Pomniki przyrody w gminie Jeżów Sudecki.

Graniczące od południa z miastem Jelenia Góra tereny gminy Jeżów Sudecki charakteryzują się szeroką gamą krajobrazów – od zbiorników zaporowych na Bobrze (z największym Jeziorem Pilchowickim), do szczytów Gór Kaczawskich (z kulminacją Grzbietu Północnego – Okole 714 m).  Wznosząca się nad Jeżowem Sudeckim Góra Szybowcowa, znana jest z doskonałych warunków służących szybownikom i paralotniarzom, ponadto stanowi łatwo dostępny (dojazd asfaltową drogą) i wspaniały punkt widokowy.

Na terenie gminy ochroną pomnikową objęto tylko jedno drzewo – lipę drobnolistną, rosnącą na ogrodzie Siedliska Arte (dawniej Koniador), Dziwiszów 148.

31.01.2019 r. Uchwałą Rady Gminy Jeżów Sudecki nr IV/24/2019 z dnia 23 stycznia 2019 r. zniesiono ochronę pomnikową z tego drzewa, tym samym gmina Jeżów Sudecki nie posiada już żadnych pomników przyrody.

GPS N 50°56′29.90″ , E 15°47′53.53″

Obwód pnia częściowo porośniętego bluszczem wynosi 553 cm, koronę drzewa mocno przycięto.

Wspinając się na wzniesienie górujące nad wspomnianą agroturystyką, po ok. 1 km dojdziemy do samotnego Dębu Polnego. Bonusem będą wspaniałe widoki na Rudawy Janowickie, Kotlinę Jeleniogórską, Karkonosze i część Gór Izerskich.

GPS N 50°56′18.67″ , E 15°48′42.79″

Pień drzewa (częściowo uschnięty) oznaczony jest tabliczką, choć nie figuruje w rejestrach pomników przyrody.

Ciekawe aleje i szpalery złożone z dębów oraz kasztanowców odchodzą od pałacu w dolnej części Dziwiszowa.

Szpaler kasztanowców znajduje się przy gruntowej drodze równoległej do potoku Złotucha.

Aleja dębowa prowadzi do wyschniętych obecnie stawów, na groblach piękne szpalery dębów i kasztanowców.

GPS N 50°55′34.46″ , E 15°47′55.01″

Lipa sądowa, która rośnie przed Wieżą Rycerską w Siedlęcinie, wymieniana w większości przewodników jako pomnik przyrody w rzeczywistości takiego statusu nie posiada.

 Obwód okazu 478 cm (dawniej 700 cm), wysokość drzewa 18 m, szacowany wiek 200 lat.

Przy portalu wejściowym do wieży rośnie druga sędziwa lipa drobnolistna o obwodzie 284 cm, 15 m wysokości i szacowanym wieku 120 – 150 lat.

Dwie lipy drobnolistne – projektowane do ochrony pomnikowej – rosną na końcu ulicy Ogrodowej w Siedlęcinie.

GPS N 50°57′15.55″ , E 15°41′37.99″

Wiek drzew szacuje się na 150 lat, obwód w pierśnicy 340 i 395 cm, wysokość 25 i 27 m.

Ogromny dąb rośnie przy nowo wybudowanym domu na końcu ulicy Płoszczyńskiej w Siedlęcinie.

GPS N 50°56′51.10″ , E 15°42′09.33″

Pomniki przyrody w Gryfowie Śląskim i Proszówce.

Gryfów Śląski jest miastem w powiecie lwóweckim (siedzibą gminy miejsko – wiejskiej), położonym na Pogórzu Izerskim, w połowie drogi między Jelenią Górą a Zgorzelcem. Wody płynącej przez miasto Kwisy, spiętrzono poniżej Gryfowa kamienną zaporą, tworząc atrakcyjne dla wędkarzy i wczasowiczów Jezioro Złotnickie. W rynku otoczonym zabytkowymi kamienicami znajduje się ratusz z charakterystyczną wieżą, w pobliżu późnogotycki kościół św. Jadwigi.

W drzewostanie parku miejskiego (wejście od ulicy Parkowej lub Partyzantów), wyróżnia się objęty ochroną pomnikową platan klonolistny.

GPS N 51°01′46.05″ , E 15°24′41.56″

Pień okazu o obwodzie 492 cm posiada u podstawy olbrzymią dziuplę.

28.02.2016 r. W ostatnim czasie platana otoczono płotkiem i stosownie oznakowano.

Ponadto powołano do ochrony pomnikowej grupę 3 cyprysików Lawsona o obwodach 110,160,152 cm (Uchwała Nr XIV/68/15 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 27.10.2015 r.).

Nowym pomnikiem przyrody w Gryfowie śląskim jest również okaz dębu szypułkowego rosnącego przy ul. Lwowskiej.

Pień tego drzewa mierzy w obwodzie 325 m, wysokość okazu 26 m.

Po zwiedzeniu miasta jedziemy lub idziemy zielonym szlakiem do Proszówki (kierunek na szpital), po drodze mijając piękny szpaler złożony z okazałych kasztanowców i kilku jesionów.

W Proszówce, 100 metrów przed zakładem mięsnym, odbijamy w lewo, by znakowanym szlakiem rowerowym dostać się do kaplicy Leopolda (św. Anny). Na szczycie obok malowniczej kaplicy, znajduje się głaz poświęcony pamięci papieża Jana Pawła II, ponadto jest to znakomity punkt widokowy.

Wracamy do drogi i zbliżamy się do ruin zamku posadowionego na bazaltowym wzniesieniu.

Malownicze ruiny zostały niestety ogrodzone przez prywatnego właściciela i raczej nie udostępnia się ich do zwiedzania. Można i warto obejść zamek wydeptanymi w lesie ścieżkami, podziwiając przy okazji zachowany starodrzew.

W wiekowym drzewostanie otaczającym Gryfa, do pomników przyrody zaliczono tylko 2 drzewa : jesion wyniosły i klon jawor. Ze względu na brak tabliczki identyfikacja pomnikowego jesionu jest dość trudna, natomiast odnalezienie okazałego jawora nie powinno być problemem (północno – wschodnia część wzgórza).

GPS N 50°59′35.66″ , E 15°25′20.36″

Obwód okazu przekracza 300 cm, na pniu stosowna tabliczka.

 

 

 

 

 

 

Nie wiem z jakiego powodu ktoś oznaczył tabliczką średniej wielkości lipę, rosnącą na skraju zadrzewienia wzdłuż jezdni.