powierzchni. Wysoki wskaźnik lesistości gminy powiązany z istnieniem kilku zabytkowych parków podworskich nie wpłynął istotnie na stan liczbowy powołanych pomników przyrody. Ochroną pomnikową objęto w latach 1965 – 1988 siedem obiektów (9 drzew). Połowa z nich (3 dęby i topola biała) rośnie w zabytkowym parku przylegającym do pałacu w Chocianowie, szczegóły w artykule „Park miejski w Chocianowie. Ponadto w mieście znajduje się jeszcze jeden pomnikowy dąb szypułkowy – najgrubsze i najstarsze drzewo w gminie.

Dąb zlokalizowany jest w pobliżu posesji przy ul. Kościuszki 21, na ogrodzonym placu prywatnego właściciela.

GPS N 51°24’56” , E 15°53’26”

Drzewo mierzy w obwodzie 710 cm. Niestety dąb jest w złej kondycji zdrowotnej, w dolnej części pnia istnieje ogromny ubytek.

Dwa pomnikowe platany rosną przy pałacu w Parchowie. Barokowy zabytek mimo znacznej dewastacji zachował ciekawe detale kamieniarskie.

Do pałacu przylega park przedzielony rzeką Szprotawą. Jeden z pomnikowych platanów rośnie tuż przy ruinach rezydencji.

GPS N 51°28’32” , E 15°56’54”

Pomnikowe okazy mierzą w obwodzie 525, 545 cm.

Pomnikowy platan jest również ozdobą parku podworskiego w Żabicach. Drzewo mierzyło w obwodzie (w chwili powołania) 355 cm, obecnie jest pewnie o metr grubsze.

GPS N 51°21’57” , E 16°01’18”