Dąb Poganin z Węglówki (gm. Korczyna, podkarpackie).

Wbrew nazwie miejscowości w Węglówce (gm. Korczyna, pow. krośnieński, podkarpackie) nie ma pokładów węgla kamiennego ani brunatnego, nazwa wsi wywodzi się pewnie od dawnego zajęcia jej mieszkańców, jakim było wypalanie węgla drzewnego. Są za to złoża ropy naftowej eksploatowane na dużą skalę od 1888 r. do czasów współczesnych. Szyby i pompy tłoczące ten cenny surowiec znajdują się we wschodniej części sioła.

szyb naftowy w Węglówce

W środkowej części wsi, przy dawnej cerkwi (obecnie to kościół rzymskokatolicki pw. Narodzenia NMP), znajduje się jeden z najgrubszych i najstarszych dębów szypułkowych w Polsce. Drzewo o nazwie „Poganin” uzyskało status pomnika przyrody już w 1953 r., na mocy Orzeczenia Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej RL-Vib-13/P/8/53.

GPS  N 49°46’29.6″ , E 21°46’40.6″

dąb Poganin przy kościele w Węglówcepomnikowy dąb Poganin

dąb Poganin przy dawnej cerkwi w Węglówce

Dąb rośnie na skraju skarpy, tuż obok przepływającego potoku, z którego czerpie życiodajną wodę.

dąb Poganin na tle kościoła w Węglówce

dąb Poganin

dąb Poganin z Węglówki

Obwód „Poganina” zmierzony w kwietniu 2023 r. wynosił 913 cm, wysokość drzewa 28,5 m,  wiek obliczony przez dra C. Pacyniaka to 644 lata. To drugi pod względem wieku i obwodu  dąb Podkarpacia (grubszy i starszy  jest  „Chrześcijanin„), w skali kraju zajmuje szóstą pozycję.

pomiar obwodu Poganinapomiar obwodu dębu Poganin z Węglówkipomiar obwodu dębu Poganinobwód Poganina

Sylwetka pomnikowego dębu wskazuje że drzewo rosło niegdyś w zwarciu, świadczy o tym stosunkowo długi, walcowaty pień i wysoko osadzona korona.

pień dębu Poganin

Poniżej dębu ustawiono tablicę z charakterystyką gatunku i parametrami „Poganina”.

pień pomnikowego dębu Poganintablica przy dębie Poganin

Można odnieść wrażenie, że „Poganin” znajduje się w doskonałej kondycji zdrowotnej. Jednak dokładne badania wykazały rozległy ubytek kominowy (pień wewnątrz jest całkowicie pusty). Nadzieję na wydłużenie mu życia dają wykonane zabiegi pielęgnacyjne: koronę ustabilizowano wiązaniami linowymi, dziuple przesłonięto dyskretnie siatką i blachą.

wiązania linowe w koronie Poganina

zasłonięte dziuple na pniu i konarach Poganina

Mając na względzie lokalizację przy dawnej cerkwi i rozmiary wiekowego drzewa, niemal bliźniaczym dębem do „Poganina” jest „Jagiellon” rosnący w pobliskim Rzepniku. Pomnikowy okaz opisałem w artykule „Dąb szypułkowy Jagiellon z Rzepnika„.