Pomniki przyrody w gminie Jeżów Sudecki.

Graniczące od południa z miastem Jelenia Góra tereny gminy Jeżów Sudecki charakteryzują się szeroką gamą krajobrazów – od zbiorników zaporowych na Bobrze (z największym Jeziorem Pilchowickim), do szczytów Gór Kaczawskich (z kulminacją Grzbietu Północnego – Okole 714 m).  Wznosząca się nad Jeżowem Sudeckim Góra Szybowcowa, znana jest z doskonałych warunków służących szybownikom i paralotniarzom, ponadto stanowi łatwo dostępny (dojazd asfaltową drogą) i wspaniały punkt widokowy.

Na terenie gminy ochroną pomnikową objęto tylko jedno drzewo – lipę drobnolistną, rosnącą na ogrodzie Siedliska Arte (dawniej Koniador), Dziwiszów 148.

31.01.2019 r. Uchwałą Rady Gminy Jeżów Sudecki nr IV/24/2019 z dnia 23 stycznia 2019 r. zniesiono ochronę pomnikową z tego drzewa, tym samym gmina Jeżów Sudecki nie posiada już żadnych pomników przyrody.

GPS N 50°56′29.90″ , E 15°47′53.53″

Obwód pnia częściowo porośniętego bluszczem wynosi 553 cm, koronę drzewa mocno przycięto.

Wspinając się na wzniesienie górujące nad wspomnianą agroturystyką, po ok. 1 km dojdziemy do samotnego Dębu Polnego. Bonusem będą wspaniałe widoki na Rudawy Janowickie, Kotlinę Jeleniogórską, Karkonosze i część Gór Izerskich.

GPS N 50°56′18.67″ , E 15°48′42.79″

Pień drzewa (częściowo uschnięty) oznaczony jest tabliczką, choć nie figuruje w rejestrach pomników przyrody.

Ciekawe aleje i szpalery złożone z dębów oraz kasztanowców odchodzą od pałacu w dolnej części Dziwiszowa.

Szpaler kasztanowców znajduje się przy gruntowej drodze równoległej do potoku Złotucha.

Aleja dębowa prowadzi do wyschniętych obecnie stawów, na groblach piękne szpalery dębów i kasztanowców.

GPS N 50°55′34.46″ , E 15°47′55.01″

Lipa sądowa, która rośnie przed Wieżą Rycerską w Siedlęcinie, wymieniana w większości przewodników jako pomnik przyrody w rzeczywistości takiego statusu nie posiada.

 Obwód okazu 478 cm (dawniej 700 cm), wysokość drzewa 18 m, szacowany wiek 200 lat.

Przy portalu wejściowym do wieży rośnie druga sędziwa lipa drobnolistna o obwodzie 284 cm, 15 m wysokości i szacowanym wieku 120 – 150 lat.

Dwie lipy drobnolistne – projektowane do ochrony pomnikowej – rosną na końcu ulicy Ogrodowej w Siedlęcinie.

GPS N 50°57′15.55″ , E 15°41′37.99″

Wiek drzew szacuje się na 150 lat, obwód w pierśnicy 340 i 395 cm, wysokość 25 i 27 m.

Ogromny dąb rośnie przy nowo wybudowanym domu na końcu ulicy Płoszczyńskiej w Siedlęcinie.

GPS N 50°56′51.10″ , E 15°42′09.33″

Pomniki przyrody w gminie Walim.

Walim to wieś gminna w powiecie wałbrzyskim, położona w dolinie rzeki Walimki, u podnóża najwyższego szczytu Gór Sowich – Wielkiej Sowy 1015 m n.p.m. Atrakcją przyciągającą rzesze turystów są Sztolnie Walimskie, wybudowane w czasie II wojny światowej przez jeńców wojennych i robotników przymusowych pod nadzorem hitlerowców. Są częścią szerszej inwestycji o kryptonimie „Olbrzym” („Riese”).

Na poniższej tablicy pozostałe atrakcje gminy :

W centrum wsi przy ulicy J. Kilińskiego 3 rośnie pomnikowa lipa drobnolistna.

Informacja na tabliczce (czasy piastowskie) jest mocno przesadzona. Wiek lipy oszacowano na 230 lat. Obwód pnia wynosi 540 cm, wysokość 22 m, rozpiętość korony 20 m, wysokość korony 18 m.

 

 

 

 

 

 

 

Druga pomnikowa lipa rośnie na dziedzińcu Zamku Grodno w Zagórzu Śląskim. Obwód pnia 660 cm, wysokość 18 m, rozpiętość korony 16 m, wysokość korony 15 m, szacunkowy wiek 260 lat.

Okaz opisywałem szerzej w artykule „Lipa sądowa na Zamku Grodno w Zagórzu Śląskim„.

Pomniki przyrody nieożywionej w gminie Walim reprezentują opisane w poprzednim artykule dwie formacje skalne : Sępik i Babi Kamień.